Zpráva z Fóra 2000 - den první

 19. říjen 2009  Bc. Jiří Mertl   komentáře

Jak už bývá v posledních letech zvykem i letos se uskutečnila zřejmě nejvěhlasnější panelová diskuze v České republice – Forum 2000. Letošním tématem byla problematika, která se nejspíše nikdy nevyčerpá a zůstane stálým námětem diskuzí i rozvažování. Touto problematikou je demokracie a svoboda, v pojetí Fora navíc zasazená do multipolárního světa.

Zpráva z Fóra 2000 - den prvníZpráva z Fóra 2000 - den první

Jak už bývá v posledních letech zvykem i letos se uskutečnila zřejmě nejvěhlasnější panelová diskuze v České republice – Forum 2000. Letošním tématem byla problematika, která se nejspíše nikdy nevyčerpá a zůstane stálým námětem diskuzí i rozvažování. Touto problematikou je demokracie a svoboda, v pojetí Fora navíc zasazená do multipolárního světa. První den, o němž tato reportáž je, byl poměrně z velké části věnován ekonomickým tématům, kupříkladu roli nástrojů mezinárodního vlivu či aktuálnímu tématu globální ekonomické krize. Z tohoto důvodu jsem jako modelový diskuzní panel pro napsání této reportáže vybral v pořadí druhou diskuzi, která se týkala přímo multipolarity a lidských práv.

Účastníky tohoto panelu byli John O’Sullivan (obstaral úvodní slovo), Festus Mogae (bývalý prezident Botswany), Surin Pitsuwan (generální tajemník ASEANu), James Mancham (první prezident Seychelské republiky), Trudy Stevenson (opoziční politička v Zimbabwe) a Alyaksandar Milinkevich (vůdce opozice v Bělorusku). Úvodní slovo v podání Johna O’Sullivana vcelku dlouze líčilo historii lidských práv a jejich vývoj. Po konci této historické exkurze, ve které O’Sullivan neopomněl apelovat na obnovení demokratické ducha v západních zemích, si vzal slovo James Mancham, jenž pojal svůj příspěvek více ze široka a kriticky směrem k USA. Mancham v tomto ohledu kritizoval zejména postoj Spojených států po druhé světové válce, kdy podle něj zavládlo mocenské uspokojení až do událostí 11. září. Mancham dále definoval politiku USA ve smyslu „might is right“, což podle něj oslabilo prosazování lidských práv skrze OSN a podpořilo investice od armád, namísto životní úrovně. V závěru svého příspěvku ještě nastínil své naděje směrem k Baracku Obamovi, který by mohl přinést změnu a větší úspěch při prosazování lidských práv.

Další řečnice Trudy Stevenson, která je stejně jako Alyaksandar Milinkevich stálejším účastníkům Fora dobře známa, hovořila o problémech ohledně lidských práv, jež sužují Zimbabwe. Téma lidských práv je v Zimbabwe doslova „rudým hadrem“, přičemž podle Trudy Stevenson je hlavním problémem výchova a vzdělání mladých lidí. V celé Africe totiž slouží děti a mladí lidé ve vojenských oddílech, což znamená, že nemají nejmenší povědomí, že lidská práva vůbec existují. Klíčem k řešení tohoto problému je ustavení fungující rodiny, která by dětem vštěpovala odpovídající hodnoty a chránila je před službou ve vojenských oddílech.

Surin Pitsuwan mluvil o regionálním fóru ASEAN, ale také se dotýkal obecnějších problémů. V ASEANu existuje mezivládní komise pro lidská práva, přičemž úkolem této komise je práva spíše prosazovat než je chránit (v tomto bodě si podle Pitsuwana ASEAN vzal příklad ze zemí středovýchodní Evropy). Charakter lidských práv podle Pitsuwana nelze principiálně sjednocovat pod nějaké univerzální zásady, naopak se tato práva vyvíjela v podobě západního a východního protějšku, byť globalizační tendence tento dvojí druh sjednocují. ASEAN má při prosazování lidských práv navíc těžší roli, protože jeho participanti jsou kulturně a nábožensky velmi různorodí a na tyto odlišnosti musí být brán zřetel. Z tohoto důvodu je nutné jít do hloubky identit, tímto způsobem lze zjistit, že lidé toho mají mnoho společného, ač si to formálně neuvědomují. Na druhou stranu je však důležité zajistit, aby se státy nestaly prostředkem k porušování lidských práv, naopak ASEAN a účastnické státy podle Pitsuwana chtějí budovat demokracii a prosazovat lidská práva za pomoci států a jejich specifických kulturních tradic.

Festus Mogae přednesl pouze krátký příspěvek, který zdůrazňoval zejména unikátnost a nezcizitelnost lidských práv, která nejsou na ničem závislá, kromě tolerance. Posledním účastníkem diskuze byl Alyaksandar Milinkevich, který se věnoval problémům své země, byť svůj příspěvek začal obecně a trochu pesimisticky, když řekl, že neexistuje triumf lidských práv v západním světě, natož potom na celém světě. Určitým problémem je podle něj prosazování názoru, že růst ekonomiky s sebou nese i prosazování lidských práv. Podle Milinkeviche se ekonomický růst bez lidských práv naprosto obejde. Jako příklad Milinkevich uvádí svoji zemi, která je podle něj posledním nedemokratickým režimem v Evropě. Právě v případě Běloruska se tento problém demokratické státy snažily řešit pomocí ekonomiky, když nejdříve Bělorusko izolovaly, aby poté navázaly určitý dialog. To ovšem situaci příliš nezlepšilo, naopak izolace Běloruska měla za následek navázání se a závislost na Rusku. Milinkevich tudíž klade spíše důraz na morálku jako hlavní prvek při prosazování lidských práv, přičemž demokratické státy mají dvojí zodpovědnost ohledně lidských práv, chránit a prosazovat je.

Téma lidských práv je velmi diskutované a, jak je patrné i z nastínění předešlé diskuze, neobjevuje se v něm nic nového či převratného. I tak se však vyplatí některé věci připomínat, neboť se zdá, že někteří lidé debatu o lidských právech a lidská práva samotná neslyší nebo nechtějí slyšet. Forum 2000 tedy zůstává vhodným médiem k rozšíření obzorů a obohacení našeho pohledu na nejrůznější témata.

Jak citovat tento text?

Mertl, Jiří. Zpráva z Fóra 2000 - den první [online]. E-polis.cz, 19. říjen 2009. [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/zprava-z-fora-2000-den-prvni.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4 hvězdiček / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!