Setkání Jiřího Paroubka se studenty ZČU

 18. březen 2010  Jan Straka   komentáře

Dne 17. března 2010 se na půdě Západočeské univerzity v Plzni uskutečnilo setkání Jiřího Paroubka se studenty. O názory předsedy České strany sociálně demokratické byl mezi studenty opravdu velký zájem. Aula s kapacitou sto míst k sezení byla beznadějně obsazená již deset minut před začátkem programu.

Setkání Jiřího Paroubka se studenty ZČUSetkání Jiřího Paroubka se studenty ZČU

Dne 17. března 2010 se na půdě Západočeské univerzity v Plzni uskutečnilo setkání Jiřího Paroubka se studenty. O názory předsedy České strany sociálně demokratické byl mezi studenty opravdu velký zájem. Aula s kapacitou sto míst k sezení byla beznadějně obsazená již deset minut před začátkem programu. Další desítky studentů postávaly v podstatě všude, kde se dalo.

Úvodní slovo přednesl člen pořadatelské organizace (Akademického spolku Česko-slovenské unie studentů politických věd v Plzni) a šéfredaktor internetového politologického časopisu e‑Polis Ondřej Stulík. Ten ve svém úvodním slovu Jiřího Paroubka nijak dlouze nepředstavoval, což by ostatně bylo u jednoho z nejznámějších politiků v naší zemi téměř zbytečné. Ve svém krátkém sdělení se zaměřil především na osvětlení důvodů, pro které se debaty tohoto typu konají. Podle Stulíkových slov slouží jako přirozený prostředek komunikace mezi občany a politikem a měly by účastníkům přinést informace ke zlepšení orientace v našem „politickém rybníku“. Své úvodní slovo uzavřel přáním, aby celá diskuze na akademické půdě proběhla korektně, a pak již předal slovo Paroubkovi.

Tématem čtvrthodinového Paroubkova projevu byl politický marketing. Jeho řeč byla doplněna prezentací promítanou na plátno. Paroubek se držel jednotlivých hesel uvedených ve své prezentaci. Některá jen přečetl, u jiných se naopak pozastavil na delší dobu. Ze všech témat stojí za zmínku například vliv médií na utváření veřejného mínění nebo Paroubkova kritika stavu panujícího v současnosti v našich sdělovacích prostředcích. Krátce se zmínil také o fenoménu mediokracie. Neopomněl se též zmínit o tom, jaký vliv mohou mít velké firmy na média. Jako konkrétní případ uvedl farmaceutické firmy, které mají ročně k dispozici 20 miliard korun na reklamu, a mají tak dostatek prostředků nejen na zviditelňování svých výrobků, ale i na ovlivňování veřejného mínění. Jako cestu ke zkvalitnění úrovně médií Paroubek navrhl například změnu zákona o „právu na odpověď“, kde by nám mohla být vzorem obdobná právní norma platící v Rakousku nebo Německu. Zkvalitnění by podle něj mohl přinést také větší důraz novinářů na ověřování informací z několika nezávislých zdrojů.

Paroubek dále řekl, že v dnešní době se již politik nemůže spoléhat na intuici. Geniální politik, který by se mohl řídit jen svou intuicí, podle něj prostě neexistuje. V dnešní době je údajně potřeba vycházet z kvalitních a detailně prováděných sociologických průzkumů a na jejich základě zjišťovat, co lidé chtějí. Malou vsuvkou pak byla zmínka o způsobu, jakým ČSSD vybírá slogany na své billboardy. V takzvaných „focusgroupech“ jsou potenciálním voličům strany předkládána určitá hesla a v kampani se objeví ta, která jsou hodnotiteli přijata nejlépe. Lehké „zahučení“ v řadách posluchačů zaznělo, když se Paroubek zmínil o tom, že přinesl studentům ukázat průzkumy veřejného mínění.

Zhruba po dvaceti minutách programu se otevřel prostor pro otázky z řad studentstva. Do jisté míry překvapivé bylo, že se v celém sále nenašel odvážlivec, který by se přihlásil do diskuze se svou otázkou jako první. Slova se tedy ujal moderátor, který se předsedy Paroubka zeptal na jeho osobní názor na koncept federalismu v Evropské unii. Paroubek odvětil s tím, že by chtěl raději odpovídat na více otázek najednou. To už bylo možné, protože se v té chvíli do diskuze hlásilo hned několik studentů. Slovo dostala studentka FF, kterou zajímal zejména plán ČSSD na snížení schodku veřejných financí do roku 2013 při současném zvyšování některých výdajů v sociální oblasti a téma poplatků ve zdravotnictví. Studentka za svůj dotaz sklidila velký potlesk.

Šéf sociálních demokratů přiznal, že nejbližší mu je takzvaná Evropa regionů. Nemyslí si totiž, že by bylo dobré, aby byla celá Evropská unie řízena z jednoho silného centra. K dotazům studentky FF dodal, že se ČSSD zavázala k tomu, že v případě zvýšení určité položky na výdajové straně dojde zároveň k navýšení na straně příjmů státního rozpočtu. Jako možnost dalších úspor ve státním rozpočtu pak Paroubek navrhl častější využívání projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru. Ve směru k poplatkům řekl, že Ústava garantuje bezplatné zdravotnictví a že poplatky jsou de facto „daní za nemoc“.

Další otázky položil student politologie z FF ZČU. Týkaly se Bohumínského usnesení. Studenta zajímalo, jestli by Jiří Paroubek inicioval přehodnocení výše zmíněného usnesení v případě, že by tím komunisté podmínili svou podporu menšinové vládě sociálních demokratů. Student také zapolemizoval nad tím, jestli už nebylo Bohumínské usnesení porušeno skutečností, že v celé řadě krajů vznikly Krajské rady ve složení ČSSD – KSČM. I tento student sklidil potlesk od většiny přítomných.

Jiří Paroubek jasně řekl, že Bohumínské usnesení nikdy porušeno nebylo a že za jeho předsednictví české sociální demokracii nikdy porušeno nebude. Případná menšinová vláda ČSSD by podle Paroubkových slov využívala podporu v rámci celé Poslanecké sněmovny. Jako nejlepší možné řešení by Paroubek viděl vládní koalici ve spojení se středovými politickými subjekty. Poznamenal však, že v případě Krajských zastupitelstev nebylo sestavení Rad ve spojení se středovými stranami možné (tyto strany totiž ve volbách většinou neuspěly). Návrhy komunistů na přehodnocení Bohumínského usnesení pak označil za nepřípadné a drzé. KSČM je podle jeho slov „trpěnou stranou“. Předseda sociálních demokratů přítomným studentům přislíbil, že svůj názor na tuto problematiku řekne předsedovi komunistů Filipovi přímo do očí v nedělní diskuzi na televizních obrazovkách. (Tedy v případě, že pozvání – do blíže nespecifikované diskuze – nepřijme předseda občanských demokratů Topolánek. Ten však podle šéfa sociálních demokratů pravděpodobně nebude mít dost odvahy.)  Paroubek také jasně řekl, že se nebojí toho, že by si komunisté kladli podmínky, za kterých případnou menšinovou vládu ČSSD podpoří. Pokud by ji nepodpořili, otevřeli by totiž cestu k vládě pravicové, a to by jim jejich voliči neodpustili.

Další otázku položila studentka Ekonomické fakulty. Její otázky směřovaly k problematice takzvaných 13. důchodů a do oblasti přijetí penzijní reformy. Paroubek řekl, že třinácté důchody budou vyplaceny ze zisků energetické společnosti ČEZ a že jejich cílem je kompenzovat zhoršení finanční situace důchodců způsobené tím, že neproběhla valorizace důchodů. V otázce penzijní reformy se Paroubek vyslovil pro model průběžného financování důchodů, kdy „dnešní pracující financují dnešní důchodce“ a zároveň podpoří dobrovolné penzijní připojištění. On sám si podle jeho slov toto připojištění dlouhá léta platí a nepřijde mu to jako něco výstředního.

Poté se již mikrofonu ujal student britsko-amerických studií, který se v úvodu přiznal, že četl volební program ČSSD a není mu jasné, proč v něm sociální demokraté tvrdí, že podporují vojenské mise NATO a následně v praxi vystupují na půdě Poslanecké sněmovny proti nim. Paroubek k tomuto řekl, že nemůže jako předseda jednat jinak, když průzkumy veřejného mínění i průzkumy uvnitř ČSSD poukazují na to, že voliči i členové strany navyšování počtu osob v těchto misích nepodporují. Jako dostatečný projev solidarity s ostatními členy NATO považuje už to, že udržíme stávající počet nasazených jednotek. Skepticky se pak vyjádřil k možnosti vyřešit problém Afghánistánu vojenskou silou, když problém v této zemi přirovnal k Válce ve Vietnamu.

Jako poslední se bez vyvolání ujala slova studentka, která během diskuze několikrát hlasitě projevila nesouhlas s některými výroky lídra sociálních demokratů. Jiřího Paroubka se zeptala na to, proč se chová pouze tak, jak chtějí jeho voliči a proč se někdy neujme role politické elity, která by svým voličům vysvětlila kroky, které nejsou populární, ale jsou nutné. I tato studentka sklidila od přítomných potlesk. Paroubek na dotaz okamžitě reagoval s tím, že se tak již mnohokrát zachoval. Podotkl však, že jsou věci, které za to stojí a věci, které za to v žádném případě nestojí. Jako příklady, kdy jednal proti všeobecné vůli, uvedl zákon o registrovaném partnerství a gesto vůči německým antifašistům. Naopak otázka vojenských misí za to podle něj nestojí. Svou odpověď uzavřel tím, že dělat předsedu sociální demokracie v zemi, kde proti sobě má 90 % médií je odvaha. Za tento výrok Jiří Paroubek sklidil potlesk.

Celý program, trvající přesně jednu hodinu, byl zakončen poděkováním všem přítomným z úst moderátora i předsedy Paroubka.

Těžko hodnotit, jestli tato diskuze přispěla lepší orientaci jejích účastníků v našem „politickém rybníku“. Jisté však je, že celá debata proběhla v duchu fair-play a na úrovni hodné akademického prostředí, za což patří všem zúčastněným velký dík.

Jak citovat tento text?

Straka, Jan. Setkání Jiřího Paroubka se studenty ZČU [online]. E-polis.cz, 18. březen 2010. [cit. 2023-12-03]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/setkani-jiriho-paroubka-se-studenty-zcu.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4.07 hvězdiček / Hodnoceno: 14x


Přidat komentář

Vložit komentář

Jarek

pátek, 19. březen 2010
00:34

Legrační, že si připravil přednášku o politickém marketingu, když ČSSD vede předvolební kampaň tak, jak ji vede...:)


Napsal: Jarek [Odpovědět]

Nouma z Prahy

pátek, 19. březen 2010
14:32

Prezentaci jsem sice neviděl, ale vzhledem k tomu, že poslední dvě volební kampaně do PS PČR ČSSD byly více než povedené, mohla být zajímavá. Socialisti to prostě v české kotlině umí nejlépe.


Napsal: Nouma z Prahy [Odpovědět]

Baloo, politologie FF ZČU

úterý, 23. březen 2010
13:43

V některých částech textu mám pocit, jako by autor byl na jiné přednášce, než jsem byl já. Za prvé ono "lehké zahučení" se ozývalo více než častěji a v žádném případě nebylo pouze lehké. Jiří Paroubek totiž přednášky i odpovědí na dotazy studentů využíval jak jinak než k propagaci ČSSD a útokům na své politické soupeře, za což byl mimo jiné dvakrát napomenut vedoucím tohoto setkání Ondřejem Stulíkem. Dále bych rád uvedl, že odpovědi na dotazy studentů byly ve značné části nedostačujicí. Je pravda, že hodinové setkání, které bylo navíc zkráceno pokusem o přednášku nenabízelo mnoho času na dotazy a odpovědi, ale i přesto se mohl Jiří Paroubek pokusit své odpovědi lépe vysvětlit. Dále bych rád upozornil, že závěrečný potlesk nebyl odměnou za výrok pana Paroubka, že je odvážné být předsedou ČSSD. Za tento výrok si naopak vysloužil další "lehké zahučení". Závěrečný potlesk bylo spíše vyjádření úlevy většiny přítomných nad tím, že už to mají konečně za sebou a části přítomných také ze solidarity, neboť se Jiřímu Paroubkovi do té doby potlesku nedostalo a to ani při představení nebo po konci jeho "přednášky".


