Znásilněna dvěma ideologiemi (recenze knihy Zajatkyní Stalina i Hitlera)

 7. prosinec 2011  Jakub Janda   komentáře

Výpověď Margarete Buber-Neumannové o vlastním krutém životě v letech 1937-1945. Autorka přináší ve svých pamětech krutě odhalující svědectví o svém životním příběhu, který můžeme cynicky považovat za modelovou ukázku mikrohistorického náhledu do systematičnosti obou totalitních ideologií, které napsaly dějiny nejkrvavějšího století lidstva.

Znásilněna dvěma ideologiemi (recenze knihy Zajatkyní Stalina i Hitlera)Znásilněna dvěma ideologiemi (recenze knihy Zajatkyní Stalina i Hitlera)

Autorka přináší ve svých pamětech krutě odhalující svědectví o svém životním příběhu, který můžeme cynicky považovat za modelovou ukázku mikrohistorického náhledu do systematičnosti obou totalitních ideologií, které napsaly dějiny nejkrvavějšího století lidstva.  

Dnes na počátku 21. století čteme zaznamenanou historiografickou linku ve formě sterilních statistických vyjádření světových válek a socioekonomických ukazatelů, rozebíráme komunismus a nacismus prizmatem politické i sociologické filosofie a mluvíme o gulášovém či jiném socialismu a o dědičné národní vině Němců – nepředstavitelnost rozsahu hrůznosti však částečně osvobozuje od osobního vcítění. Říkáme si, že bychom určitě tak slepí nebyli. Jenže…

Kniha Margarete Buber-Neumannové staví před oči čtenáře silně lidské a nehistoriografické přiblížení jednoho lidského příběhu, na němž lze demonstrovat, jak naivní lidskou upřímnost, tak reálně existující možnost mocenské manipulace s lidskými touhami, a v konečném důsledku se z jejích slov dozvíme něco sami o sobě – jak jako společnost dokážeme podlehnout a jako jedinci prožít peklo, do něhož sami sebe nasměřujeme.  

Přirozeně komunistkou…

Autorka, narozená v roce 1901, autenticky popisuje, jak ji prožité hrůznosti první světové války a otřesné sociální poměry jejího domovského Německa dvacátých let přirozeně přivedly do ideového tábora socialistů, z něhož se v rámci svého zrání (na konci první světové války ji bylo 17 let) přesunula do komunity německých komunistů. Sama detailně popisuje, jak byla prvotně plna nadšení, když ve třicátých letech s manželem emigrovala do moskevského exilu. V roce 1937 byl její druhý manžel, přední fukcionář německé komunistické strany (KPD), zatčen NKVD a popraven.

Při pátrání po manželovi dochází ke střízlivění mladé překladatelky, která přichází na hrůznou systematičnost popravování a čištění (nejen) předních stranických postů – díky svému pátrání je násilně převedena do pracovního tábora v Kazachstánu. V těžkém vězení popisuje lidské příběhy přátelství na hranici lidské existence, což přímo kontrastuje s jejím prvotním nadšením z komunismu jako spásné cesty.  

Svědomí koncentračního tábora

V roce 1940 je vypovězena ze Sovětského svazu a deportována do Německa, kde končí v koncentračním táboře Ravensbrück. Její vyprávění zahrnuje smutně obvyklé schéma životního procesu vězně koncentračního tábora – postupná otupělost lidských duší z nelidskosti a každodennosti smrti a týrání značí naprostou devalvaci nejdříve elementární lidské důstojnosti, později hyperinflaci ceny lidského života na téměř nulovou hodnotu.

Když se Neumannová stává blokovou starší zodpovědnou dozorcům tábora za šest stovek vězenkyň - Jehovistek, stojí jí před očima další forma ideologie - víry. Tyto věřící ženy byly známé pro svou nezměrnou píli pramenící z jejich víry, avšak své zařazení do pracovního tábora mohly obejít, pokud by podepsaly, že nejsou svědkyněmi Jehovovými. Jejich děti byly v důsledku jejich vlastního rozhodnutí rozesílány do dětských domovů, což v době bezcitné světové války není bezpečným a zodpovědně-rodinným řešením. Ubytovny Jehovistek byly kvůli preciznímu pořádku předváděny kontrolám Červeného kříze, což v kombinaci se silnou vírou a pevným hodnotovým ukotvením působilo na autorku knihy jako silné schizma – připočteme-li její zkušenost s jinou formou víry - ideologie a silně řečeno zaslepení ve jménu vyšších hodnot a obětování se pro systém.  

Systém jako náhražka osobní zodpovědnosti  

Neumannová se v táboře stala vypravěčkou svého osudu a krutých příběhů ze sibiřských lágrů a okamžitě byla konfrontována s výrazným nepochopením a rozhořčením ze strany sovětských spoluvězenkyň. Stejně jako velká část německé populace - nejen že nevěděla o vyhlazovacích táborech, avšak nedokázala si jejich existenci ani připustit – tento fenomén se stal pro obě dogmatické ideologie příznačným. Jedním z poselství publikace pro naši dobu je bolestiplná jednoduchost, při níž fanaticky věřící v danou ideologii naprosto slepě popírají jak legitimitu, tak i existenci doložených skutečností, které rozbíjí jejich zidealizovanou představu o dokonalosti systému. Krátce po konci války se v Německu setkala s příznivci svého zemřelého muže, kteří stále pevně věřili v ideje komunismu. Jako extrémně silný popisuje ve světle svých zážitků předchozích deseti let prožitek, když pro ni byla uspořádána večeře z několika zbytků, které přeživší němečtí komunisté sehnali, aby jim vyprávěla o tom, jaké to v Sovětském svazu je.    

Rozvedeme-li životní poznání a zklámávání se v ideologických systémech autorky knihy, dospějeme k zásadní tezi – orwellovské ideologické systémy postavené na konformitě a slepé loajalitě přímo zbavují člověka o jeho osobní zodpovědnost za své činy a nutnost každodenně hodnotit mezi dobrem a zlem v jiné než černobílé rovině. Když systém, dokonale využívající orwellovského New speaku, artikuluje základní touhy lidské přirozenosti, může být úspěšný – jak učebnicím dějin předvedly hlavní dva proudy, díky nimž se dvacátému století říká století ideologií.  

Odpovědný redaktor: Petr Vrchota

Odpovědná korektorka: Bc. Hana Stýblová

Titulní obrázek převzat z osobního webu autora

Jak citovat tento text?

Janda, Jakub. Znásilněna dvěma ideologiemi (recenze knihy Zajatkyní Stalina i Hitlera) [online]. E-polis.cz, 7. prosinec 2011. [cit. 2024-05-20]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/znasilnena-dvema-ideologiemi-recenze-knihy-zajatkyni-stalina-i-hitlera.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 2.67 hvězdiček / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!