Bc. Martin Drnek

Poslední přihlášení:

Autor studuje politologii na FF ZČU v Plzni a politologii a sociologii na MU FSS v Brně.

Poslední články autora

Aliance proměňuje švédský stranický systém

27. prosinec 2006  Bc. Martin Drnek  komentáře

Aliance proměňuje švédský stranický systémTématem práce je analýza společného postupu čtyř švédských pravicových stran v nedávných volbách do Riksdagu, jež se konaly v září roku 2006. V úvodu bude analyzován celý švédský stranický systém, a to od počátečního formování politických stran až do současnosti v kontextu skandinávského stranického modelu. Druhá část textu se bude zabývat aliancí umírněných konzervativců, liberálů, křesťanských demokratů a centristů, jejich postupem v parlamentních volbách, následným sestavováním vlády a jejich možným vlivem na dlouhou dobu zakonzervovaný stav švédské exekutivy. Číst dále...


Globální občanská společnost

10. červen 2006  Bc. Martin Drnek  komentáře

Globální občanská společnostTéma globální občanské společnosti je společenskovědními disciplínami poměrně zpracovávané a vděčné. Statí a monografií zabývajících se vlivem těchto struktur je v dnešní době možno nalézt mnoho. Zejména studií, jejichž hlavním tématem je posílení vlivu mezinárodních nevládních organizací (INGO) v mezinárodním systému a v transnacionálních vztazích, není málo. Stejně tak se mnoho autorů zabývá vznikem a postupným vývojem občanské společnosti. Číst dále...


Stát jako produkt a producent sociální reality

20. květen 2005  Bc. Martin Drnek  komentáře

Stát jako produkt a producent sociální realityZ pohledu sociologie se stát jeví jako produkt procesu lidské externalizace, institucionalizace a následné objektivizace. Dá se říci, že člověkem zavedená instituce státu je pouhým lidským konstruktem, jenž si člověk sám nad sebe ustanovil. Stát však v nynější době není pouze produktem sociální reality, ale je zároveň i jejím producentem, jinak řečeno - zpětně ovlivňuje to, jak jej lidé chápou, jaké mu dávají funkce či jakým procesem jej legitimizují. Číst dále...