Napsal: Baloo, politologie FF ZČU [Odpovědět]

stulik

úterý, 23. březen 2010
15:40

stulik

Jen pro upřesnění všem (četl jsem i nějaké blogy na idnes.cz, které byly z faktické stránky - diplomaticky řečeno - mimo): p. Paroubek měl jasně stanovený harmonogram, protože měl v Plzni ještě jiný program. Více než 60 minut nám, dle jeho asistenta, nemohl věnovat. To, že odpovídal dlouze, je jeho právem. Osobně nemám rád "akce" typu rychle vychrlit odpověď a šup na další otázku a ať se toho stihne co nejvíce: na některé otázky jednoduchá odpověď prostě neexistuje (napadá mě např. dotaz mého spolužáka ze střední školy - co je politologie a co tam jako studuješ? Uznáte sami, že i pět minut na vysvětlení nestačí). A než zmatenou či polovičatou odpověď - to raději žádnou. Ještě poznámka k vyvolávání dotazujících - pokoušel jsem se vyvolávat rovnoměrně obě strany sedících v místnosti a argument (opět narážím na blog/blogy na idnes.cz), že nebyl dán prostor "prudícím osobám o kterých se to ví", je naprosto lichý - nikdo nesebral odvahu se zeptat jako první! Otázku jsem pokládal sám. Ať mi nikdo poté prosím nic neříká o "zaujatosti" a nestěžuje si z teplého pozadí Blogu, když neměl tolik kuráže položit otázku ve chvíli, kdy bez problému mohl. Mimochodem - do včerejška jsem neznal žádného "prudiče", který se zúčastňuje akcí AS CPSSU Plzeň.
Přeji všem hezký den - jaro je tady.
Bc. Ondřej Stulík
---------------------------------
Zpráva byla upravena adminem 23.03.2010 ve 17:48:50


Napsal: stulik [Odpovědět]

hondis

úterý, 23. březen 2010
17:13

hondis

jen stručně ke komentáři pana Baloo: Samozřejmě nemohu vědět, na které přednášce jste byl a tak ani nemohu vyloučit, že jste byl někde jinde. Abych dobře slyšel, seděl jsem v první řadě a tak jsem mohl podcenit význam některých lokálních „zahučení“ v oblasti, kde jste se po dobu přednášky zdržoval Vy. Myslím, že i tak jsem se neverbální projevům souhlasu/resp. nesouhlasu věnoval ve své zprávě dostatečně (a to na úkor stručnosti). Potlesk, který následoval po Paroubkově poslední větě, byl bezprostřední reakcí na jeho poslední výrok a jako takový jsem ho ve zprávě zaznamenal (možné příčiny tohoto potlesku jsem v textu nerozebíral, ale je možné, že se jednalo i o projev solidarity nebo úlevy z toho, že konečně skončilo setkání trvající 60 minut - které bylo mimochodem většinou zúčastněných kritizováno za přílišnou krátkost svého trvání).

Děkuji za vaši kritiku a omlouvám se, jestli jsem nesplnil Vaši představu o dokonalém zápisu z akce.

S pozdravem,
Jan Straka


Napsal: hondis [Odpovědět]

Jarek

úterý, 23. březen 2010
19:06

Stulik: Kolega Mohnert (zřejmě myslíte jeho) je zářným příkladem toho, jak to dopadne, když student 2. ročníku s gloriolou politického vědce a ztrátou soudnosti veřejně publikuje svá moudra. Co k tomu říci, zakázat mu to nemůžeme, snad z toho vyroste :).


