TZ: Studenti politologie a mezinárodních vztahů nesouhlasí s odvoláním děkana Cabady

 4. říjen 2009  AS CPSSU Plzeň   komentáře

Ve středu 30. září 2009 se sešlo občanské sdružení AS CPSSU na svém pravidelném shromáždění tak, jak mu ukládá statut AS CPSSU Plzeň. Jedním z projednávaných bodů byl současný stav na FF ZČU v Plzni.

TZ: Studenti politologie a mezinárodních vztahů nesouhlasí s odvoláním děkana CabadyTZ: Studenti politologie a mezinárodních vztahů nesouhlasí s odvoláním děkana Cabady

Akademický spolek Česko-slovenské unie studentů politických věd, o. s. (AS CPSSU)

FF ZČU v Plzni

Sedláčkova 15, 301 00 Plzeň 1

www.e-polis.cz

Plzeň, 30. 9. 2009

Studenti politologie a mezinárodních vztahů nesouhlasí s odvoláním děkana Cabady

Ve středu 30. září 2009 se sešlo občanské sdružení AS CPSSU na svém pravidelném shromáždění tak, jak mu ukládá statut AS CPSSU Plzeň. Jedním z projednávaných bodů byl současný stav na FF ZČU v Plzni. AS CPSSU je samostatným nepolitickým občanským sdružením studentů a absolventů politologie, mezinárodních vztahů a jiných příbuzných oborů na ZČU v Plzni. AS CPSSU vzhledem k obsahu tiskové zprávy zdůrazňuje, že jeho základní fungování není financováno ze  zdrojů fakulty ani katedry. Základní finanční prostředky sdružení čerpá z  poplatků svých členů. Shromáždění odhlasovalo vydání prohlášení k situaci na FF ZČU v následující podobě:

„Předsedkyně AS CPSSU Plzeň, Bc. Iveta Ptáčníková, informovala členy o tom, že Akademický senát FF ZČU odvolal děkana Fakulty filozofické doc. PhDr. Ladislava Cabadu, Ph.D. Členové AS CPSSU považují jednání senátu za neuvážlivé a zbrklé. Akademický senát FF ZČU se zachoval podle přísloví „káže vodu a pije víno“ – děkana odvolal způsobem, za nějž ho sám v minulosti kritizoval.

Členové AS CPSSU odmítají argumenty, jimiž Akademický senát FF ZČU zdůvodnil odvolání děkana, a to pro jejich zjevnou účelovost a nepřihlédnutí k vizi současného vedení ZČU, kterou doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. realizoval.

Shromáždění vyzvalo senátorku Bc. Ivetu Ptáčníkovou, aby navzdory nepříznivým konstelacím v Akademickém senátu FF ZČU nadále hájila zájmy všech studentů politologie a mezinárodních vztahů na FF ZČU a zájmy AS CPSSU, které ji nominovalo. Shromáždění také poděkovalo svému předchozímu senátorovi, Bc. Milanu Severovi, za aktivní práci v senátu.“

Za AS CPSSU Plzeň

Bc. Iveta Ptáčníková

(ptacnikova@e-polis.cz)

předsedkyně AS CPSSU Plzeň

senátorka Akademického senátu FF ZČU

studentka magisterského programu Politologie na FF ZČU

Mgr. Michal Klusák

(737 483 101; michal.klusak@atlas.cz)

člen Komory nestudentů AS CPSSU Plzeň

absolvent Politologie na FF ZČU

pracovník v oblasti PR

Bc. Milan Severa

(721 542 766; severa.milan@seznam.cz)

  1. místopředseda AS CPSSU Plzeň

absolvent Politologie na FF ZČU

student magisterského programu Právo na FPR ZČU

Bc. David Zrostlík

(774 784 764; zrostlik.david@centrum.cz)

místopředseda AS CPSSU Plzeň

student magisterského programu Politologie na FF ZČU

Vít Procházka

(721 031 092; prochazka.vit@seznam.cz)

místopředseda AS CPSSU Plzeň

student bakalářského programu Politologie na FF ZČU

Jak citovat tento text?

CPSSU, AS. TZ: Studenti politologie a mezinárodních vztahů nesouhlasí s odvoláním děkana Cabady [online]. E-polis.cz, 4. říjen 2009. [cit. 2024-04-14]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/tz-studenti-politologie-a-mezinarodnich-vztahu-nesouhlasi-s-odvolanim-dekana-cabady.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4.24 hvězdiček / Hodnoceno: 152x


Přidat komentář

Vložit komentář

Ceauşescu

neděle, 4. říjen 2009
22:56

A nebylo jednání senátu vzhledem k hlasovacím poměrům naopak pečlivě předjednané mezi senátory? Tzn. dopředu uvážené tak, aby z toho hlasování nebylo fiasko. Možná to nepředjednali se slečnou Ptáčníkovou, no jenže těžko chtít po komkoli ze studentské komory, aby si pod sebou podřezal větev, že. Spor na fakultě se odehrává mezi "titulovanou inteligencí" zcela mimo studentstvo. Když není senátorská imunita, no tak si student zvedne ruku podle svého nejbližšího učitele.


Napsal: Ceauşescu [Odpovědět]

hanka

pondělí, 5. říjen 2009
19:01

to Ceauşescu: každý hlasoval dle svého uvážení. a neni také možné, že senátoři AS FF hlasovali podle svého "nejbližšího" spolupracovníka, aby si pod sebou nepodřezali větev? tady pan maďarský diktátor předložil možnost, která se netýká studentů, těch je v AS FF opravdu málo na rozdíl od "titulované inteligence", tedy mají opravdu velmi malou moc něco změnit na tomto komplotu. Proto souhlasím s vyjádřením AS CPSSU, který je odrazem názoru studentů.


Napsal: hanka [Odpovědět]

Jarek

pondělí, 5. říjen 2009
21:42

Docela mě zaujalo první souvětí posledního odstavce, to o té nepříznivé konstelaci. Dává tušit jakési polarizaci senátu na KAP proti zbytku FF :-) a možné perzekuci politologů v rámci fakulty (samozřejmě bráno s nadhledem). A závěrem snad pouze, že pokud se na něčem shodne AS CPSSU, tak by to mělo být prezentováno jako jeho stanovisko a neodkazovat ke studentům politologie a mezinárodních vztahů obecně (viz nadpis).


Napsal: Jarek [Odpovědět]

Narek...

pondělí, 5. říjen 2009
23:49

Nikolae byl prosím pěkně pantáta v Rumunsku, nikoli v Maďarsku. Ruku na srdce, jaké procento studentů politologie a MV je organizováno v AS CPSSU? Myslím, že rozhodně ne tolik, aby toto sdružení mohlo mluvit za všechny studenty těchto respektovaných oborů .o) To je jen na okraj. Mimochodem, jakže hlasovala Bc. Ptáčníková při hlasování o návrhu na odvolání? :)


Napsal: Narek... [Odpovědět]

Jarek

úterý, 6. říjen 2009
09:58

Nerad bych otvíral prostor pro spekulace či rozbroje, ale docela by mě zajímalo, jak to vše skutečně bylo. O kauze odvolání děkana Cabady jsem přečetl téměř 15 zdrojů, od vyjádření a zprávy senátu, po reakci doc. Cabady na studentském serveru, dopis vedoucí KAP směřovaný senátu, některé novinové články, ale mnohá vyjádření se vzájemně popírají a celou kauzu zastírají.


Napsal: Jarek [Odpovědět]

Jan

úterý, 6. říjen 2009
11:18

jan

to Jarek:
Jak to vše bylo? Všichni členové senátu kromě Bc. Ptáčníkové (to je mi ale náhoda) měli vše předem připraveno. V oficiálním programu jednání nebylo o plánu odvolat děkana ani slovo. Na jednání si senát (kromě překvapené Bc. Ptáčníkové) odhlasoval zařazení tohoto bodu do programu a vzápjetí také rovnou schválil odvolání děkana, aniž by byl dán docentu Cabadovi prostor pro obhajobu. Typické jednání \"o nás bez nás\" mělo jasné důvody, a to neochotu akceptovat směr chodu univerzity (tj. publikovat, rozvíjet vědeckou činnost atd.). Docent Cabada byl tedy odvolán proto, že dělal svou práci a vyžadoval to i po ostatních, kteří si ovšem práci na univerzitě představují jako \"odučím si to svoje a jdu domů\", a tudíž se jim pochopitelně nelíbí univerzitou prosazovaný systém financování kateder podle jejich vědecké produktivity. V přítomnosti docenta Cabady by svůj krok senát jen velmi těžko ospravedlnil (viz oficiální prohlášení senátu, kde jsou uvedeny naprosto zcestné důvody jeho odvolání).


Napsal: Jan [Odpovědět]

Narek...

úterý, 6. říjen 2009
20:48

Jene, prosím pěkně, něco jako vlastní uvažování ti nic neříká? Z tvého příspěvku to vypadá, že doc. Cabada je princ na bílém oři, kterého sežrala třináctihlavá saň (14. hlavička na to nestačila .) Skutečnost je ovšem mnohem a mnohem barvitější. Sám s jeho odvoláním nesouhlasím, na druhou stranu je nutné uznat platnost alespoň některých argumentů senátu.
Davidovi: Co je to výrazná část? 4 z 10? 5, 6, nebo 8? Vašimi členy jsou i lidé, kteří na FF ZČU nestudují - i ty zastupujete? Sám dobře vím, že jde o docela úzkou skupinu lidí, tak si nelžeme do kapsy. Vy jste hlavně JEDINOU organizací, která si OSOBUJE právo hovořit za druhé - aby bylo jasno. Pozdravujte ve straně!

PS. Titul docenta se píše malým písmenem.


Napsal: Narek... [Odpovědět]

banka...

středa, 7. říjen 2009
17:28

Copak tady mizí příspěvky (Davida Zrostlíka?):) ... ach Bohové, smilujte se nad nimi!


Napsal: banka... [Odpovědět]

Jan

středa, 7. říjen 2009
17:32

jan

to Narek...:
Mluvíš přesně jako akademický senát - skutečnost je mnohem a mnohem barvitější, ale nikdo ji ještě nikde nepopsal. Skutečnost je taková, že převážná část důvodů k odvolání docenta Cabady jsou jen zástěrkou osobní záště a neochoty přizpůsobit se požadovanému pracovnímu tempu. Pokud existují i ony barvitější důvody (které akademický senát neuvedl), pak bych je rád znal.


Napsal: Jan [Odpovědět]

stulik

středa, 7. říjen 2009
18:48

stulik

Tato diskuze je otevřená, a pokud zde nebudou uváděny vulgarismy, nebudu do ní jako šéfredaktor zasahovat. Výjimkou by byl případ, kdy by mě někdo z uživatelů požádal o smazání jeho příspěvku. Na vysvětlenou "bance": příspěvek Davida Zrostlíka byl stáhnut na jeho vlastní žádost, a to z důvodu anonymních útoků na jeho osobu mimo tuto diskuzi! Věřím, že budu mluvit za celý Akademický spolek CPSSU Plzeň, když řeknu, že perzekuce za osobní názory či politické postoje je nám cizí...


Napsal: stulik [Odpovědět]

banka...

středa, 7. říjen 2009
22:02

Ondřeji, děkuji za vysvětlení. Nechápu ale, proč by měl být David cílem útoků za jeho banální příspěvek (to není ani podstatné), co mi však do mé palice neleze "tuplem" je, proč by měl proto David stahovat svůj příspěvek. Píše jenom to, co nevyvolává emoce? Nebo je to jen zbabělec? Upřímně nevím, co je horší - vy jistě také :o) Mějte se hezky.


Napsal: banka... [Odpovědět]

severa.milan

čtvrtek, 8. říjen 2009
01:12

severa.milan

Vážení čtenáři a přispěvatelé,
je samozřejmé, že AS CPSSU nehovoří za všechny studenty a osobně zpětně vidím ve formulaci nadpisu chybu. Neměli by, jsme se zde spíše zamyslet nad budoucnosti fakulty a případnými variantami dalšího směřování? Respektuji všechny názory na tuto kauzu, můj názor je uveden viz výše, ale oprostěme se již od toho, co se stalo a přemýšlejme například o volbách do Akademického senátu ZČU. Pomůže nám, když nebudou mít studenti politických věd a jim příbuzné obory svého zástupce? Přeji všem studentům a celé FF mnoho úspěchů, protože i já patřím mezi již takzvané bývalé studenty, nicméně vnitřně se jím stále cítím. :)


Napsal: severa.milan [Odpovědět]

Ceauşescu

čtvrtek, 8. říjen 2009
08:47

Varianta zbabělec bude asi reálnější. Kde jste to kdy viděli stahovat příspěvky z diskuse? Nikde.


Napsal: Ceauşescu [Odpovědět]

Jarek

čtvrtek, 8. říjen 2009
10:50

Škoda, být sociologem, asi bych sepsal pojednání o internetových diskuzí, to by bylo materiálu :-d. Osobně se mi nelíbí, jakým způsobem byl děkan Cabada odvolán, ale jeho odvolání vítám...a není v tom žádná osobní zášť. Jako absolventu KAPu mi jednoduše chyběla jakákoli motivace studentů ze strany fakulty. Kdekoli jinde je fakulta centrem studentského života, současná FF je naprosto mrtvá a není to primárně vina rozptýlenosti pracovišť. Osobně se domnívám, že rozpory vznikly z důvodu opravdu přehnaných pořadavků děkana na jednotlivé katedry. Doc. Cabada je (hyper)pracovitý člověk, ale pokud tuto vlastnost chtěl přenést na všechna pracoviště a jejich členy, tak musel zákonitě narazit. Není pak divu, že se setkal s kritikou, která logicky vyústila v jeho odvolání. Nechci z něho dělat diktátora, který na FF rozprostřel atmosféru strachu, stejně tak ale nechci z představitelů senátu dělat zapšklý a závistivý spolek spiklenců.


Napsal: Jarek [Odpovědět]

stulik

sobota, 24. říjen 2009
23:50

stulik

Vážení uživatelé, byl jsem nucen smazat vulgární příspěvek uživatele "Jeník". Vyzývám ho proto, aby, pokud chce, svůj příspěvek přeformuloval. Děkuji za pochopení.


Napsal: stulik [Odpovědět]