Valtr Komárek zavítal na Západočeskou univerzitu

 15. říjen 2008  O. Stulík   komentáře

Dne 14. 10. 2008 na naší alma mater (FF ZČU) zavítal vzácný host, pan profesor Valtr Komárek. Besedu s ním moderoval člen AS CPSSU David Zrostlík. Pro studenty a všechny, kteří se nemohli tohoto setkání zúčastnit, se pokusím shrnout zajímavé teze, vyřčené panem profesorem, týkající se otázky stavu dnešní společnosti.

Valtr Komárek zavítal na Západočeskou univerzituValtr Komárek zavítal na Západočeskou univerzitu

Dne 14. 10. 2008 na naší alma mater (FF ZČU) zavítal vzácný host, pan profesor Valtr Komárek. Besedu s ním moderoval člen AS CPSSU David Zrostlík.

Pro studenty a všechny, kteří se nemohli tohoto setkání zúčastnit, se pokusím shrnout zajímavé teze, vyřčené panem profesorem, týkající se otázky stavu dnešní společnosti.

Nejvyšší prioritou dnešní společnosti jsou statky, přičemž dynamickou složkou společnosti je masová spotřeba. Masová spotřeba na globálním poli roste – příkladem je hospodářský růst Číny, ale i dalších, zejména asijských zemí. Na základě masové spotřeby dochází k upřednostňování materiálních statků nad morálními hodnotami a normami, což je pro tyto hodnoty (a normy) likvidační. Společnost, která postrádá tradiční (křesťansko-sociální) morální rozměr, se dříve či později ocitne v krizi – takový je i současný stav.

Jistý morální deficit společnosti lze demonstrovat na právě probíhající globální finanční krizi, která je způsobena, dle pana profesora, mimo jiné i chováním nejvyšších představitelů podnikatelských kruhů. Praktiky „vysokých managerů“ často postrádají jednu ze základních zásad každé zdravé společnosti – pravdu. Absence pravdy se do značné míry podepsala právě na finanční krizi, protože byly (a zřejmě stále jsou) zatajovány relevantní informace týkající se např. skutečné finanční hodnoty podniků, jejichž akcie jsou předmětem obchodování na finančních trzích. V tomto stavu se není čemu divit, že investoři na světových (akciových) burzách ztrácejí důvěru ve zdraví a férové praktiky tamních finančních trhů. Krize, která v dnešní době probíhá, tak není primárně zaviněna ekonomickými faktory. Skutečné kořeny krize sahají mnohem hlouběji a zasahují celý náš společenský systém.

Zdá se, že ekonomický hlediskům je podřízen i samotný fundamentální „rys“ společnosti ve které žijeme. Tímto „rysem“ je demokratické zřízení. Toto tvrzení pan profesor Komárek dokládá jeho pohledem na fungování politických stran a politiky obecně. Politiku, jako specifický subsystém naší společnosti, přirovnává k tvrdému byznysu, v němž je hlavním obchodním artiklem moc vázaná na finanční zdroje. Tedy: pokud jsem politikem, který drží určitý podíl moci, zákonitě přitahuji soukromý kapitál, jenž mým prostřednictvím chce participovat na této moci.

Prostředníky mezi mocí a kapitálem jsou lobbyistické agentury nebo lobbyisté na „volné noze“. Jedinou „funkcí“ lobbyistů je shánění kontaktů či prosazování zájmu soukromých firem na poli veřejných finančních statků. Zde však vyvstává problém samotného charakteru „veřejných finančních statků“, protože ty již neslouží v plné míře veřejnosti, ale i soukromým zájmům. Popsaný stav se dá tedy označit jako „pro-korupční“ a je charakteristický nekalým bojem o moc a z ní pramenících finančních profitů.

Causy týkající se střetů zájmů, podivných „sponzorských darů“ apod. jsou však již evergreenem naší politické scény. Pokud se však nějaký fenomén objevuje příliš často, přestává být fenoménem a do jisté míry se „znormalizuje“, resp. stane se obecně přijímanou formou chování a tím se infiltruje do našeho normativního systému.

Dalším problematickým bodem fungování politiky, který zmínil pan profesor Komárek, je princip minimálního zasahování státu do tržního hospodářství, který je v současné době uplatňován. Platy v soukromé sféře, ve státech se zcela volně fungující „neviditelnou rukou trhu“, jsou mnohem vyšší než platy ve sféře veřejné. Jedním z důsledků takové politiky je ne příliš schopný úřednický aparát, který je nejen výsledkem takto podhodnocených platů, ale i mj. politiky odměn „zasloužilým pracovníkům“ pocházejícím z té politické strany, která aktuálně drží většinu politické moci.

Řeč pana profesora byla zakončena optimisticky. Z krize je možné najít východisko a to návratem k tradičním morálním hodnotám. Metodou pro takový obrat by mohla být, dle jeho slov, otevřená diskuze nejen intelektuálních špiček společnosti, ale i ostatních lidí, kteří by měli zaměří své vnímání na patrné problémy dnešní společnosti. Prostředkem budiž nám všem vlastní common sense, prostý, zdravý rozum.

Jak citovat tento text?

Stulík, O.. Valtr Komárek zavítal na Západočeskou univerzitu [online]. E-polis.cz, 15. říjen 2008. [cit. 2024-03-02]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/valtr-komarek-zavital-na-zapadoceskou-univerzitu.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 3.7 hvězdiček / Hodnoceno: 10x


Přidat komentář

Vložit komentář

Marti

středa, 15. říjen 2008
19:05

Velmi zajímavá přednáška!


Napsal: Marti [Odpovědět]

Unz

neděle, 26. říjen 2008
01:36

unz

Ondro, děkuji za čtivé shrnutí :) A ke Komárkovi, ačkoliv nic z řečeného nebylo původní a nové, je radost se s takovými lidmi potkávat.


Napsal: Unz [Odpovědět]

stulik

pondělí, 27. říjen 2008
11:25

stulik

to Unz: Ano, takových lidí moc není :)
---------------------------------
Zpráva byla upravena 27.10.2008 ve 11:25:45


Napsal: stulik [Odpovědět]

Petr

úterý, 8. červen 2010
21:54

Komárek je velmi inteligentní člověk a měl by se, myslím, na vysokých školách objevit častěji.Doufám, že má ještě kontakt s výzkumnými a vědeckými pracovníky. Myslím, že bádání a inteligentní diskuse je mu vlastní a že by mu to chybělo(hlavně to první).


Napsal: Petr [Odpovědět]