Smrť Bin Ladina - téma pre maďarské médiá?

 10. srpen 2011  Michal Vörös   komentáře

Smrť najhľadanejšieho teroristu na svete, zodpovedného aj za pád amerických dvojičiek bola témou aj pre maďarské médiá. Správy o smrti vodcu al-Kaidy by sme mohli označiť ako „top“ vo všetkých mainstreamových médiách a to nezávisle od toho na ktorej strane by sme ich umiestnili na pomyseľnej ľavo-pravej osy.

Smrť Bin Ladina - téma pre maďarské médiá?Smrť Bin Ladina - téma pre maďarské médiá?

 

Smrť najhľadanejšieho teroristu na svete, zodpovedného aj za pád amerických dvojičiek bola témou aj pre maďarské médiá. Správy o smrti vodcu al-Kaidy by sme mohli označiť ako „top“ vo všetkých mainstreamových[1] médiách a  to nezávisle od toho na ktorej strane by sme ich umiestnili na pomyseľnej ľavo-pravej osy. Na strane druhej by sme ich mohli veľmi zjednodušene charakterizovať ako správy „sprostredkovateľské“ t.j. prebraté zo svetových tlačových agentúr vrátane komentárov. Samozrejme sa nedá ani v tomto prípade paušalizovať, keďže sa k téme vyjadrovali aj poprední maďarskí bezpečnostní analytici. Našim cieľom je práve reflektovať názory ľudí, ktorí sú úzko spätí s bezpečnostnou politikou.

Pre maďarskú verejnoprávnu televíziu v relácii Az este (Večer) vyjadrili svoje názory jeden z najuznávanejších bezpečnostných analytikov v krajine Nógrádi György a expert na Ameriku, predsesa „Maďarského inštitútu pre medzinárodné vzťahy” (Magyar külügyi intézet – Hungarian institute for international affairs) Magyarics Tamás. Podľa oboch pánov sme sa smrťou bin Ladina „rozlúčili” so symbolom. Môžeme skonštatovať, že to bol absolútne prevládajúci názor bezpečnostných analytikov. Na otázku resp. pripomienku moderátorky že Spojených štáty už vedeli takmer rok o jeho úkryte sa zhodli na tom, že to nejak nesúvisí s americkou vnútropolitickou situáciou t.j. s prípadnou kandidatúrou Baracka Obamu v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Ako dôvod uviedli, že uvedená popularita ktorú náhle získal je nepostačujúca z pohľadu vzdialenosti volieb. Samotný akt, zabitie vodcu al-Kaidy nepovažujú za bezpečnostné riziko z pohľadu Maďarska, keďže sa v krajine nejakým spôsobom priamo nezvýši nebezpečenstvo teroirzmu.  [1]

Podľa názoru ďalšieho bezpečnostno-politického experta Tálas Péter-a, smrť bin Ladina je veľkou ranou pre al-Kaidu, keďže jeho zabitím stratili jedného z hlavných ideológov, hlavný symbol a vedúcu osobnosť zároveň. Podľa jeho názoru i keď bol vodca v posledných rokoch skôr „symbolickou postavou resp. duchovným vodcom” než reálnym či priamym riadiacim avšak pre terorizmus má uvedená symbolika kľúčovú dôležitosť. Smrť vodcu priamo neohrozí samotnú Európu, keďže hlavným cieľom islamských fundamentalistov stále zostávajú Spojené štáty. Tálas očakáva ďalšie slabnutie samotnej al-Kaidy, keďže je nepravdepodobné že by si našli vodcu „podobného kalibru” ako bol bin Ladin. A ďalšie franchise t.j. odnože al-Kaidy budú posilňovať alebo práve naopak slabnúť podľa miestnych pomerov nezávisle od smrti bin Ladina. [2]

K téme sa vyjadril pre magyar online aj bezpečnostno-politický analytik Deák Péter. Aj on zastáva názor, podobne ako jeho predchodcovia, že smrť vodcu al-Kaidy má symbolický charakter a dodáva, že v dobe globalizácie sa nedá očakávať, že by terorizmus uvedeným aktom prestal existovať. [3]

Samotná smrť bin Ladina ovplyvnila aj trhy s ropou, keďže sa po uverejnení správy znížila jej cena. Avšak podľa Barta Judit z GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft (GKI Energy Research Ltd. ) dôvôdom je fakt „eliminácie” jedného z rizikových faktorov. Podľa jej názoru sa jedná/jednalo iba o prechodné obdobie, keďže so smrťou vodcu al-Kaidy samotná al-Kaida neprestala existovať. [4]

K smrti symbolu terorizmu sa vyjadrila aj maďarská islamská komunita. Slovami jej predsedu Bolek Zoltán-a ich komunita preferuje spoluprácu a dialóg aj z ostatnými náboženstvami. Dodal, že teroristické akcie vykonané v mene náboženstva nemajú nič spoločné s islamom ako takým. [5]

Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že reakcie maďarských médií odzrkadľujú fakt prepojenosti resp. „neprepojenosti” terorizmu a krajiny v danom prípade Maďarska.  Máme na mysli fakt spomínaný v úvode, že správy uverejnené v médiách po smrti bin Ladina môžeme považovať za „top” tému, avšak s dodatkom, že v mainstreamových médiách prevládala „jednoduchá informačná báza” popr. prebraté analýzy svetových komentátorov, analytikov, inštitúcií a v neposlednom rade tlačových agentúr. V konečnom dôsledku by sme však mohli zhodnotiť stav informovanosti o uvedenej správe ako dostatočnú predovšetkým z globálneho aspektu jej dopadu.

Elektronické zdroje:

 

 Odpovědný redaktor: Bc. Martin Fedina

 Titulní obrázek převzat z:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Usama_Bin_Laden.jpg

[1] Magyar televízió. 2. 5. 2011. Meghalt a világ legrettegettebb terroristavezére Oszama Bin Láden. Dostupné na: http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/05/02/21/Meghalt_a_vilag_legrettegettebb_terroristavezere_Oszama_Bin_Laden.aspx

 

[2] MTI, Gazdasági Rádió. 2. 5. 2011. Bin Laden halála: terroristaveszélyre figyelmeztetnek. Dostupné na: http://gazdasagiradio.hu/cikk/63096/

[3] Magyar online. 2. 5. 2011. Szimbolikus esemény a terrorizmus ellni harcban. Dostupné na: http://www.mon.hu/szimbolikus-esemeny-a-terrorizmus-elleni-harcban/haon-news-charlotteInform-20110502-0944476398

[4] Magyar online. 2. 5. 2011. Bin Laden – Csak rövidtávon csökkenhet az olaj ára. Dostupné na: http://www.mon.hu/bin-laden---csak-rovidtavon-csokkenhet-az-olaj-ara/haon-news-charlotteInform-20110502-1250131133

[5] Magyar online. 2. 5. 2011. A Magyar Iszlám Közösség a párbeszéd és az együttműködés híve. Dostupné na: http://www.mon.hu/a-magyar-iszlam-kozosseg-a-parbeszed-es-az-egyuttmukodes-hive/haon-news-charlotteInform-20110502-1034504911  


[1] Treba zdôrazniť že mainstreamové, myslené hlavné printové, internetové a televízne média, keďže sa aj v Maďarsku objavili články o „imperialistickom podfuku“. To boli skôr marginálne názory marginálnych médií, blogov atď. 

Jak citovat tento text?

Vörös, Michal. Smrť Bin Ladina - téma pre maďarské médiá? [online]. E-polis.cz, 10. srpen 2011. [cit. 2023-12-10]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/smrt-bin-ladina-tema-pre-madarske-media.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!