Ladislav Poliak

Poslední přihlášení: 9. září 2014

Poslední články autora

Sídelná štruktúra na Slovensku a komunálna refoma

3. březen 2011  Ladislav Poliak  komentáře

Sídelná štruktúra na Slovensku a komunálna refomaCieľom práce je vymedziť sídelnú štruktúru v podmienkach Slovenskej Republiky a na príklade zo zahraničia sa pokúsiť navrhnúť riešenie. V práci sa to realizuje prostredníctvom kvantifikácie sídelnej fragmentácie v jednotlivých samosprávnych krajoch Slovenskej Republiky, priblíženia pojmu komunálna reforma a popísaním jej realizácie v Dánsku a Francúzsku. V práci sú popísané inštitúty spoločných obecných úradov a mikroregiónov, ktoré môžu slúžiť ako základ pre realizáciu komunálnej reformy na Slovensku. Číst dále...


Komunitné nadácie–aktéri rozvoja obce a regiónu

23. únor 2011  Ladislav Poliak  komentáře

Komunitné nadácie–aktéri rozvoja obce a regiónuCieľom práce je identifikovať a kvantifikovať vplyv komunitných nadácií na obecný rozvoj. Je to realizované formou analýzy jednej z jedenástich komunitných nadácií na Slovensku. Práca sa zameriava najmä na jej financovanie a hospodárenie. Číst dále...