TZ - Kurz o lobbingu na MU zakončil Pavel Telička

 16. květen 2007  Michaela Winklerová   komentáře

Brno, 14. 5. 2007 - Na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se ve čtvrtek 10. května představil bývalý český vyjednavač v Bruselu Pavel Telička. Jeho návštěva završila semestrální kurz o lobbingu, na jehož realizaci se podíleli přední čeští diplomaté a aktéři vyjednávacího procesu v Evropské unii, a který je zároveň jedním ze tří kurzů vyučovaných v rámci projektu Studium pro praxi.

TZ - Kurz o lobbingu na MU zakončil Pavel TeličkaTZ - Kurz o lobbingu na MU zakončil Pavel Telička

Brno, 14. 5. 2007 - Na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se ve čtvrtek 10. května představil bývalý český vyjednavač v Bruselu Pavel Telička. Jeho návštěva završila semestrální kurz o lobbingu, na jehož realizaci se podíleli přední čeští diplomaté a aktéři vyjednávacího procesu v Evropské unii, a který je zároveň jedním ze tří kurzů vyučovaných v rámci projektu Studium pro praxi.

Tématem Teličkova vystoupení se stal především vládní lobbing a jeho specifika. Telička, působící dnes v komerční sféře, však doplnil výklad semináře také o mnoho konkrétních případů z vyjednávání v soukromé oblasti. Stejně jako jeho předchůdci, mezi kterými byli např. Jiří Schneider, Pavel Bratinka, Petr Greger nebo holandský profesor a lobbista Rinus van Schendelen, podal komplexní obraz nejen vyjednávací strategie, ale také pravidel a podmínek, za kterých je lobbing úspěšný. „Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu jsme mohli zaplatit skutečné odborníky z praxe, kteří by byli pro univerzitu jinak nedostupní,“ řekl vedoucí projektu Vít Dočkal z Mezinárodního politologického ústavu (IIPS), který celý projekt připravil a realizuje.

„Cílem projektu „Studium pro praxi“ je zatraktivnit absolventy sociálně-vědních oborů pro soukromou sféru. Platí obecná představa, že jsou absolventi sociálně-vědních, resp. humanitních oborů automaticky znevýhodněni na pracovním trhu, např. před absolventy oborů technických. Díky expertům z praxe a především následným stážím ve firmách a institucích získávají studenti přímý kontakt na potenciální zaměstnavatele,“ vysvětlil záměr projektu Dočkal.

Kurzy specializované na oblast public relations, lobbing a evropské fondy jsou šité na míru potřebám soukromého sektoru a reagují na poptávku na pracovním trhu.

Výuku zajišťují experti z reklamních agentur a vyjednavači ze státní i soukromé sféry, kteří se podílejí také na přípravě studijních materiálů. Ty jsou studentům poskytovány zdarma.

Stáže v soukromých nebo veřejných institucích poskytnou absolventům kurzů nejen prostor k využití získaných znalostí v praxi, ale mohou nastartovat spolupráci s budoucím zaměstnavatelem, což se potvrzuje při právě ukončených stážích v rámci prvního kurzu. Pro stáže druhého kurzu je dohodnuta spolupráce např. se soukromými agenturami zabývajícími se lobbingem, se společnostmi s vlastním zastoupením v Bruselu, s organizacemi sdružujícími zájmové skupiny nebo s odpovídajícími státními institucemi.

Rinus van SchendelenVít Dočkal a Rinus van Schendelen

Jak citovat tento text?

Winklerová, Michaela. TZ - Kurz o lobbingu na MU zakončil Pavel Telička [online]. E-polis.cz, 16. květen 2007. [cit. 2024-05-20]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/tz-kurz-o-lobbingu-na-mu-zakoncil-pavel-telicka.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Michaela Winklerová

Autor:

Mezinárodní politologický ústav IIPS - kontakt pro média.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář