Rok 1989 v Plzni a západních Čechách

 25. listopad 2003  Bc. Jan Potůček   komentáře

Sborník Rok 1989 v Plzni a západních Čechách je výsledkem intenzívní seminární práce studentů oboru Politologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni pod vedením Mgr. Lukáše Valeše z Katedry sociologie a politologie.

Sborník Rok 1989 v Plzni a západních Čechách je výsledkem intenzívní seminární práce studentů oboru Politologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni pod vedením Mgr. Lukáše Valeše z Katedry sociologie a politologie.

Projekt měl původně formu cvičení v rámci předmětu politologie, během něhož studenti měli uplatnit osvojené teoretické znalosti v praktickém zpracování konkrétního problému. Jednotlivé pracovní skupiny zpracovávaly tematické okruhy, které se později staly kapitolami této knihy. Týmová práce, zakušení reálné badatelské činnosti v archivech a knihovnách, zdatný „managing“ vedoucího Mgr. Valeše jak po stránce věcné, technické i teoretické v průběhu těchto seminářů ukázaly, že výsledky těchto prací mají vědecký rozměr, jež obohacuje soudobou historii našeho státu. Významnou součástí této knihy jsou i rozhovory, které studenti vedli s přímými účastníky událostí 1989. Pomocí metody orální historie, se kterou je v úvodu semináře seznámil PaedDr. Miroslav Vaněk, PhD., vedoucí Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, podnikli studenti zdejší politologie unikátní výlet do období, na které si již většina z nich sama nepamatuje, přesto se však ve sborníku čtenáři předkládá fundovaný pohled na normalizovaný režim konce 80. let a následující revoluční a porevoluční období speciálně zaměřený na oblast západních Čech.

Z původního kroku do neznáma vznikla kniha, která má ambici být skutečnou vědeckou studií z prostředí Západočeského kraje a významně přispět do celorepublikového vědění o přelomu 80. a 90. let.

Jak citovat tento text?

Potůček, Jan. Rok 1989 v Plzni a západních Čechách [online]. E-polis.cz, 25. listopad 2003. [cit. 2024-04-14]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/rok-1989-v-plzni-a-zapadnich-cechach.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Bc. Jan Potůček

Autor:

Autor vystudoval právo a politologi v Plzni se zaměřením na masová média a mezinárodní vztahy. V současnosti působí jako specialista internetového marketingu ve společnosti ProSEO Media.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář