Zpráva z Fora 2000

 18. říjen 2010  Bc. Adam Jelínek   komentáře

Tento rok se uskutečnila čtrnáctá panelová konference Fórum 2000 na téma THE WORLD WE WANT TO LIVE IN (Svět, ve kterém chceme žít). Otázky tohoto roku se nesly v duchu urbanizace a s ní spojené problematiky. Konference, jako každý rok, oplývala plejádou významných odborníků napříč všemi obory a profesemi. Hlavním dějištěm pro letošní konferenci byl již tradičně Žofínský palác, nicméně konference zavítala i na půdu Akademie věd ČR, Betlémské kaple, Husitské teologické fakulty či Goethe Institutu.

Zpráva z Fora 2000Zpráva z Fora 2000

Tento rok se uskutečnila čtrnáctá panelová konference Fórum 2000 na téma THE WORLD WE WANT TO LIVE IN (Svět, ve kterém chceme žít). Otázky tohoto roku se nesly v duchu urbanizace a s ní spojené problematiky. Konference, jako každý rok, oplývala plejádou významných odborníků napříč všemi obory a profesemi. Hlavním dějištěm pro letošní konferenci byl již tradičně Žofínský palác, nicméně konference zavítala i na půdu Akademie věd ČR, Betlémské kaple, Husitské teologické fakulty či Goethe Institutu. Z každého dne jsem vybral jednu panelovou diskuzi kterou bych vám rád přiblížil.

Den první 11.10.2010:

Zahájení konference, The World We Live In

Tento zahajovací panel moderoval Karel Kovanda (Evropská komise, Belgie/Česká republika) a úvodní slovo pronesl Václav Havel. Přispěvateli tohoto panelu byli Roger Scruton (filosof, politolog, Velká Británie), André Glucksmann (filosof, Francie), Zygmunt Bauman (sociolog, Velká Británie/Polsko), Karel Schwarzenberg (ministr zahraničí ČR), Richard Sennet (sociolog, USA/Velká Británie). Místo, ve kterém žijeme, silně ovlivňuje náš životní styl a naši osobnost. Dnešní doba je ve znamení přelidnění, enviromentálních problémů, klimatických změn, chaotické urbanizace, nárůstu dopravy či mrhání energiemi. Jak se lidstvo postaví k těmto problémům a co zachová dalším generacím? Kde leží rovnováha mezi spirituální a materiální hodnotou lidského snažení? Lze skloubit harmonii a praktičnost při budování moderních metropolí? Je modernita slučitelná s tradičním chápáním domova?

Roger Scruton poukázal na křesťanskou tradici, římské právo, řecké městské státy a židovské dědictví jako na základní kameny, z nichž vychází evropský řád. Zmínil také mezníky, které s sebou nesly jistý konflikt, posouvaly evropskou kulturu dál a dávaly jí novou dynamiku. Těmito mezníky dle jeho názoru jsou křesťanství, vědecká revoluce a demokratizace. Scruton také poukázal na fakt, že evropské státy dnes narušují klasickou Hegeliánskou triádu - rodinu, občanskou společnost a stát. Stát se stává dominantní a snaží se v rámci zachování demokracie kontrolovat jak sféru rodiny, tak sféru občanské společnosti.

Zygmunt Bauman ve svém příspěvku přišel s myšlenkou, že současnost již není ve znamení otázky „jak to udělat?“, ale „kdo to udělá?“. Přiznal, že na tuto otázku on sám nezná odpověď. Nicméně dle jeho názoru je potřeba dělat malé činy, které vytvoří velký celek.

Karel Schwarzenberg mluvil o přirozeném běhu dějin jako o faktu, se kterým se musíme naučit žít. Řekl, že nevěří v Huntingtonův střet civilizací. A poukázal na to, že i nedemokratické státy jako například Čína mohou prosperovat.

Dle Richarda Senneta největší výzva pro dnešní urbanisty leží v rapidně rostoucích městech mimo angloamerický prostor. V každém městě je potřeba vytvořit centrum, ve kterém se mohou scházet a diskutovat lidé všech vrstev, postavení a vyznání.

Problematika urbanizace bude rezonovat světem čím dál častěji. Panelisté sice neposkytli konkrétní řešení ani nenastínili nové otázky, nicméně poukázali na problémy, které budou muset budoucí generace řešit. 

Den druhý 12.10.2010:

Voda jako most, nebo překážka budování míru na blízkém východě

Moderátorkou tohoto panelu byla Irena Kalhousová (hlavní analytička Prague Security Studies Institute, Česká Republika). Panelu se zúčastnili: Hasan Abu Nimah (ředitel regionálního centra lidské bezpečnosti, Jordánsko), Natasha Carmi-Hanna (politická poradkyně, Palestina), Oder Fixler (ředitel úřadu pro vodní zdroje, Izrael).

Primární strategickou surovinou v arabsko-izraelském konfliktu není ropa, ale voda. Nárůst populace a životního standartu v kombinaci s plýtváním a klimatickými změnami je příčinou, že současné vodní zdroje v regionu přestávají být dostačující pro uspokojení potřeb lokálního obyvatelstva. Pomůže narůstající nedostatek vody oběma stranám v nalezení kompromisu, nebo se stane problematickou otázkou, která povede ke kolapsu mírových rozhovorů v regionu?

Hasan Abu Nimah se pohyboval převážně v politické rovině dané problematiky. Poukázal na nutnost jak bilaterálních jednání mezi Izraelem a Jordánskem, tak i multilaterálních jednání v celém regionu. Řešení celé problematiky související s vodou je závislé na politické situaci v regionu. Pokud nebude politická vůle, není možné dosáhnout pokroku.

Natasha Carmi-Hanna prezentovala současný palestinský postoj k otázce sdílení vody. Je nutné dosáhnou dlouhodobého a udržitelného řešení a je nutné dodržovat mezinárodní právo o sdílených vodních zdrojích. Podotkla také, že v současné době si Izrael užívá nadměrných zásob vody na úkor ostatních států v regionu. Zdůraznila, že oboustranně výhodné řešení je možné, ale pouze v případě, že bude založeno na vzájemné úctě a respektu všech zainteresovaných stran. Voda by měla být nástrojem míru, ne důvodem k válce.

Oder Fixler prezentoval postoje izraelské strany. Voda jako nástroj míru je dle jeho názoru jediné rozumné a správné řešení. Kooperace všech zemí v regionu je nezbytností. Zmínil také důležitost nových technologií, které by měli být klíčové k vytvoření dlouhodobého řešení dané problematiky. Poukázal také na rozdíl mezi přírodními zdroji, které by měli využívat všichni v regionu a umělými zdroji vody, které by si měl každý stát obhospodařovat sám, a v návaznosti na to prezentoval v obecné rovině izraelský systém recyklace a desalinace vody.

Na konci tohoto panelu sice nezaznělo konkrétní rozuzlení regionálního problému s vodou, nicméně panelisté ukázali vůli odborníků ze všech zainteresovaných táborů dosáhnout trvalého řešení mírovou cestou. Jediné, co zatím chybí, je vůle politická.

Celá konference byla velmi zajímavým a obohacujícím zážitkem. Ukázala nejen na problematiku urbanizace, ale i na další plejádu problémů, s kterými se musí dnešní svět potýkat. Nebylo zodpovězeno mnoho otázek, ale bylo nastoleno mnoho témat k diskuzi, která snad povede k lepším zítřkům. Fórum 2000 opět splnilo svůj záměr - poukazovat na problémy současného světa.     

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

 

Odpovědný redaktor: Bc. Martin Fedina

Odpovědná korektorka: Jana Nováková

Jak citovat tento text?

Jelínek, Adam. Zpráva z Fora 2000 [online]. E-polis.cz, 18. říjen 2010. [cit. 2023-12-10]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/zprava-z-fora-2000.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4 hvězdiček / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!