Jana Tvarožková

Poslední přihlášení: 29. květen 2012

2001-2006: magisterské štúdium UKF Nitra-politológia

2009: rigorózne konanie TnUAD Trenčín-politológia

2009- :doktorandské štúdium TrUni Trnava

Poslední články autora

Vznik a vývoj politických strán - členenie podľa Lipseta a Rokkana

9. březen 2012  Jana Tvarožková  komentáře

Vznik a vývoj politických strán - členenie podľa Lipseta a RokkanaPolitický systém predstavuje celok skladajúci sa z viacerých častí, ktoré sa navzájom dopĺňajú, prelínajú, vyvíjajú sa a napriek tomu žiadny z komponentov nevylučuje existenciu druhého, práve naopak. Nevyhnutnosť každého z prvkov systému iba podmieňuje vznik ďalších. Teoretické prístupy, ktoré nás učia, že všetko je iba logická postupnosť potvrdzujú, že aj vznik politického pluralizmu je historická nevyhnutnosť. Politický pluralizmus ako systém založený na demokratickej súťaži jednotlivých politických subjektov je základom pre vznik a vývoj jednotlivých politických strán a hnutí. Číst dále...


Novinky

E-polis.cz hledá autory!
[28. leden 2019]
Časopis hledá nové interní redaktory a další externí spolupracovníky, kteří budou ochotní se podílet na vytváření obsahu. Své články posílejte k posouzení na emailovou adresu: reda…