Napsal: Jarek [Odpovědět]

Mohnert

čtvrtek, 1. duben 2010
02:58

Mohnert

to stulik: Je pravda, že jsem se nechtěl ptát jako první. Vzhledem k rozsahu a počtu mých dotazů by to nejspíše nebylo fér vůči ostatním tazatelům. A je pravda, že to nebyl čistý altruismus, ale také nedostatek odvahy z mojí strany. Což však nemění nic na tom, že celé „setkání“ proběhlo víceméně pouze tak, aby Jiří Paroubek mohl říci, že chodí diskutovat se studenty, ale ve skutečnosti o žádné takové debaty nestojí. Stran AS CPSSU bych se ani nedivil, kdybych na nějakém „balcklistu“ byl. Jsem potížista, protože nejsem servilní vůči nikomu. Akademickému spolku čest, jsem rád, že je zde někdo, kdo se o takové akce stará a pořádá je. Nikterak si nestěžuji, to opravdu ne. Dojem, který jsem ve svém článku na idnes.cz popsal /cenzura/, nebyl můj subjektivní, nýbrž mělo shodný pocit více přátel stojících poblíž mne. Smysl celého článku bylo podat alternativní pohled na věc, který si oficiální zpravodaj AS CPSSU z titulu své pozice nemůže dovolit. Pokud jste to pochopil jako útok na akademický spolek, potom vězte, že tak to míněno nebylo, a přijměte moji omluvu. Já se za nic neschovávám. S pozdravem, Jan Mohnert!


Napsal: Mohnert [Odpovědět]

Mohnert

čtvrtek, 1. duben 2010
03:05

Mohnert

to Jarek: Pokud považujete blog, v němž prezentuji své názory, postřehy a postoje, za něco, co přímo souvisí se studiem politologie, potom běžte a zamyslete se nad sebou. Studenti společenských věd by se za obory svého studia měli nejspíše stydět a tajit je, aby jejich NEODBORNÉ soukromé články nebyly automaticky spojovány se snahou mentorovat společnost z titulu "studenta toho či onoho". Já se nestydím, protože k tomu nemám důvod. Od diskutérů na idnes.cz jsem na něco takového zvyklý. Zde bych to nečekal. Žel, i na akademické půdě se urodilo. S pozdravem, Jan Mohnert!


Napsal: Mohnert [Odpovědět]

Josef

čtvrtek, 1. duben 2010
09:37

Josef

To Mohnert: Jane jak by jsi mohl na nějakém "blacklistu" kdyby něco takového existovalo vůbec být, když pravidelně na debatách s politiky dostáváš největší prostor ze všech tazatelů? A většinou tě "utne" sám politik a moderátor do vaší debaty nikterak nezasahuje. Neber toto jako ofenzivní příspěvek k tvé osobě. Jen jako podivení se nad tím, že by zrovna pro tebe mělo vzniknout něco jako black list. Respektive proč by vůbec mělo něco takového vznikat pro kohokoliv.


Napsal: Josef [Odpovědět]

Mohnert

čtvrtek, 1. duben 2010
10:51

Mohnert

to Josef: Nuže Josefe, právě a jedině z důvodu, který zmiňuješ - beru si příliš mnoho prostoru příliš málo servítek :D To není stížnost, já myslim, že kdyby nějaký takový blacklist existoval, byl bych na něm relativně oprávněně. Po té besedě k 17.listopadu obzvlášť. Můj dojem vzniknul na základě toho, že na mne moderátor zíral, já měl zdviženou ruku, a moderátor se ještě jednou rozhlédl a vyvolal právě se přihlásivšího na druhé straně sálu. Což bylo níže zdůvodněno. Proto již nevidím jediného problému :)


Napsal: Mohnert [Odpovědět]

Jarek

pátek, 2. duben 2010
09:29

to Mohnert:
Zdejší diskuze je mnohdy horší než na idnesu nebo novinkach ;). Jestli jsem se vás dotkl, tak se omlouvám, samozřejmě pište své postřehy a nestyďte se za své studium. To, že si neberete servítky mi věru nevadí, naopak to vítám. Nicméně bych preferoval psaní s nadhledem, článků podobného (s odpuštěním bulvárního) ražení jsou na idnesu stovky a opravdu nikoho nebaví. U studenta politologie jsem proto doufal ve větší nadhled. Klidně kritizujte Paroubka, ale nesklouzávejte k lacinosti. Možná paradoxně se mi jako čtenáři více zamlouvají vaše články, kde "mentorujete" a kde se snažíte odhalit něco z oboru, byť je to značně neohrabané. Opravdu bych si (a nejen já) rád přečetl odbornější článek k volební reformě, volebním kampaním pro nadcházející volby či nějaké problematice v MV, než obyčejný pamflet na tragiky české politiky.


Napsal: Jarek [Odpovědět]