Rozhovor s děkanem FHS ZČU - Doc. RNDr. Ivo Budilem Ph.D.

 27. říjen 2003  Mgr. Ivana Gášková   komentáře

V horizontu několika týdnů končí současnému rektorovi Západočeské univerzity funkční období. O tento post se uchází zatím jediný kandidát - děkan Fakulty humanitních studií Doc. RNDr. Ivo Budil Ph.D.

Rozhovor s děkanem FHS ZČU - Doc. RNDr. Ivo Budilem Ph.D.Rozhovor s děkanem FHS ZČU - Doc. RNDr. Ivo Budilem Ph.D.

V horizontu několika týdnů končí současnému rektorovi Západočeské univerzity funkční období. O tento post se uchází zatím jediný kandidát - děkan Fakulty humanitních studií Doc. RNDr. Ivo Budil Ph.D.

S jakým programem vstupujete do voleb?

Především bych rád navázal na vše pozitivní, co se v uplynulém desetiletí v Plzni a na ZČU stalo. Podařil se malý zázrak: podařilo se z města, kde bylo hlavní těžiště především v technických a lékařských oborech vybudovat základnu všeobecné univerzitní vzdělanosti. V zásadě Západočeská univerzita za posledních dvanáct třináct let svého rozvoje zaznamenala úspěch. Čili jde o zachování kontinuity, tohoto trendu. Samozřejmě tak, abychom byli schopni odpovědět na nové výzvy, abychom se dokázali zapojit do celoevropského univerzitního prostoru, abychom plně restrukturalizovali odpovídajícím způsobem naše studia, abychom na všech fakultách dosáhli doktorského a časem i habilitačního a profesorského řízení. A hlavně abychom dokázali vytvořit vnitřně efektivní ekonomický systém fungování univerzity. A tím dokázali motivovat zaměstnance i finančně, vytvořili pro ně odpovídající intelektuální zázemí a samozřejmě i odpovídající infrastrukturu a optimální studijní podmínky pro posluchače univerzity.

Takže nepřipravujete žádnou revoluci?

Revoluci ne, spíše možná radikalizaci určitých kroků, které už byly částečně učiněny.

Titulní obrázek převzat z: http://www.ksa.zcu.cz/osobni.php?IDWorker=73

Jak citovat tento text?

Gášková, Ivana. Rozhovor s děkanem FHS ZČU - Doc. RNDr. Ivo Budilem Ph.D. [online]. E-polis.cz, 27. říjen 2003. [cit. 2024-04-14]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/rozhovor-s-dekanem-fhs-zcu-doc-rndr-ivo-budilem-phd.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Mgr. Ivana Gášková

Autor:

Studentka magisterského oboru Politologie na Fakultě filosofické ZČU, orientuje se na problematiku nedemokratických režimů a přechodů k demokracii v Latinské Americe.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 3.5 hvězdiček / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!