TZ - Podle Schendelena je hlavním pravidlem lobbingu nedělat hluk

 20. březen 2007  Michaela Winklerová   komentáře

Významný nizozemský profesor politické vědy z Erasmus University v Rotterdamu a uznávaný odborník na problematiku lobbingu v EU Rinus van Schendelen vystoupil minulý čtvrtek na Masarykově univerzitě v Brně v rámci projektu Studium pro praxi.

TZ - Podle Schendelena je hlavním pravidlem lobbingu nedělat hlukTZ - Podle Schendelena je hlavním pravidlem lobbingu nedělat hluk

Brno, 18. 3. 2007 - Významný nizozemský profesor politické vědy z Erasmus University v Rotterdamu a uznávaný odborník na problematiku lobbingu v EU Rinus van Schendelen vystoupil minulý čtvrtek na Masarykově univerzitě v Brně v rámci projektu Studium pro praxi. Autor odborné publikace Machiavelli v Bruselu přijal pozvání Mezinárodního politologického ústavu MU (IIPS) a během semináře seznámil posluchače s praktickou podobou lobbingu zájmových skupin.

Projekt pod zkráceným názvem Studium pro praxi realizovaný IIPS si klade za cíl rozšířit teoretické znalosti studentů o praktické dovednosti, které posluchači tří tematicky zaměřených kurzů mohou na závěr uplatnit na stážích ve firmách a institucích. V kurzech přednášejí odborníci z praxe jak z veřejné, tak komerční sféry. Rinus van Schendelen předal posluchačům v aktuálně probíhajícím kurzu Prosazování zájmů v mezinárodním měřítku mnoho informací ze skutečné práce vyjednavače a fungování evropských institucí rozhodovacího procesu. Vyhledávaný lobbista se podělil o své zkušenosti z práce pro vládní, komerční, neziskové i nevládní organizace a na mnoha skutečných příkladech ze své praxe dokreslil metody a způsoby vyjednávání na evropské úrovni.

„Vdechujte vůni Evropské unie,“ apeloval na další vzdělávání a účast na stážích v Unii Schendelen. Jeho silně emotivní projev zaujal nejen studenty, ale také organizátory setkání. „Pan Schendelen je skutečná kapacita ve svém oboru a pro nás je to velká čest, že přijal pozvání a podělil se s námi o své zkušenosti a výzkum,“ uvedl vedoucí projektu Vít Dočkal z IIPS.

Jak Schendelen několikrát během semináře zdůraznil, úspěšný lobbing spočívá v tom, že se zájmy jednotlivých skupin co nejméně medializují nebo veřejně řeší. „Hlavním pravidlem je nedělat hluk a používat mozek, abyste svého cíle dosáhli inteligentním způsobem. Jedině tak jste pro evropské instituce důvěryhodný a seriózní partner,“ poučoval Schendelen posluchače.

Během následujících seminářů se na Fakultě sociálních studií, kde jsou kurzy vyučovány, představí další vyjednavači a diplomaté, jako např. Pavel Bratinka, Jiří Greger, Radek Špicar nebo Pavel Telička.

Rinus van Schendelen

Rinus van Schendelen

Vít Dočkal a Rinus van Schendelen

Jak citovat tento text?

Winklerová, Michaela. TZ - Podle Schendelena je hlavním pravidlem lobbingu nedělat hluk [online]. E-polis.cz, 20. březen 2007. [cit. 2023-04-01]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/tz-podle-schendelena-je-hlavnim-pravidlem-lobbingu-nedelat-hluk.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Michaela Winklerová

Autor:

Mezinárodní politologický ústav IIPS - kontakt pro média.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 1 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář