TZ - Audiovizuální svědectví Dcer politických vězňů 50. let

 19. květen 2008  Administrator   komentáře

Dne 14. května proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR tisková konference k projektu Audiovizuální svědectví Dcer politických vězňů 50. let, který právě vzniká. Audiovizuální svědectví, tzn. výpovědi dcer politických vězňů v bývalém Československu v období 1948 – 1960, natočilo s třiceti sedmi dcerami politických vězňů od 28. ledna 2008 deset studentů FAMU pod supervizí režisérky Heleny Třeštíkové a jeden student VOŠF Zlín. Projekt má oficiální záštitu pana Václava Havla.

TZ - Audiovizuální svědectví Dcer politických vězňů 50. letTZ - Audiovizuální svědectví Dcer politických vězňů 50. let

Dne 14. května proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR tisková konference k projektu Audiovizuální svědectví Dcer politických vězňů 50. let, který právě vzniká. Audiovizuální svědectví, tzn. výpovědi dcer politických vězňů v bývalém Československu v období 1948 – 1960, natočilo s třiceti sedmi dcerami politických vězňů od 28. ledna 2008 deset studentů FAMU pod supervizí režisérky Heleny Třeštíkové a jeden student VOŠF Zlín.

Ze svědectví jedné dcery či sourozenců (které je po natočení dlouhé kolem 3 - 5 hodin) vznikne po sestřihu asi 45-timinutový až 1,5-hodinový materiál na DVD - tzn. střihem a zvukem bude z více než 150 hodin natočených materiálů zpracováno kolem 50 hodin sestřiženého materiálu s dcerami a o dcerách politických vězňů, a tedy i o jejich rodičích, politických vězních samotných … Výpovědi Dcer byly dotočeny na konci dubna 2008 a střihem i zvukovou post-produkcí budou zpracovávány do srpna 2008. Natáčení těchto svědectví je koncipováno jednoduše a kvalitu nese výpověď sama ve statickém obrazu, jednom či více typech záběrů.

Náš projekt rozkrývá příběhy žen, jejichž rodiče byli politickými vězni v 50. letech 20. století na území bývalého komunistického Československa. Jde nám o to, abychom ukázali příběhy tehdejších dětí (a ve vztahu s nimi i jejich rodičů), které dosud nebyly přímo a jasně zveřejněny. Objevují se zde skrytější formy perzekuce tehdejšího totalitního komunistického režimu, které zažívaly Dcery jako malé dívky či velmi mladé ženy. Následky toho si nesou tyto ženy do dneška …

O svépomocné skupině Dcer, nově založeném občanském sdružení „Dcery 50. let“ a životních příbězích některých z nich se můžete více dočíst a dozvědět na www.dcery.cz , nebo v anglické verzi - www.enemysdaughters.com. Podnět ke vzniku skupiny Dcer politických vezňů 50. let dala Dr. Jana Švehlová, PhD., která v roce 1999 napsala doktorantskou práci „Dcery nepřátel státu“ (o prvních dvanácti Dcerách) pro George Washington University ve Washingtonu D.C.

Na výrobě audiovizuálních výpovědí se podílejí tito studenti:

Za katedru dokumentární tvorby: Veronika Janečková (3. ročník), Jaroslav Kratochvíl (2. ročník), Jan Foukal (5. ročník), Klára Tasovská (3. ročník), Petr Hátle (2. ročník), Viera Čakányová (3. ročník), Andrea Slováková (5. ročník), Viola Ježková (1. ročník), Jana Počtová (5. ročník) a Šárka Slezáková (5. ročník); za katedru zvuku Ladislav Greyner a Letitia Kršáková; na projektu též spolupracuje Tomáš Polenský, student VOŠF Zlín. Produkčním je Mirek Vymětal, který v letošním roce ukončí obor produkce a režie závěrečným absolutoriem VOŠF Zlín.

Občanské sdružení „Dokumenty, mládež & společnost, o.s.“ bylo založeno v roce 2006 a navazuje svou činností na společnost s ručením omezeným Sunfilm Productions s.r.o., která vyráběla např. cyklus „Zmizelí sousedé aneb Pátrání kamerou teenagerů…“ (jeden z dílů dokument „Děti z Hartmanic“ získal několik festivalových ocenění, mezi jinými i „Zlatého ledňáčka“ za nejlepší dokumentární snímek na filmovém festivalu českých filmů „Finále Plzeň 2006“). Činnosti „Dokumenty, mládež & společnost“ jsou od roku 2006 tyto: distribuce projektu „Zmizelí sousedé aneb Pátrání kamerou teenagerů po stopách židů“, audiovizuální projekt „Dcery 50. let“, přípravy dlouhometrážního dokumentu „Šchkola bez hranic“ o soužití českých, německých a polských dětí (podpořen EU, programem Media). Předsedkyní sdružení je Zuzana Dražilová, producentka zmíněných projektů. Kontakt: mobil 773 238 888, 773 502 388 (produkční Mirek Vymětal), email: dmska@volny.cz.

Občanské sdružení „Dcery 50. let“ vzniklo v průběhu uplynulého měsíce (bylo zaregistrováno u MVČR 25.dubna 2008). Z původně volně sdružené a neoficielně organizované svépomocné skupiny dcer politických vězňů (nazývané „Dcery nepřátel státu“ - jak si skupina říkávala od roku 1999) se stává právnická osoba. Podstatná data o nás lze také nalézt na webových stránkách www.dcery.cz - (www.enemysdaughters.com ). Na těchto stránkách jsou publikovány příběhy Dcer. Občanské sdružení „Dcery 50. let“ chce zdokumentovat a uveřejnit dílčí úseky dějin let padesátých minulého století. Má za cíl nadále osvěžovat paměť svými přednáškami ve školách. Jeho členky, Dcery, se také snaží podílet se na vytváření projektů o totalitním režimu v psané podobě, eventuelně i podobě zvukové. Kontakt: Jana Švehlová (Washington D.C.): jsvehlova@yahoo.com, Eva Vláhová (Ostrava): jirkavlaha@volny.cz, Zuzana Vittvarová (Praha): + 420 - 602 246 237, zvittvarova@volny.cz.

Průběh tří akcí (tiskové konference a dvou prezentačních projekcí), konaných 14. května 2008 v Poslanecké sněmovně PČR u příležitosti vznikajícího audiovizuálního projektu „Dcery 50. let“, byl následující:

V 8.30 hod. se konala prezentační projekce pro dcery politických vězňů 50. let (20. století), a to především pro ty Dcery, se byla natáčena audiovizuální svědectví, i členy jejich rodin (např. děti, manžele atd.), zástupce Konfederace politických vězňů a další osoby, jejichž činnost je přímo spojená s dřívější svépomocnou skupinou (a nyní krátce založeným občanským sdružením) Dcer politických vězňů. O organizaci všech tří akcí se staral asistent poslance Petra Bratského, pan Petr Krajánek.

Všechny přítomné v sále uvítal poslanec Ing. Petr Bratský, pod jehož záštitou se celá akce konala. Zároveň omluvil nepřítomnost paní Miroslavy Němcové, která byla v té době na služební cestě ve Švédsku. Dále hovořila jedna z Dcer, paní Helena Bobková z Nové Paky a předala slovo paní Dr. Janě Švehlové, PhD., která napsala v roce 1999 doktorskou práci o dvanácti dcerách politických vězňů pro G. Washington University ve Washingtonu D.C. a dala podnět ke vzniku skupiny Dcer. Poté paní Bobková sama promluvila o dřívější svépomocné skupině Dcer a nyní nově založeném občanském sdružení „Dcery 50. let“. Předala slovo Zuzaně Dražilové, producentce, která krátce hovořila o vznikajícím audiovizuálním projektu „Dcery 50. let“. Následně byla promítnuta ukázka sestřižená z natočených svědectví devatenácti Dcer. Výpovědi Dcer o perzekuci totalitního komunistického režimu, násobené množstvím ukázek, i jejich svědectví, kde se mísí lidství se zoufalstvím, projevy a touhou po Lásce, prolínaly celých, velmi emotivních, 30 minut. Po projekci, která na přítomné v sále hodně zapůsobila, ještě krátce promluvil a celou oficiální prezentaci ukončil Jaroslav Kratochvíl, student FAMU a zástupce studentů.

V 10 hod. se konala tisková konference, na kterou byli pozváni především zástupci médií a některé zástupkyně Dcer. Z médií byli přítomni: ČTK, Česká televize, Český rozhlas 7 - Rádio Praha (více reportérů), Český rozhlas - Rádio Česko, Český rozhlas Vltava (2x), Český rozhlas Radiožurnál, Český dialog, Elle, Naše rodina, Pražský deník, Reflex, Revue 50 +, Rytmus života, Svět ženy, Týdeník rozhlas, Týdeník Televize, Vlasta, Květy a Xantypa.

Všechny přítomné v sále uvítal pan poslanec Ing. Petr Bratský, pod jehož záštitou se celá akce konala. Své slovo předal panu Ondřeji Pechovi, předsedovi Výboru pro kulturu a volný čas Zastupitelstva hl.m.Prahy. Dále zde hovořila jedna z Dcer, paní Věra Pytlíčová z Olomouce (která je též členkou Konfederace politických vězňů ČR) a ta pak předala slovo paní Dr. Janě Švehlové, PhD., zakladatelce skupiny Dcer. Poté promluvila paní Pytlíčková o svépomocné skupině Dcer a nově založeném občanském sdružení „Dcery 50. let“. Ta předala slovo Z. Dražilové, producentce, která krátce hovořila o vznikajícím audiovizuálním projektu „Dcery 50. let“. Vznik audiovizuálního projektu též podpořila přítomná režisérka H. Třeštíková, která má supervizi nad natáčením studentů FAMU. Dále pohovořili zástupci studentů FAMU, dokumentaristé Veronika Janečková a Jaroslav Kratochvíl. Následně byla promítnuta ukázka sestřižená z natočených svědectví devatenácti Dcer. Po projekci, která na přítomné v sále hodně zapůsobila, položili novináři ještě několik doplňujících otázek.

