Martin Reinisch

Poslední přihlášení: 23. květen 2008

Poslední články autora

Ignác Romsics: Trianonská mierová zmluva

27. únor 2008  Martin Reinisch  komentáře

Ignác Romsics: Trianonská mierová zmluvaIgnác Romsics je profesorem moderních dějin na Budapešťské universitě Lóranda Eötvöse. K jeho dílům patří syntéza Dějiny Maďarska ve XX. Století a biografie meziválečného premiéra Istvána Bethlena. Kniha Trianonské mierová smluva se věnuje moderním maďarským dějinám, ale je zde ponechán široký prostor českým, respektive československým dějinám. Obě země jsou totiž spojeny dějinami nejen prostřednictvím habsburské monarchie a Trianonské mírové smlouvy, ale jsou také spojeny prostřednictvím Přemyslovců a Lucemburků, jejichž někteří členové zasedli jak na českém, tak i uherském trůně. Číst dále...