Westernizace Afghánistánu v 70. letech 20. století a v současnosti od operace Trvalá svoboda

 25. únor 2019  Mgr. et Mgr. Jiří Zmrzlý  komentáře

Jak je to s westernizací Afghánistánu? Jedná se o přínos nebo břemeno? V jakých aspektech lidského života se westernizace nejvíce projevuje? Na tyto a další otázky najdete odpověď v tomto příspěvku od Jiřího Zmrzlého!

zdroj: https://doubleburdenofdisease.wordpress.com/westernization-blessing-or-curse/zdroj: https://doubleburdenofdisease.wordpress.com/westernization-blessing-or-curse/

Úvod

Afghánistán je zemí s pompézní a velmi složitou historií. Je to země, která nebyla nikdy v minulosti dobyta ani kolonizována. Je to země kmenů, které se dokázaly spojit a dokázaly vyvinout primitivní království. Afghánistán je jednou z nejetničtějších zemí Asie[1].

Po celé zemi je rozprostřen sunnitský islám. To má spolu s mnoha dalšími aspekty vliv na westernizaci celé země, a to nejen v minulosti, ale hlavně v současnosti.

Co se westernizace týče, jedná se o proces vyvážení západního lifestyle. Česky by se toto slovo přeložilo jako „pozápadnění“. I když to tak nepociťujeme, tak westernizace probíhá v každé zemi na světě, i v těch vyspělých. Tento jev se nám prezentuje v každodenním životě, aniž bychom si toho byli vědomi. Příkladem může být každé netradiční jídlo, respektive jídlo z ciziny, každý typ zahraničního automobilu, každý telefon a podobně. Rudolf Kohoutek popsal termín westernizace jako proces propadnutí západnímu stylu, a to převážně americkému, jehož úsilím je dojít k prosperitě, modernizaci a globalizaci[2].

Avšak je westernizace Afghánistánu úspěšná? V mnoha aspektech přespříliš. Ve své práci si budu klást za cíl zjištění proměn Afghánistánu důsledkem westernizace. K tomu mi mají pomoci dvě výzkumné otázky.

„Jak se současná westernizace podepsala na vývoji afghánské společnosti?“

V úvodu rozeberu westernizaci Afghánistánu v 70. letech 20. století. Pokusím se na velmi jednoduchých příkladech čtenáři vysvětlit, kde udělala v minulosti afghánská vláda chybu.

Dále pak velmi zkráceně rozeberu „období temna“, což je mnou osobně označený časový úsek od roku 1979 do roku 2001, tedy období sovětské války v Afghánistánu a vlády Tálibánu.

Závěrem představím novodobou westernizaci země a ve zkratce rozeberu jednotlivá vybraná odvětví, na která westernizace působí.

 

Návrat westernizace do země a odvětví, kde se projevuje

S příchodem západních vojáků přichází i západní lifestyle. Je to dobře nebo ne? Čingischán říkal, že na takové národy platí „cukr a bič!“. Ovlivnila westernizace životy v zemi k lepšímu nebo k horšímu? To, co Amerika a spojenci přivážejí a o co se snaží, nemusí mít vždy pozitivní dopad.

Školství už začíná fungovat a přináší vzdělání dětem. Nemusí se to týkat ale jen školních záležitostí. I příručka „Jak opravit traktor v 7 krocích“ může být považována za učebnici pro techniky. Za nejdůležitější považuji to, že vzdělávání bylo umožněno i ženám.

Jsou lidé v Afghánistánu v bezpečí? Ano i ne. Přítomnost západních vojáků rozděluje společnost na ty, kteří ji vítají, a na ty, kteří proti ní bojují. Terorismus je akt útočný a nenávistný, který se může mstít i na civilním obyvatelstvu. Takže přítomnost zahraničních vojáků přinesla jistý pocit bezpečí, ale bezpečnost nezajistila.

„Allah doesn´t see![3] “ Mé zkušenosti z jiných muslimských zemí mi říkají, že kolikrát muslimové konzumují více alkoholu než my. Když zmizela šaríja, tresty smrti se zrušily a černý trh jen kvete.

Farhad, majitel kadeřnictví v Kábulu, říká, že má vyvěšené obrázky celebrit z Evropy a Spojených států a že ve většině případů chtějí muži vypadat jako Brat Pitt a ženy jako Angelina Jolie[4]. „Musím jít s dobou…[5] “.

Lidé nemají radost z toho, že se zapomíná na tradice. Mladí lidé také v mnoha případech zapomínají na učení Koránu. Co třeba hot dog? Vždyť v islámské kultuře je „pes“ nečistý tvor, dokonce i vulgární nadávka. I na to mnozí lidé zapomínají a neustále konzumují toto „super americké jídlo“. Správný muslim by se měl modlit až 6x denně. Existují výjimky, kde jsou jasně uvedeny případy, kdy nemusí, ale správa sociálních sítí v kavárně tam určitě patřit nebude… Vliv Západu a westernizace v mnoha ohledech vylepšila životní úroveň v Afghánistánu, ale to neznamená, že systém je dokonalý. Pokud národ ztratí nebo zapomene své tradice, dá se ještě považovat za národ?

Reemigrace by se dala také považovat za problém. Představme si situaci, kdy Afghánce, žijícího ve Švédsku, přinutí k reemigraci. Jeho životní úroveň poklesne. Zvýší se radikálnost tohoto člověka? Také si zvykl na onen západní lifestyle, který jen tak v Afghánistánu nenajde, a když už, bude to jen náhražka. Pro upřesnění: v roce 2016 se z evropských zemí vrátilo do Afghánistánu 10 000 lidí[6]. Byli tito lidé westernizováni? Nebo radikalizováni? Otázka reemigrace je velmi složitá. Na jednu stranu je prospěšná a může i vychovávat, na druhou stranu ji každý může označit za zbytečnou nebo odmítat poznané západní hodnoty, a proto se více reemigrantů radikalizuje.

Jednotlivá odvětví westernizace

Strava

Hot dog, pizza, hamburger… vše je v Kábulu k dostání. Lidé si sami vyrobili prodejní vozy nebo stánky, a nebo si nechali gastronomické zařízení poslat. Existuje také možnost odkupu. Na základně v Bagramu je kromě vojáků umístěno také množství fast foodu, které při zrušení, nebo konci platnosti pobytu na základně, prodávají svůj kulinářský materiál[7]. V Kábulu existuje také bazar George Bushe, kde je možné koupit západní zboží (vyhandlované nebo ukradené), převážně tedy trvanlivé potraviny ve formě konzerv, ale také čokolády, energy drinky, alkoholické nápoje, proteiny, kamuflážní vybavení, noční vidění[8].

Afghánské sporty x západní hodnoty

Tradicí celé centrální Asie je sport s názvem Kok Bu-ru[9]. Je to tvrdý a náročný sport. Také je velmi nebezpečný. Místní tvrdí, že hra, při které nikdo neumře, postrádá smysl. V Afghánistánu má tento sport trochu jiná pravidla. Vláda na doporučení západních poradců tento sport zakazuje, protože při něm dochází k mrzačení lidí i zvířat, což se nelíbí Západu a vrhá na Afghánistán špatné světlo v médiích. Navíc vzhledem k tomu, že nová tradice z dob afghánské války nařizuje vůdci týmu mít na zádech kalašnikov (bez zásobníku), je tento sport i „potenciálně nebezpečný pro společnost“. V Afghánistánu je tradiční sport také kriket. Ale američtí vojáci učí děti hrát baseball, protože je prostě „lepší“[10].

Vzdělání v Afghánistánu

ČR se stejně jako ostatní země EU angažuje ve vzdělávání v regionu, a tak u nás můžeme vidět projekty na pomoc školákům v Afghánistánu. Do regionu se dovážejí západní knížky i učebnice, a to jak přeložené, tak i v originálním jazyce. Prezentujeme tak západní hodnoty a vytváříme obraz Západu v tomto regionu. Tady ale dochází ke střetům kultur a civilizací. Literaturou částečně apelujeme na dodržování slušného chování, ale v západním stylu. Západní hodnoty nejsou přirozené pro tento region[11].

Móda a odívání

„Nejoblíbenější je u mladých lidí značka Levi[12] , tvrdí majitel obchodu s oblečením. Samozřejmostí je i značkové oblečení Ralph Lauren, Tommy Hilfiger apod. Čím dál více Afghánců chce nosit oblek, protože každý úspěšný Američan nosí ve filmech oblek. Tady se skutečně filmy staly prvotním módním guru[13]. Západní oblečení si ale může dovolit málokdo. Nicméně to vedlo k tomu, že došlo k lhostejnosti vůči místním krojům a úborům. Více než tradiční svatební obleky se nosí ony západní obleky a celkově se tradice zanedbávají. Nejvíce se tento trend odívání projevil v centru země. Na periferiích převládá tradiční (muslimský) úborový dekor[14].

 

Závěr

Westernizace něco dává a něco bere. Tento vliv je jak pozitivní, tak i negativní. Pozitivní je v tom smyslu, že se očekává vyspělost populace, zvýšení gramotnosti obyvatelstva, zvýšení bezpečnosti v regionu, avšak paradoxně ani jedenz těchto předpokladů nebyl naplněn. Naopak došlo k propadu morálky, navýšení šíření výskytu drog a alkoholu v zemi a došlo k větší radikalizaci obyvatelstva. Negativní jevy jsou jediné jevy, které v této zemi posilují, a proto mohu stanovenou otázku zodpovědět jednoznačně. Osobně jsem toho názoru, a výzkum mé závěry potvrzuje, že dopad westernizace na afghánské obyvatelstvo a jeho hodnoty a tradice je spíše negativní.

Zdroje

BABAKARKHAIL. Z. West's cultural influence explodes on streets of Afghanistan. Stars and Stripes. 20. 12. 2014. (1. 11. 2018). Dostupné zhttps://www.stripes.com/west-s-cultural-influence-explodes-on-streets-of-afghanistan-1.320382.

CIA FACTBOOK. Afghanistan. (online). CIA FB. 17. 9. 2018 (1. 11. 2018). Dostupné z  https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/af.html.

KOHOUTEK. R. Westernizace. (online). SCS. ABC.CZ. 2007. (1. 11. 2018). Dostupné z https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/westernizace.

SENGUPTA. K. The Afghans mourning the George W Bush days: Traders fear the good times are over. Independent. 3. 4. 2013. (1. 11. 2018). Dostupné z https://www.independent.co.uk/news/world/asia/the-afghans-mourning-the-george-w-bush-days-traders-fear-the-good-times-are-over-8559005.html.

ŠKVAŘIL, M. Afghánské školy přijaly českou pomoc. Army novinky – zahraniční mise. 23. 8. 2016. (17. 12. 2018). Dostupné z http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/afg-parwan-baf/zprav_parwan/afghanske-skoly-prijaly-ceskou-pomoc-125752/.

THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM. Country Policy and Information Note Afghanistan: Afghans perceived as “Westernised”. (disc). Gov. UK. 2018. (1. 11. 2018). Dostupné z h ttps://sites.google.com/site/novaiso690/schema-a-priklady/elektronick-zdroje.

 


[1] CIA FACTBOOK. Afghanistan. (online). CIA FB. 17. 9. 2018 (1. 11. 2018). Dostupné z  https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/af.html.

[2] KOHOUTEK. R. Westernizace. (online). SCS. ABC.CZ. 2007. (1. 11. 2018). Dostupné z https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/westernizace.

[3] „Alláh to nevidí!“ Muslimové konzumaci alkoholu pokaždé schovávají pod ruku, aby to neviděl Alláh a nemohl je za tento čin potrestat.

[4] BABAKARKHAIL. Z. West's cultural influence explodes on streets of Afghanistan. Stars and Stripes. 20. 12. 2014. (1. 11. 2018). Dostupné zhttps://www.stripes.com/west-s-cultural-influence-explodes-on-streets-of-afghanistan-1.320382.

[5] BABAKARKHAIL. Z. West's cultural influence explodes on streets of Afghanistan. Stars and Stripes. 20. 12. 2014. (1. 11. 2018). Dostupné zhttps://www.stripes.com/west-s-cultural-influence-explodes-on-streets-of-afghanistan-1.320382.

 

[6] THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM. Country Policy and Information Note Afghanistan: Afghans perceived as “Westernised”. (disc). Gov. UK.2018. (1. 11. 2018). Dostupné z https://sites.google.com/site/novaiso690/schema-a-priklady/elektronick-zdroje.

[7] SENGUPTA. K. The Afghans mourning the George W Bush days: Traders fear the good times are over. Independent. 3. 4. 2013. (1. 11. 2018). Dostupné zhttps://www.independent.co.uk/news/world/asia/the-afghans-mourning-the-george-w-bush-days-traders-fear-the-good-times-are-over-8559005.html.

[8] BABAKARKHAIL. Z. West's cultural influence explodes on streets of Afghanistan. Stars and Stripes. 20. 12. 2014. (1. 11. 2018). Dostupné zhttps://www.stripes.com/west-s-cultural-influence-explodes-on-streets-of-afghanistan-1.320382.

[9] V překladu z turkidštiny „Šedý vlk“. Překlad vychází z mongolské tradice msty vlkům. Když vlci napadli Mongolům koně, Mongolové vlky honili a pokoušeli se je zabít. Když tak učinili, házeli mrtvolou vlka o stromy a nechávali jí podupat koňmi. Snažili se ho rozervat a spolu s ním jeho duši, aby nemohla spočinout v klidu a míru.

[10] BABAKARKHAIL. Z. West's cultural influence explodes on streets of Afghanistan. Stars and Stripes. 20. 12. 2014. (1. 11. 2018). Dostupné zhttps://www.stripes.com/west-s-cultural-influence-explodes-on-streets-of-afghanistan-1.320382.

[11] ŠKVAŘIL, M. Afghánské školy přijaly českou pomoc. Army novinky – zahraniční mise. 23. 8. 2016. (17. 12. 2018). Dostupné z http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/afg-parwan-baf/zprav_parwan/afghanske-skoly-prijaly-ceskou-pomoc-125752/.

[12] BABAKARKHAIL. Z. West's cultural influence explodes on streets of Afghanistan. Stars and Stripes. 20. 12. 2014. (1. 11. 2018). Dostupné zhttps://www.stripes.com/west-s-cultural-influence-explodes-on-streets-of-afghanistan-1.320382.

[13] BABAKARKHAIL. Z. West's cultural influence explodes on streets of Afghanistan. Stars and Stripes. 20. 12. 2014. (1. 11. 2018). Dostupné zhttps://www.stripes.com/west-s-cultural-influence-explodes-on-streets-of-afghanistan-1.320382.

[14] BABAKARKHAIL. Z. West's cultural influence explodes on streets of Afghanistan. Stars and Stripes. 20. 12. 2014. (1. 11. 2018). Dostupné zhttps://www.stripes.com/west-s-cultural-influence-explodes-on-streets-of-afghanistan-1.320382.

Jak citovat tento text?

Jiří, et. Westernizace Afghánistánu v 70. letech 20. století a v současnosti od operace Trvalá svoboda [online]. E-polis.cz, 25. únor 2019. [cit. 2024-04-14]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/westernizace-afghanistanu-v-70-letech-20-stoleti-a-v-soucasnosti-od-operace-trvala-svoboda.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Mgr. et Mgr. Jiří Zmrzlý

Autor:

Specializuje se na politickou geografii postsovětského prostoru, studenou válku a historii Sovětského svazu.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 5 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář

Vložit komentář