TZ - Studenti Masarykovy univerzity připravují žádosti

 29. leden 2008  Michaela Winklerová   komentáře

Projekt Mezinárodního politologického ústavu na podporu konkurenceschopnosti studentů sociovědních oborů právě končí. Poslední ze tří kurzů se věnoval Evropským fondům a čerpání evropských dotací. Absolventi kurzu nyní připravují reálné žádosti o evropské dotace.

TZ - Studenti Masarykovy univerzity připravují žádostiTZ - Studenti Masarykovy univerzity připravují žádosti

Brno, 28. 1. 2008

Na Mezinárodním politologickém ústavu (MPÚ) Masarykovy univerzity v Brně právě končí projekt s názvem Studium pro praxi, jehož cílem bylo zvýšit konkurenceschopnost studentů sociovědních oborů na pracovním trhu. Díky finanční podpoře z Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství ČR se podařilo propojit výuku a praktické stáže ve firmách a insitucích, které přinesly studentům nejen vazby na potenciální zaměstnavatele, ale v několika případech také zaměstnání. Výstupem posledního ze tří kurzů jsou navíc žádosti o dotace z Evropských fondů, které připravují sami absolventi kurzu.

Třetí kurz projektu se věnoval čerpání prostředků z Evropských fondů, projektovému řízení a aktuální situaci ve finančním období 2007- 2013, v němž může Česká republika využít z Evropských fondů zhruba 70 mld. korun ročně. Na rozdíl od předchozích dvou kurzů, kde byly výstupem stáže ve státních i soukromých institucích, bylo záměrem tohoto kurzu zapojit studenty přímo do přípravy vlastní žádosti o evropské dotace.

„V průběhu kurzu jsme vytvořili pracovní týmy studentů, kteří nyní zpracovávají podklady k reálným žádostem o prostředky z Evropských fondů,“ uvedl vedoucí projektu a současně vyučující kurzu Vít Dočkal z MPÚ. Jak potvrzují jeho slova, záměry se netýkají jen akademické obce, ale i soukromých subjektů. „Mohu potvrdit, že pro Masarykovu univerzitu konzultujeme již několik záměrů. Obrátily se na nás ale subjekty také z komerční sféry.“

Jedním ze zájemců se stala Katedra sociologie Fakulty sociálních studií MU, která připravuje inovaci výuky. „Jedná se o kurzy s tématikou genderu a rovných příležitostí, migračních studií a urbánního plánování. V současné době jsou na katedře jmenovány pracovní skupiny, které dávají dohromady obsahovou stránku kurzů, hledají vhodné partnery mezi experty z praxe a také vhodné partnery pro stáže studentů,“ potvrdila jeden z připravovaných záměrů asistentka projektu Jana Krištoforyová. Obdobné propojení výuky a praktických stáží hodlá realizovat také Katedra psychologie a bez zájmu nezůstali ani politologové.

Samotná Fakulta sociálních studií hodlá vytvořit projektové centrum FSS, kde by se uplatnili také současní absolventi kurzu o Evropských fondech. Vedoucí projektu Studium pro praxi nepopírá, že lidí, kteří nabízejí služby v oblasti čerpání evropských dotací, je dostatek. „Kvalitních lidí, kteří se umí v systému skutečně pohybovat a peníze nejen získat, ale také udržet, je však stále málo,“ dokládá své zkušenosti z praxe Dočkal.

Více informací na www.iips.cz v sekci Studium pro praxi.

O Mezinárodním politologickém ústavu (IIPS)

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně je nezávislým vědeckým pracovištěm, které se od svého založení v roce 1990 zaměřuje na studium problematiky politického, sociálního, ekonomického a právního vývoje společnosti.

Ústav se aktivně podílí na formování současné podoby politické vědy tím, že iniciuje

a realizuje vlastní výzkumné projekty, pravidelně zveřejňuje výsledky svého výzkumu

v periodických i neperiodických publikacích, koordinuje a organizuje konání odborných konferencí, seminářů a přednášek na aktuální společenská témata.

Mezinárodní charakter získal díky spolupráci zakladatelů z České republiky a zahraničních partnerů z Evropy a Spojených států amerických.

Jak citovat tento text?

Winklerová, Michaela. TZ - Studenti Masarykovy univerzity připravují žádosti [online]. E-polis.cz, 29. leden 2008. [cit. 2023-04-01]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/tz-studenti-masarykovy-univerzity-pripravuji-zadosti.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Michaela Winklerová

Autor:

Mezinárodní politologický ústav IIPS - kontakt pro média.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 3 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!