TZ - Politická kultura napříč hranicemi

 19. květen 2008  Bc. Martina Blafková   komentáře

Workshopy Česko-saského vysokoškolského kolegia, by neměly být pro Západočeskou univerzitu ničím neznámým. Na projektu spolufinancovaném z evropského fondu Intereg III A se ZČU aktivně podílí již od jeho vzniku před více jak jeden a půl rokem. Nyní se projekt Technické univerzity v Chemnitzu (Saská Kamenice), zaměřený na setkávání českých a německých studentů a jejich pedagogů nad odbornými tématy z oblasti ekonomické, pedagogické a humanitních věd, přiblížil ke svému konci. Poslední, desátý, workshop, který se konal od 15. do17. května v Sokolově byl nazván Politická kultura v České republice a nových spolkových zemích

TZ - Politická kultura napříč hranicemiTZ - Politická kultura napříč hranicemi

Workshopy Česko-saského vysokoškolského kolegia, by neměly být pro Západočeskou univerzitu ničím neznámým. Na projektu spolufinancovaném z evropského fondu

Intereg III A se ZČU aktivně podílí již od jeho vzniku před více jak jeden a půl rokem. Nyní se projekt Technické univerzity v Chemnitzu (Saská Kamenice), zaměřený na setkávání českých a německých studentů a jejich pedagogů nad odbornými tématy z oblasti ekonomické, pedagogické a humanitních věd, přiblížil ke svému konci. Poslední, desátý, workshop, který se konal od 15. do17. května v Sokolově byl nazván Politická kultura v České republice a nových spolkových zemích.

Odborný program workshopu byl zaštitován Prof. Wolfgangem Aschauerem z TU Chemnitz a Prof. Milošem Havelkou z FHS UK. Vysokoškolští pedagogové představili účastníkům své pohledy na politickou kulturu pomocí impulsních referátů. Filozofickou fakultu ZČU zastupovali PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. se svým příspěvkem Společnost na Balkáně – stále v zajetí postkomunismu? a Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D. s referátem Politická kultura – realita, či norma?

Účastníci workshopu z řad studentů se předem rozdělili do tří smíšených česko-německých pracovních skupin dle svých zájmů. Skupiny nesly názvy – 1. Politická kultura v Sasku a Východním Německu; 2. Politická kultura v České republice; 3. Politická kultura v přeshraničních vztazích. První dvě pracovní skupiny pak pod vedením pedagogů diskutovaly na základě odborné četby o dané problematice, třetí skupina na místě prováděla empirický výzkum mezi experty a občany. Pracovní skupiny došly k zajímavým závěrům.

První pracovní skupina, pod vedením Prof. Aschauera, se zaměřila na porovnání politické kultury v bývalém východním a západním Německu. Zajímavým výstupem jejich diskuse byla velmi nízká spokojenost a důvěra v demokracii a politické instituce v bývalém východním Německu, která je typická i pro ostatní postkomunistické země.

Druhá pracovní skupina diskutovala především o politické kultuře, demokracii a pozůstatcích socialismu v České republice. Skupina, vedená Prof. Milošem Havelkou, narazila na problematiku lobbyingu, ztráty ideálů a euroskepticismus. Skupina vystihla politickou kulturu a občanskou společnost v České republice, jako velmi silně ovlivněnou historií, která si klade vysoká očekávání, po nichž přichází deziluze a nedůvěra. Za největší problém politické kultury v České republice pracovní skupina označila pomalé vypořádávání se s komunismem a vliv tohoto faktu na občanskou společnost.

Třetí pracovní skupina provedla samostatný empirický výzkum přesharniční spolupráce a politické kultury. Zaměřila se jak na odborníky, tak i na názory široké veřejnosti v oblasti Sokolova. Nejzajímavějším poznatkem této pracovní skupiny bylo zjištění, že ačkoliv většina respondentů z řad veřejnosti uvedla, že chodí k volbám a o politiku se zajímá, své volební právo nepovažují za nástroj k ovlivnění politiky.

Celé setkání se neslo ve velmi přátelském duchu. Spolupráce a diskuse v pracovních skupinách byla velmi zajímavá a došlo i na řadu večerních neformálních setkání. Účastníci workshopu si odnesli řadu cenných zkušeností a zajímavých poznatků.

Bc. Martina Blafková, Bc. Michal Klusák

Jak citovat tento text?

Blafková, Martina. TZ - Politická kultura napříč hranicemi [online]. E-polis.cz, 19. květen 2008. [cit. 2024-04-21]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/tz-politicka-kultura-napric-hranicemi.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 3.6 hvězdiček / Hodnoceno: 5x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!