Dominika Cevárová

Poslední přihlášení: 15. květen 2018

Mgr. et Mgr. Dominika Cevárová je absolventkou magisterského programu Politológia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici a magisterského programu Bezpečnosť a obrana štátu v odbore Národná a medzinárodná bezpečnosť na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa špecializuje na problematiku politickej kultúry a politických systémov so zameraním na Európu, a špeciálne na stredoeurópsky región. Počas svojho doterajšieho štúdia absolvovala výskumný pobyt na Trinity College (Dublin, 2017) a aktívne sa zúčastňuje domácich a medzinárodných konferencií. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje aj aktuálnym trendom a výzvam (radikalizmus, populizmus), ktorým sú vystavené súčasné politické systémy a dynamike zmien v politickej kultúre v Európe.

Poslední články autora

Teória kultúrnych zmien R. Ingleharta

27. leden 2020  Dominika  komentáře

Teória kultúrnych zmien R. InglehartaPri výskume politickej kultúry je neoddeliteľnou súčasťou skúmanie hodnôt, či už kolektívnych alebo individuálnych. Súčasťou vývoja, a najmä rozvoja spoločnosti, sú neustále zmeny v ľudskom správaní, myslení, kultúre, hodnotách. Vo veľkej miere to ovplyvňuje externé prostredie a kolektív, v ktorom jednotlivci koexistujú. Jedným z najväčších priekopníkov vo výskume kultúrnych zmien je v súčasnosti nepochybne R. Inglehart. Vo svojom diele Tichá revolúcia (1977) využíval údaje z prieskumov verejnej mienky v európskych štátoch a v Spojených štátoch, pričom zdokumentoval zásadný posun v hodnotách a politických zručnostiach západnej spoločnosti v priebehu 60.tych a 70.tych rokov minulého storočia. Dovtedy bol dôraz primárne kladený na materiálny blahobyt a fyzickú bezpečnosť a postupne sa začal presúvať k väčšiemu dôrazu na kvalitu života. Inglehart nazval tieto nové spoločenské hodnoty ako tzv. postmaterializmus. Číst dále...