„Vezměte na sebe spoluzodpovědnost za podobu EU“ - společně vyzývají mladí Češi a Němci

 19. duben 2009  Mgr. Michal Klusák   komentáře

„My účastníci 6. česko-německého setkání mládeže jsme se sešli, abychom prodiskutovali otázky naší budoucnosti,“ tak začíná hlavní část Čelákovického prohlášení. Ta je hlavním výstupem z již 6. česko-německého setkání mládeže, tentokrát s názvem „generation. EUrope 2009“. Více než 100 lidí ve věku 16-30 let se o uplynulém víkendu sešlo ve středočeských Čelákovicích, aby prodiskutovali otázky budoucího směřování Evropy. Setkání se účastnilo několik mládežnických organizací, AS CPSSU Plzeň nevyjímaje.

„Vezměte na sebe spoluzodpovědnost za podobu EU“ - společně vyzývají mladí Češi a Němci„Vezměte na sebe spoluzodpovědnost za podobu EU“ - společně vyzývají mladí Češi a Němci

„My účastníci 6. česko-německého setkání mládeže jsme se sešli, abychom prodiskutovali otázky naší budoucnosti,“ tak začíná hlavní část Čelákovického prohlášení. [1] Ta je hlavním výstupem z již 6. česko-německého setkání mládeže, tentokrát s názvem „generation. EUrope 2009“. Více než 100 lidí ve věku 16-30 let se o uplynulém víkendu sešlo ve středočeských Čelákovicích, aby prodiskutovali otázky budoucího směřování Evropy. Setkání se účastnilo několik mládežnických organizací, AS CPSSU Plzeň nevyjímaje.

Akce, jejímž hlavním pořadatelem byl Tandem – koordinační centrum česko-německých výměn mládeže, odstartovala v pátek podvečer zahajovacími proslovy ze strany ředitelů Tandemu Plzeň a Regensburbg a mluvčích akce ze strany mladých. Záštitu nad akcí převzala Eva Bartoňová, 1. náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy. „Je důležité bourat bariéry mezi národy a tato akce k tomu napomáhá. Je důležité, aby se mladí bavili o budoucnosti, a aby se aktivně zúčastnili voleb do Evropského parlamentu. Mladé dámy, mladí pánové, je to na vás,“ zakončila svůj projev Bartoňová. Následovaly projevy europoslanců Martina Kastlera (CSU) a Zuzany Roithové (KDU-ČSL).

Hlavní program, tedy práce ve workshopech na jednotlivá témata dotýkající se současné Evropy, byl na programu v sobotu. Ve třech blocích workshopů se probrala témata točící se kolem Evropského parlamentu, Lisabonské smlouvy, volebních kampaní či česko-německé spolupráce mezi mládeží. Workshopy si připravili zástupci jednotlivých mládežnických organizací z České republiky a Německa, jak pro své kolegy, ale také pro mladé lidi, jež zajímá svět kolem nich, a proto se čelákovické akce zúčastnili. Sobotní program byl zakončen oficiálním přijetím na Goethe-institutu v Praze.

Nedělní program nejdříve shrnul průběh všech sobotních workshopů a poté následovala panelová diskuse, jíž se zúčastnil europoslanec Libor Rouček (ČSSD), kandidátka do Europarlamentu Anna Stvrtecky (SPD), politolog Stefan Rappenglück z Centra aplikované politiky v Mnichově a zástupci Mladých evropských federalistů – Nelle Wulf (DE) a David Neuwirth (CS). Panelovou diskusi nad otázkami budoucnosti Evropy a mladých lidí žijících na jejím území moderoval Thomas Rudner, ředitel Tandemu Regensburg. „Není možné, aby se každého půl roku měnilo předsednictví. Tento systém nemá ani svaz zahrádkářů. Evropa potřebuje stabilní vedení, proto bych si přál, aby v roce 2040 byla Evropa federací,“ reagoval na otázku o podobě Evropy v roce 2040 Rouček. Stefan Rappenglück vyjádřil naději, že Evropa bude především v mírovém stavu. „Pro vás je to samozřejmost, ale ne ve všech částech Evropy, to tak vnímají. Například v Sarajevu,“ míní politolog a dodal, že mladí se musejí zapojit do změn v Evropě a dát jim svou vizi. Nelle Wulf doufá, že v roce 2040 budeme brát Evropskou unii jako samozřejmost, zatím tak tomu dle ní vždy není. „Někdy se díváme na Evropu jako na konkurenta, a to je špatně,“ domnívá se. V následné diskusi s publikem se panelisté věnovali různým oblastem – od problematiky vysokého školství, přes větší zapojení mladých v Evropské unii až po hledání odpovědi na otázku, jak zvýšit angažovanost mladých v politických stranách.

Na závěr ještě citujme z Čelákovického prohlášení: „Vyzýváme mladé lidi v České republice a v Spolkové republice Německo, aby se ve dnech 5. a 6. června 2009 zúčastnili voleb do Evropského parlamentu a převzali na sebe svou zodpovědnost.“ AS CPSSU jako účastník setkání se s tímto plně ztotožňuje.


Poznámky pod čarou

[1] Citace z Čelákovického prohlášení nemusejí být zcela doslovné. Oficiální verzi uveřejníme na E-polisu jakmile bude k dispozici.

Jak citovat tento text?

Klusák, Michal. „Vezměte na sebe spoluzodpovědnost za podobu EU“ - společně vyzývají mladí Češi a Němci [online]. E-polis.cz, 19. duben 2009. [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/vezmete-na-sebe-spoluzodpovednost-za-podobu-eu-spolecne-vyzyvaji-mladi-cesi-a-nemci.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4.2 hvězdiček / Hodnoceno: 5x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!