Zpráva z Fóra 2000 - den druhý

 20. říjen 2009  Selma Hamdi   komentáře

Druhý den Fóra 2000 nebyl o nic méně zajímavý než ten první. Témata se týkala předně náboženství a jeho vlivu na demokracii. Diskuze se vedla též o Rusku a jeho postavení v globální politice. V reportáži se zaměřím na hlavní panely spjaté s uvedenými tématy. Úterní konferenci otevřel panel s názvem Náboženství a demokracie, jejímž moderátorem byl Michael Novak, americký filosof a spisovatel.

Zpráva z Fóra 2000 - den druhýZpráva z Fóra 2000 - den druhý

Druhý den Fóra 2000 nebyl o nic méně zajímavý než ten první. Témata se týkala předně náboženství a jeho vlivu na demokracii. Diskuze se vedla též o Rusku a jeho postavení v globální politice. V reportáži se zaměřím na hlavní panely spjaté s uvedenými tématy.

Úterní konferenci otevřel panel s názvem Náboženství a demokracie, jejímž moderátorem byl Michael Novak, americký filosof a spisovatel. Hovořil o náboženství jako o fenoménu, jenž by měl lidstvo spojovat a přispívat tím k rozšíření lidských práv, potažmo i demokracie. Ve svém projevu pak zdůrazňoval zejména tocquevillovský postřeh, podle něhož demokracie dává lidem svobodu téměř na vše, ale právě náboženství jim brání vše chtít. David Rosen (ředitel Amerického židovského výboru pro mezináboženské otázky) se zase zabýval vírou jakožto jablkem sváru mezi státy. Podle něj je nezbytné, aby se náboženství stalo součástí řešení konfliktu, jinak bude nadále problémem. Ostatní panelisté, mezi nimi princ Norodom Sirivudh (přední představitel kambodžské monarchistické strany FUNCINPEC a nevlastní bratr bývalého krále Norodoma Sihanouka), William Cook (profesor náboženství a historie na vysoké škole Wabash College v USA) a Tomáš Halík (prezident České křesťanské akademie) vesměs s těmito názory souhlasili. Zajímavé bylo pak mínění Saida Al-Touraihiho (ředitel irácké KUFA akademie orientálních studií), že bez demokratických náboženských hodnot nelze vytvořit morální společnost.

Na závěr pak Michael Novak shrnul debatu konstatováním, že ač jsou náboženství rozdílná, všechna deklarují morálku, etiku a mír. A proto pokud proti sobě nábožensky definované entity nebudou válčit, ale naopak se spojí, dojde k rozšíření demokracie po celém světě.

Na tento panel poté navázala diskuze ohledně blízkovýchodní problematiky. Té se účastnil Ehud Barak (izraelský vicepremiér a ministr obrany) a Jiří Schneider v roli moderátora (programový ředitel Pražského institutu bezpečnostních studií).

Ehud Barak zmiňoval roli demokracie v souvislosti s hrozbami ve světě. Za nejdůležitější nástroj při ochraně demokracie považuje spolupráci mezi vůdci demokratických mocností. Vzájemnou spoluprací docílí tyto mocnosti podle jeho názoru rozšiřování demokracie – v této souvislosti vidí jako největší hrozbu pro demokracii islámský stát Írán.

Ehud Barak také neopomněl vyjádřit svou podporu politice amerického prezidenta Baracka Obamy a podpořil snahu vytvořit samostatný stát Palestina. K vytvoření samostatného státu ještě povede dlouhá cesta, ale Barak neztrácí optimismus.

Poslední panel se nazýval Rusko a jeho postavení v globální politice. Mezi diskutéry zde byli Yegor Gaidar (ruský politik a ekonom), Sandra Kalniete (lotyšská členka Evropského parlamentu), Gregory Yavlinsky (ruský politik a ekonom) a André Glucksmann (francouzský filosof). Moderátorem byl Alexandr Vondra (senátor), který panelistům položil otázku, jak by podle nich měla vypadat ,,chytrá“ politika vůči Rusku.

Podle Yavlinského je demokracie v Rusku pouhou imitací a v praxi neexistuje. Přesto je třeba brát v úvahu, že Evropa a Rusko leží vedle sebe, a proto nelze Rusko izolovat, aniž by se to nedotklo Evropy. Nejlepším řešením je tedy podle něj neustálá komunikace.

André Glucksmann pak mluvil o jakémsi ,,dvojím“ Rusku. Rusku, představované Putinem, a dále Rusku Anny Politkovské, Hlasu Beslanu a opozice. Podle Glucksmanna je ale důležité jednat s oběma tvářemi Ruska.

Všichni se na závěr shodli, že Rusko má k demokracii velmi ambivalentní vztah, přesto je třeba se snažit s ním komunikovat a věřit, že jednou najde cestu k demokracii i ono.

Třináctý ročník Fóra 2000 nakonec uzavřel sám Václav Havel. Poděkoval všem panelistům a ostatním účastníkům a prozradil téma dalšího ročníku konference, jímž se stane otázka lidského osidlování. Zároveň konstatoval, že také tentokrát splnilo Fórum 2000 svůj účel, jelikož umožnilo diskuze mezi lidmi, kteří chtějí přemýšlet o problémech současného světa.

Jak citovat tento text?

Hamdi, Selma. Zpráva z Fóra 2000 - den druhý [online]. E-polis.cz, 20. říjen 2009. [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/zprava-z-fora-2000-den-druhy.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Selma Hamdi

Autor:

Bývalá šéfredaktorka e-Polis.cz Absolventka bakalářského studia politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Nyní studuje na Fakulte sociálních věd UK v Praze magisterské studium politologie. Nejvíce se zajímá o oblast Blízkého východu, environmentální tématiku a otázky rozvoje. Mezi její záliby patří četba, klasický i moderní tanec a filmy.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4.18 hvězdiček / Hodnoceno: 11x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!