Při tiskové konferenci se též řešilo spolufinancování projektu, podpořeného EU, ze strany České republiky. Projekt prozatím nezískal žádné konkrétní finanční prostředky z domácích zdrojů (ani státních, ani sponzorských). V jednání je finanční spoluúčast na projektu Magistrátu hl.m.Prahy, který se k projektu staví vstřícně.

Ve 12 hod. se konala prezentační projekce pro poslance Parlamentu České republiky a senátory. Pozváni byli též zástupci některých ambasád. Všechny přítomné opětně přivítal pan poslanec Ing. Petr Bratský a za sdružení Dcer zde promluvila paní Eva Vláhová z Ostravy. Audiovizuální projekt krátce představili producentka Zuzana Dražilová a student dokumentární tvorby FAMU Jaroslav Kratochvíl.

Na akci byli pozváni všichni poslanci i senátoři, včetně zástupců KSČM. Akci navštívili poslanci Jan Kasal, Jaromír Talíř a Jiří Carbol (KDU-ČSL), poslanec Daniel Petruška (ODS), poslanec Karel Šplíchal (ČSSD), poslankyně Hana Šedivá (ČSSD), poslankyně Daniela Filipi (ODS), dřívější senátor a velvyslanec ČR v Kanadě Edvard Outrata s manželkou, zástupkyně pana poslance Josefa Kochana (ODS), pan Rudolf Kubát, tajemník podvýboru pro udělování státních vyznamenání a další poslanci a senátoři. Projekci materiálů se zájmem zhlédl i ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. Dále byli přítomni pan Jean-Marc Berthon, Rada pro kulturu a spolupráci Velvyslanectví Francouzské republiky a dva zástupci Francouzského institutu v Praze, dále paní Hellen Saaf van der Beek, Tajemnice pro kulturu Velvyslanectví Nizozemského království a zástupkyně z Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, slečna Sarah Peters. Prezentaci též zhlédli pánové Viktor Meca z Ministerstva obrany ČR a poradce Ministryně obrany ČR, pan David Čermák.

Všech tří akcí se rovněž zúčastnila paní Regine Grauer, zástupkyně monitoringu agentury EACEA Evropské Unie, která podpořila projekt finanční částkou ve výši 25.000 Euro.

Výstupem 1. části projektu „Dcery 50. let“ – Audiovizuální svědectví bude řada minimálně 25 DVD se zpracovanými svědectvími Dcer politických vězňů. Projekt je podpořen 43 % svého rozpočtu Evropskou Unií, agenturou EACEA, programem „Evropské občanství – Aktivní evropská paměť “. Datum dokončení projektu má být srpen 2008.

Dalšími plánovanými součástmi projektu „Dcery 50. let“ jsou dlouhometrážní dokumentární snímek (s cílem jeho uvedení také v kinech) i eventuelní televizní cyklus. Prozatím nemáme žádné finanční zdroje na tyto dva různé audiovizuální útvary.

Audiovizuální svědectví jsou chtěným výukovým materiálem. Myslíme si, že vznik tohoto audiovizuálního projektu, dokumentu i televizního cyklu je velmi zapotřebí právě v současné době, kdy letos slaví naše republika “Rok českých osmiček” a kdy se na mnohé záležitosti z minulosti již zapomíná. V roce 2009 bude naše republika vzpomínat 20 let od Sametové revoluce a pádu “Železné opony”. V roce 2009 oslaví skupina „Dcery 50. let“ deset let od svého založení.

V tomto projektu nám jde o vzdělávání především současné mladé generace o novodobé historii naší republiky – období, které se týká nebezpečných praktik totalitního režimu, který byl na území bývalého Československa v letech 1948-1989. Také nám jde o to, aby tento projekt spojoval lidi různých generací i různých politických a náboženských vyznání. Naše audiovizuální materiály chceme šířit do co největšího počtu škol základních, středních i vysokých České i Slovenské republiky. V českých školách různého typu chybějí učebnice a další výukové materiály o novodobé historii České republiky po roce 1945. Usilujeme o posílení lidských práv v naší zdokonalující se občanské demokratické společnosti. Nebudeme-li se starat o prevenci totality hlavně u mládeže naší země, nebezpečí jejího návratu bude hrozit stále …

Projekt má oficiální záštitu pana Václava Havla.

Jak citovat tento text?

, Administrator. TZ - Audiovizuální svědectví Dcer politických vězňů 50. let [online]. E-polis.cz, 19. květen 2008. [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/tz-audiovizualni-svedectvi-dcer-politickych-veznu-50-let.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Administrator

Autor:

Administrátor webu.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4.29 hvězdiček / Hodnoceno: 7x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!