„Vítězství bude spravedlivé odsouzení,“ tvrdí o mačetovém útoku advokátka a prezidentská kandidátka Klára Samková

 20. listopad 2012  Aleš Malár   komentáře

Ve středu 31. října 2012 navštívila Západočeskou univerzitu v Plzni právnička JUDr. Klára Samková, PhD., kde přednášela na téma „Ústavněprávní ukotvení přímé volby prezidenta a prezidentské pravomoci.“ V rozhovoru pro e-Polis popisuje klíčové vlastnosti prezidenta a rozsah prezidentské funkce i bez užití příslušných pravomocí a srovnává chování politických elit v dnešní době s obdobím před tzv. Vítězným únorem. Zajímavý je také její osobitý přístup k novému občanskému zákoníku a neméně osobitý je pohled na její domovskou stranu TOP 09. Na závěr přidává několik informací o své právnické praxi a zejména důvod, proč bude obhajovat útočníky figurující v neslavném „mačetovém útoku“ v Novém Boru.

„Vítězství bude spravedlivé odsouzení,“ tvrdí o mačetovém útoku advokátka a prezidentská kandidátka Klára Samková„Vítězství bude spravedlivé odsouzení,“ tvrdí o mačetovém útoku advokátka a prezidentská kandidátka Klára Samková

Začněme hodně teoreticky. Jakými přirozenými ctnostmi by měl ideální prezident oplývat?

Především si myslím, že by to měla být velice stenická osoba a člověk, kterému se říká "držák", a to nejen v názorech. Člověk s vysokou integritou, nepodléhající vnějším tlakům, čili by měl být i odvážný, protože odvaha je naprosto klíčová vlastnost prezidentské funkce. Prezident musí být také antiutilitaristický a mít velké přesahy nejen ve svém prezidentském obvodu.

Které pravomoci, jimiž prezident České republiky disponuje, považujete za zbytečné nebo přebytečné a jaké pravomoci naopak prezidentovi podle Vás chybí?

Takhle bych to vůbec neviděla. Karty, kterými prezident hraje ten mariáš, jsou nepodstatné, protože jestli prezident skutečně stojí za to, tak nemusí mít v ruce ani jednu kartu a jen tím, že je prezident, nastaví určité mantinely, ve kterých, neváhám říct, manipuluje s tou zemí a národem, a to zejména díky mediálním vyjádřením typu: „Takhle je to špatně, toto si já nepřeji!“ Také si myslím, že by prezident neměl mít více pravomocí, protože on, jelikož je součást exekutivy, zároveň nemůže být exekutivcem všedního dne. Můj názor je ten, co se týče pravomocí, že prezident má takzvaně „full hand“.

Mírně odbočíme, nicméně otázka je i tak na místě. Proč si myslíte, že se naše politické špičky chovají tak, jak se chovají?

Nabízí se mi srovnání s dvacátými a třicátými léty (minulého století - pozn. red.). Vezměte si Švehlu nebo Stříbrného, ti byli naprosto stejní, ne-li horší a jen Masaryk to všechno držel pod krkem způsobem, který s demokracií přímo nesouvisel, a snažil se to jakýmsi způsobem kočírovat. Mohu říci, po dvou letech ve Federálním shromáždění, že tam skutečně byli lidé, kteří to doopravdy mysleli upřímně. Řada z nich se však bohužel velice rychle transformovala. Další srovnání nabízí 25. únor roku 1948, kdy se celá vláda na politickou situaci vykašlala a místo toho, aby chytla Beneše pod krkem a nedovolila mu jmenovat komunistickou vládu, odjela do Paříže nakupovat manželkám kožichy. Zakončím to kontraotázkou. Dělají dnešní politici něco tak významně jiného?

Které změny, jež budou uskutečněny díky novému občanskému zákoníku, platnému od roku 2014, považujete za nejzásadnější nebo nejpozitivnější?

Tento občanský zákoník je jedno obrovské negativum, na kterém není ani jedno pozitivum. Občanský zákoník v nové podobě je naprosto nepřehledný a terminologicky matoucí tak, že je na hraně srozumitelnosti i právníkům. Jde zejména o svévolné zaměňování pojmů, které byly vyjudikované a jasné. Například nevidím důvod, proč by se nezletilému dítěti mělo říkat nesvéprávné. Celkově naprosto diskontinuuje obecné povědomí právního řádu České republiky. Kromě toho je občanský zákoník zcela nedotažený. Například v rámci dědického řízení je v takovém stavu, že je dokonce neaplikovatelný, z čehož jsou mimo jiné zděšení zejména notáři. Já považuji nový občanský zákoník za mocenský politický nástroj. Hojím se nadějí, že současná vláda padne a nová tento občanský zákoník stopne před jeho platností. Kdyby ne, nastoupí mnohaletý naprostý chaos v právních vztazích.

Když se v loňském roce začalo jednat o přímé volbě prezidenta, byla jste zprvu pro nebo proti a z jakého důvodu?

Především musím říct, že jsem obecně pro prvky přímé demokracie, čili byla jsem pro. Jsem přesvědčená, že když někdo volí špatně, nerozvážně a bez znalosti věci, nemůže to být důvodem pro upření volebního práva. Zejména proto, že každý člověk má právo na svůj osobní rozvoj, na poučení se ze svých vlastních chyb a nějakým způsobem se posunout dál ve svém vývoji.

Nemáte u některých uchazečů o kandidaturu na prezidenta pocit, že onu kandidaturu a její mediální povědomí neberou úplně relevantně, zejména ti, kteří nemají reálnou šanci na úspěch a zneužívají ji pouze jako způsob "sebepropagace"?

Tuhle otázku si vztáhnu na sebe. Za prvé je nutné říct, že jít do jakékoliv kandidatury je v zemích koruny české vždy určitá forma sebemrskačství, takže způsob dělat si na kandidatuře jméno, je dle mého názoru blbost. Myslím si, že když se někdo přihlásí ke kandidatuře, naplňuje hned první článek Ústavy České republiky, tečka!

Sociolog Daniel Prokop z agentury Median soudí, že Táňa Fischerová by při dnešním rozložení sil odebrala víc hlasů konsensuálním a ideologicky nevyhraněným kandidátům typu Jana Fischera. Ztotožňujete se s takovým tvrzením nebo máte třeba jiný příklad, kdo by komu mohl ubírat hlasy?

Takové různé sčoty, kdo komu ubírá hlasy, jsou na úrovni věštění z křišťálové koule, takže jsou silně nerelevantní. Celá situace je postavená na stranické a nestranické kandidáty. Máme kandidáty za peníze, tedy Vladimír Dlouhý, Jana Bobošíková a Tomio Okamura. Dále tam je kandidát takzvaně na hraně, což je paní Roithová. Ve své podstatě se celý kolotoč smrskává na boj Jana Fischera s Milošem Zemanem. Vzhledem k tomu, že pana Fischera podporuje mediální magnát Jaromír Soukup, kterého považuji za velice nebezpečného člověka, mám z toho dosti nepříjemné pocity, zejména protože média, a to se dávno ví, jsou manipulována. Ptám se, jakým směrem?

Vaše domovská strana TOP 09 už před delší dobou navrhla Karla Schwarzenberga jako prezidentského kandidáta.  Přesto i Vy jste v srpnu ohlásila kandidaturu. Jaké přesné důvody Vás k tomuto kroku vedly?

Nejprve musím říct, že mám velmi velké výhrady ke straně TOP 09 a k tomu, co se v ní stalo. Jak jsem již říkala, voliči by měli mít možnost poučit se ze svých chyb. Toto prokázali v posledních volbách v roce 2010, kdy do poslanecké sněmovny vpustili dva nové subjekty, a to právě TOP 09 a Věci veřejné. Druhá jmenovaná strana se tedy provařila kriminálním způsobem, ale TOPka neobstála o moc lépe. Důvod, který mne ke kandidatuře přiměl, je zejména ten, že bych chtěla vrátit TOP 09 do pozice, kam patří, tedy do pozice liberální, křesťansky orientované strany s proevropskými zájmy. Pan Kalousek podle mého není žádný pravicový politik a jen očekávám, kdy zahlásí s jeho daňovou reformou přestup k ČSSD nebo ještě spíše ke komunistům. Vadí mi zejména srovnání původního volebního programu a toho, co se zde dnes děje! To nejsou reformy, ale obyčejné obírání lidí o sociální benefity. Není zde ani jeden prorůstový ekonomický faktor a ani jedna intelektuální vize do budoucna ohledně toho, kam má naše země směřovat.

Nyní otázka na Vaši profesi. Jakou jste zažila nejnáročnější obhajobu a jak dopadla? Podle čeho si vybíráte kauzy a podle čeho si lidé vybírají Vás jako advokáta?

Nejobtížnější kauzy jsou samozřejmě ty, které prohraji, i když jsem přesvědčená o tom, že mám pravdu. Lidé za mnou chodí prakticky z celé republiky a artikulují dva důvody. Jdeme za Vámi, protože víme, že se nebojíte a protože se nenecháte podplatit, což zejména v menších městech je obrovská deviza. Nemluvím zde o přímém podplácení, ale že zejména na menších městech je situace taková, že se tam lidé znají, funguje tam pár advokátů, kteří prostě nemohou jít do toho soudce nebo státního zástupce, tak jak by i sami chtěli, protože u toho stejného senátu mají dalších x věcí a potřebují, aby jim ten daný soudce vyhověl.

V loňském roce v srpnu se odehrál neslavný „mačetový útok“ v Nové Boru, avšak až nyní bude probíhat soud a Vy máte obhajovat útočníky? Co Vás vedlo k tomuto kroku?

O obhajobu jsem byla požádána romskou komunitou v Novém Boru, konkrétně doktorem Emilem Ščukou. Věřte mi, že jsem to dělat nechtěla, ale jsou věci, které nechcete, ale udělat je musíte, což je právě tento případ. Definujme si výhru v této okolnosti. Výhra bude, pokud útočníci budou spravedlivě odsouzeni za to, co skutečně udělali a že budou brány v potaz všechny aspekty, které je k jejich činu vedly, že se bude soudit podle práva, nikoliv podle mediální masáže, která je naprosto mimo realitu. Veškerá mediální pozornost se odvíjí od animovaného filmu TV Nova, který vypadá tak, že pět „cigošů“ nemělo co dělat a tak si řekli, vezmeme mačety a půjdeme posekat nějaké bílé hlavy. A to je právě celý mediální obraz té kauzy. Pravdou je, že na začátku byl útok těch dnešních poškozených na nejmladšího z útočníků. Jedna z obětí útoku, shodou okolností ten s rozseknutou hlavou, je synem bývalého policisty činného snad i v nějakých velitelských funkcích v Novém Boru. Problémů mezi romskou komunitou a tou druhou stranou byla před útokem celá řada a Romové věděli, že u Policie ČR zastání nenaleznou. Důležitý fakt je také ten, že se všichni mezi sebou navzájem znali, věděli kdo je kdo, a tento útok měl odradit od dalšího napadání. Samozřejmě uznávám, že celý útok byl neadekvátní, nepřiměřený a neomluvitelný, ale nebyla to taková svévole, jak se zde prezentuje.

Odpovědná redaktorka: Nikola Klímová

Odpovědná korektorka: Bc. Martina Koudová

Titulní obrázek převzat z: ČTK

Jak citovat tento text?

Malár, Aleš. „Vítězství bude spravedlivé odsouzení,“ tvrdí o mačetovém útoku advokátka a prezidentská kandidátka Klára Samková [online]. E-polis.cz, 20. listopad 2012. [cit. 2024-05-19]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/vitezstvi-bude-spravedlive-odsouzeni-tvrdi-o-macetovem-utoku-advokatka-a-prezidentska-kandidatka-klara-samkova.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!