Anna Sčensná

Poslední přihlášení: 6. duben 2017

Poslední články autora

Právny systém Európskej únie

14. únor 2017  Anna  komentáře

Právny systém Európskej únieEurópska únia nepredstavuje tradičný typ medzinárodnej organizácie. Je vnímaná nielen ako ekonomické, ale aj ako právne spoločenstvo, ktoré vzniklo na základe práva, podieľajúce sa na jeho tvorbe a zároveň ako spoločenstvo štátov s osobitými znakmi disponujúce vlastným špecifický právnym systémom. Vyvstáva teda otázka v čom spočíva špecifickosť právneho systému Európskej únie? Číst dále...