Petr Dvořák

Poslední přihlášení: 5. září 2011

Poslední články autora

Lord Castlereagh: Neprávem opomíjený státník

12. září 2011  Petr Dvořák  komentáře

Lord Castlereagh: Neprávem opomíjený státníkLord Castlereagh byl irským a britským politikem a diplomatem. Působil jako hlavní ministr pro Irsko, šéf britské dolní sněmovny, ministr války a kolonií a především jako ministr zahraničí. Rozhodujícím způsobem se zasloužil o vznik Spojeného království Velké Británie a Irska, měl podíl na úspěchu protinapoleonské koalice, zastupoval Británii na Vídeňském kongresu a byl otcem jednoho z prvních funkčních mezinárodně-bezpečnostních systémů v Evropě. Číst dále...


Je konzervatismus nepřítelem pluralismu?

24. březen 2009  Petr Dvořák  komentáře

Je konzervatismus nepřítelem pluralismu?Tento článek si klade za cíl zodpovědět alespoň částečně otázku, jaký je vztah konzervatismu a pluralismu, resp. zda je možné konzervativce považovat za nepřátele plurality. Toto téma je z několika důvodů vysoce komplikované. Základním problémem je obsah obou klíčových pojmů, tj. otázky, jak nejlépe definovat pluralismus a co lze považovat za konzervatismus. Text se nesnaží o absolutní komplexnost, nicméně primární snahou autora bylo postihnout širší soubor definic, který v důsledku umožní konstrukci platných závěrů v nejdůležitějších rovinách zmíněných pojmů. Číst dále...