Ekonomie

Články z oblasti ekonomie a ekonomických věd

Počátky průmyslové statistiky v českých zemích

17. březen 2008 - Rubrika: Ekonomie

Počátky průmyslové statistiky v českých zemíchUvedená stať volně navazuje na dříve publikovanou stať o počátcích organizované statistiky v českých zemích. Tento článek by měl čtenáře uvést do problematiky počátků statistiky průmyslu v českých zemích a rovněž přiblížit některé opomíjené souvislosti spojené se zavedením statistických průmyslových zjišťování. Na počátku je nutné konstatovat, že průmysl je nejen významnou částí hospodářství v českých zemích, ale má rovněž významnou úlohu při zavádění vědeckých objevů a technických vynálezů do celé škály výrobních i nevýrobních oborů. Číst dále...


150 let organizované statistiky v českých zemích

15. únor 2008 - Rubrika: Ekonomie

150 let organizované statistiky v českých zemíchPrvní uveřejněné statistické údaje a analýzy publikované a uveřejněné ČSÚ v roce 2008 vzbudily v ČR větší pozornost než obvykle. Jedná se o pochopitelnou reakci na tu skutečnost, že jsme vstoupili do roku, ve kterém vstupuje v platnost dlouho diskutovaná reforma veřejných financí. A pochopitelně nezastupitelnou úlohu v informování odborné i laické veřejnosti zaujímá ČSÚ. Protože to není poprvé, kdy takto vzrůstá zájem o informovanost, nebude od věci zastavit se trochu v historii úřadu, která je z tohoto úhlu pohledu pro nás dnes velmi zajímavá. Úkolem tohoto článku bude tedy podívat se podrobněji na počátky organizované statistiky v českých zemích včetně ozřejmení některých obecně neznámých údajů. Číst dále...


Ekonomická situácia v Ruskej Federácii

17. září 2007 - Rubrika: Ekonomie

Ekonomická situácia v Ruskej FederáciiDnešné Rusko možno najvýstižnejšie charakterizovať ako vysokopríjmovú ekonomiku, ktorá sa však borí s problémami rozvojového sveta. Rovnako ako Sovietsky zväz, i Rusko je v podstate konglomerátom rozličných regiónov a oblastí s rôznymi úrovňami rozvoja. Po dramatickej transformácii prebiehajúcej v 90. rokoch minulého storočia je však dnes podľa makroekonomických ukazovateľov deviatou najsilnejšou ekonomikou sveta. Číst dále...


Filosofie ekonomického práva

23. duben 2007 - Rubrika: Ekonomie

Filosofie ekonomického právaPodle mého názoru cílem ideálního státu, resp. ideálního či přirozeného práva jako společenského potažmo právního vztahu má být přiblížit se soukromému právu tedy právu, kde výlučnou roli hraje dohoda rovných subjektů. Ideální stát se tak dle mého názoru shoduje společenskou smlouvou jako soukromoprávním institutem, který předpokládá vyřešení všech společenských vztahů v ideální společnosti na základě svobodné a skutečné dohody všech zúčastněných právních subjektů. Takováto jednotná a svobodná vůle ve skutečném státě však představuje nedostižný ideál, jemuž se můžeme ve skutečnosti pouze přiblížit. Číst dále...


Problematika ekonomického rozvoje národů SVE (2)

6. únor 2007 - Rubrika: Světová ekonomie

Problematika ekonomického rozvoje národů SVE (2)Pro hospodářský růst na počátku devadesátých let bylo přízné značné zpomalení (viz výše důvody). Tento pokles se podařilo zastavit zhruba v období let 1992 až 1994. Česká republika, Slovensko a Maďarsko se z hlubší recese vymanily až v roce 1994, Polsko už v roce 1992 a Slovinsko v roce 1993. Rumunsko zaznamenalo mírné oživení roku 1993, 1995, Bulharsko teprve v roce 1995. Číst dále...


Problematika ekonomického rozvoje národů SVE (1)

22. leden 2007 - Rubrika: Světová ekonomie

Problematika ekonomického rozvoje národů SVE (1)Proniknout k jádru globálních problémů lidstva znamená podniknout pouť do labyrintu světa. Ve chvíli, kdy projdeme „Branou života“ a rozhodneme se probádat jednu z možných cest klikatého bludiště, přijde nám k duhu ona snaha vidět věci zřetelně, v úspěchu nehledat zázrak a vyhnout se předem daným tvrzením. Uvědomit si nezdary, vytěžit z nich maximum zkušeností a pokusit se nalézt nástroje, které budou nejen souborem regulativních opatření, ale zároveň povedou k inovaci a novým postupům. Číst dále...«« « 1 2 3 4 » »»
Strana 3 z 4