Sandra Marešová

Poslední přihlášení: 2. květen 2011

Poslední články autora

Vliv volebního systému na stranický systém Italské republiky před a po roce 1993

27. září 2008  Sandra  komentáře

Vliv volebního systému na stranický systém Italské republiky před a po roce 1993V rámci své práce bych chtěla přiblížit problematiku vlivu volebního systému na systém stranický. Aby se téma nepohybovalo pouze na úrovni teoretické, poslouží mi k němu jako názorný příklad problematika nefunkčnosti vlád, se kterou se potýkala První italská republika. Tu dovedl stranický systém ke krizi a k utvoření tzv. Druhé republiky, v níž byl volební systém poměrného zastoupení nahrazen volebním systémem smíšeným, který měl ve volbách přinášet spíše většinové výsledky, a tím ulehčit utváření a fungování vlád. Číst dále...


Cesta Turecka do EU - problematika vstupu

6. červen 2008  Sandra  komentáře

Cesta Turecka do EU - problematika vstupuV rámci své práce bych se chtěla zaměřit na problematiku Turecka spjatou se snahou o vstup do Evropské unie. Jedná se o jedno z nejvíce diskutovaných témat dnešní Evropy, které úspěšně rozděluje evropskou společnost na dva tábory – na tábor, který tento krok podporuje a na tábor, který se naopak takovémuto kroku snaží zabránit. Mohli bychom si říct, že takovýto problém dnes zažívá každá kandidátská země, která usiluje o začlenění do evropských struktur. Proto je třeba se zaměřit opravdu na konkrétní klíčové body, které názor evropské společnosti a evropských politických elit ohledně turecké otázky utvářejí, ať už se jedná o turecko-kyperský konflikt nebo o fenomén islámu. Číst dále...


Polské volební systémy a jejich dopad na aktuální politické dění

19. květen 2008  Sandra  komentáře

Polské volební systémy a jejich dopad na aktuální politické děníÚstředním tématem této práce bude popsání struktury a fungování volebního systému Polska, který se budu snažit představit jako celek. Neomezím se tedy pouze na část teoretickou, ale rovněž na její propojení s praxí.

Jako první vždy představím konkrétní volební systém z teoretického hlediska. Podrobněji se tedy budu věnovat volebnímu systému pro volby do polského parlamentu a volebnímu systému pro volbu prezidenta republiky. Číst dále...


Novinky

E-polis.cz hledá autory!
[28. leden 2019]
Časopis hledá nové interní redaktory a další externí spolupracovníky, kteří budou ochotní se podílet na vytváření obsahu. Své články posílejte k posouzení na emailovou adresu: reda…