Studenti Západočeské univerzity (vy)zpovídali Zemana

 28. září 2012  AS CPSSU Plzeň   komentáře

Když se 25. září 2012 před pátou hodinou odpolední začali na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni hojně shromažďovat studenti i akademičtí pracovníci, dalo se předpokládat, že v nadcházejících chvílích nastane něco velkého. Za okamžik se ve dveřích objevil český expremiér, bývalý předseda ČSSD a současný kandidát na prezidenta České republiky Ing. Miloš Zeman. Debata, kterou zdařile moderoval student politologie Tomáš Pergl, byla vedena pod záštitou AS CPSSU, ZČU v Plzni a za účasti samotné rektorky Doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D.

Studenti Západočeské univerzity (vy)zpovídali ZemanaStudenti Západočeské univerzity (vy)zpovídali Zemana

Když se 25. září 2012 před pátou hodinou odpolední začali na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni hojně shromažďovat studenti i akademičtí pracovníci, dalo se předpokládat, že v nadcházejících chvílích nastane něco velkého. Za okamžik se ve dveřích objevil český expremiér, bývalý předseda ČSSD a současný kandidát na prezidenta České republiky Ing. Miloš Zeman. Debata, kterou zdařile moderoval student politologie Tomáš Pergl, byla vedena pod záštitou AS CPSSU, ZČU v Plzni a za účasti samotné rektorky Doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D.

Miloš Zeman se zaměřil na tři palčivá témata hýbající děním v České republice a navrhl jejich možná řešení. Nejdříve se věnoval otázce hospodářské politiky našeho státu. V současné době je podle něj hlavním problémem zadlužování země. Zdůraznil nutnost obnovy ekonomického růstu, ale varoval před jeho financováním především prostřednictvím zvyšování státního dluhu. Pozastavil se také nad ukazatelem HDP, který nepovažuje za zcela objektivní měřítko výkonnosti ekonomiky státu. Dále se zabýval problematikou neefektivních a málo promyšlených investic. Finanční prostředky by měly přijít především do infrastruktury, průmyslové zóny či oprav chátrajících památek.

Druhým probíraným tématem byla všeobecně nízká participace občanů na věcech veřejných. Panašování hlasů na volebních kandidátkách a možnost „vykroužkovat“ některé kandidáty jsou podle pana Zemana užitečné nástroje, nicméně nedostatečné. Řešením by mohlo být zvýšení počtu volebních krajů, čímž reagoval na smutný fakt vyskytující se v české politice, totiž neznalost osobnosti jednotlivých kandidátů. Posteskl si nad zvyšující se anonymitou, která zachvátila kandidátní listiny, a zdůraznil, že volič by měl mít právo uchazeče fyzicky vidět a slyšet, což by mu usnadnilo možné ztotožnění s názory a vizemi. Je tudíž třeba, aby se kandidáti sami snažili daným voličům představit a přiblížit své cíle.

Posledním tématem, které již léta zaměstnává veřejnost nejen po celé České republice, ale i v zahraničí, je boj s korupcí. Host připomněl první zákon bojující proti korupci, který byl však vydán již za první republiky, a to v roce 1919. Nyní však podobný razantní zákon chybí. Dále se zaměřil na otázku povinného přiznání příjmů a majetku českých politiků. Tento návrh byl již třikrát vznesen na půdě Parlamentu ČR a třikrát také zamítnut.

Druhá část této akce byla již dopředu avizovaná diskuze, v níž rozhodně nebyla nouze o dotazy. První otázka byla směřována k možnosti přímé volby starostů, primátorů či dokonce premiéra. Zde Miloš Zeman prvně zmínil politickou stranu SPOZ (Strana Práv Občanů ZEMANOVCI), jejímž je čestným předsedou a která prosazuje přímou volbu starostů, primátorů a hejtmanů. Co se týče přímé volby ministerského předsedy, byl poněkud skeptický, protože premiér nepotřebuje pouze podporu obyvatel (tedy potenciálních voličů), ale i prezidentovu, který ho pověřuje sestavením nové vlády.

Další dotaz směřoval k možnému zavedení dvoukolové většinové volby v komunálních volbách. Zde Zeman zopakoval svůj návrh na vytvoření většího počtu menších volebních obvodů. Zároveň však v tomto případě varoval, že by mohlo dojít k situaci, kdy by kandidát ve druhém kole zvítězil jen s velmi malým náskokem hlasů a netěšil by se tak většinové podpoře a respektu obyvatel.

Ve třetím dotazu byla vypíchnuta situace malých a středních podniků a daňová politika státu. Bývalý předseda ČSSD zde narazil na klíčový vztah vzájemné interdependence, když řekl, že každý velký podnik potřebuje své malé a střední dodavatele, kteří by zase bez své almy mater mohli jen těžko existovat. Není proto třeba podniky striktně dělit dle jejich výkonnosti či počtu zaměstnanců. Zbankrotovat může každý z nich a díky vzájemnému provázání jeden podnik často stojí a padá s druhým. V oblasti daňové politiky je pan Zeman pozici zastáncem progresivního zdanění. Uvedl empirický příklad Švédska, které zavedlo nejvyšší zdanění tohoto typu a svůj státní dluh nyní splácí mnohem rychleji než ostatní země. Lehce se dotkl i problematiky daní z přidané hodnoty. Zastává názor, že základní potraviny a léky by měly být zatížené sníženou sazbou, na vše ostatní by se měla vztahovat sazba vyšší.

Diskuze se dále stočila k otázce politické kultury a jejího vývoje. Pozornost se znovu upřela k oblíbenému tématu korupce a naší neschopnosti ji potírat, neboť na to české zákony jednoduše nestačí. Zeman vysvětlil, že pro něj má politická kultura dva komponenty: umět se dohodnout a umět dohodu dodržet. Ve skutečně kulturních zemích totiž platí podaná ruka stejně jako podepsaná smlouva. 

Miloš Zeman byl následně vyzván, aby provedl komparaci politické éry 2. poloviny 90. let a éry současné. Zmíněna byla pozitiva i negativa 2. poloviny 90. let, zde za všechny vzpomněl zatčení ministra financí ze svého vládního kabinetu. Zdůraznil však také některé úspěchy, a to zavedení regionální samosprávy, profesionalizaci armády či nízkou míru korupce. 

Paní docentka Mauritzová poté položila dotaz na téma, které v současné době trápí většinu vysokoškolských studentů, a to zavedení školného či zápisného. Pan Zeman se jasně distancoval od rozlišování mezi školným a zápisným. Kriticky zhodnotil tento návrh s poukazem na možné vyloučení talentovaných studentů ze sociálně slabších rodin z vysokoškolského systému vzdělávání. Odmítl financování univerzit podle počtu studentů a předložil konstruktivní návrh na placení penalizací za nesplnění zkoušek či za opakování akademického roku. Tento plán by podle něj zajistil univerzitám talentované studenty, kteří mají skutečný zájem o studium, a zbavil systém tzv. „věčných“ studentů. Návrh vyvolal vzrušené debatování v obecenstvu a podnítil další dotazy na podobné téma.

Hodinovou debatu zakončil poněkud netradičně, a to vtipem, ve kterém dokázal, že je schopen zasmát se i sám sobě. Beseda sklidila skutečně velký úspěch a za AS CPSSU můžeme doufat, že Miloš Zeman přijme v blízké době opět naše pozvání na podobnou akci.

Odpovědný redaktor: Petr Vrchota

Text neprošel jazykovou korekturou

Titulní fotografie převzata z: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/milos-zeman-jde-do-voleb-proti-paroubkovi_153617.html

Fotografie pořídil PhDr. Jiří Hroza

Jak citovat tento text?

CPSSU, AS. Studenti Západočeské univerzity (vy)zpovídali Zemana [online]. E-polis.cz, 28. září 2012. [cit. 2024-05-19]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/studenti-zapadoceske-univerzity-vyzpovidali-zemana.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 3 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!