Reportáž z moderované diskuze s kandidáty na hejtmana Plzeňského kraje

 6. říjen 2012  Anna Szobonyová   komentáře

Volby do krajských zastupitelstev jsou již za dveřmi, a proto se Akademický spolek Česko-slovenské unie studentů politických věd v Plzni (AS CPSSU v Plzni) rozhodl uspořádat diskuzi s lídry kandidátek jednotlivých politických subjektů. Jedním z cílů akce bylo více přiblížit voličům názory jednotlivých kandidátů na hejtmana Plzeňského kraje. Na diskuzi konanou 2. října 2012 na Krajském úřadě v Plzni přijalo pozvání celkem devět hostů, přičemž byli rozděleni do dvou panelů.

Reportáž z moderované diskuze s kandidáty na hejtmana Plzeňského krajeReportáž z moderované diskuze s kandidáty na hejtmana Plzeňského kraje

Reportáž z moderované diskuze s kandidáty na hejtmana Plzeňského kraje

 

   Volby do krajských zastupitelstev jsou již za dveřmi, a proto se Akademický spolek Česko-slovenské unie studentů politických věd v Plzni (AS CPSSU v Plzni) rozhodl uspořádat diskuzi s lídry kandidátek jednotlivých politických subjektů. Jedním z cílů akce bylo více přiblížit voličům názory jednotlivých kandidátů na hejtmana Plzeňského kraje. Na diskuzi konanou 2. října 2012 na Krajském úřadě v Plzni přijalo pozvání celkem devět hostů, přičemž byli rozděleni do dvou panelů – v prvním panelu vystoupil Milan Chovanec (ČSSD), plzeňský primátor Martin Baxa v zastoupení za Jiřího Pospíšila (ODS), Pavel Čížek (TOP 09 a STAN), Karel Šidlo (KSČM) a Petr Náhlík (Koalice pro Plzeňský kraj). Ve druhém bloku se mohli diváci seznámit s Pavlem Dostálem (Strana svobodných občanů), Adamem Šoukalem (Pirátská strana), Josefem Baxou, který zastupoval nepřítomného Bohuslava Borovanského (SPOZ), a Václavem Prokůpkem (Sdružení nestraníků). Role moderátora se zdařile zhostil student mezinárodních vztahů Jindřich Hlavnička, jenž si hned na úvod vzal slovo a představil AS CPSSU a jednotlivé kandidáty.

   Z úst moderátora zazněly celkem tři otázky vztahující se ke třem oblastem zájmů – nezaměstnanosti, školství a zdravotnictví. Prvním tématem byla problematika nezaměstnanosti v okrajových částech kraje a vylidňování těchto oblastí. V prvním panelu si na začátek vzal slovo současný hejtman Milan Chovanec, podle něhož jsou nejvíce problematickými oblastmi Tachovsko a Domažlicko, kde je nezaměstnanost dlouhodobým problémem, který se ale kraj snaží iniciativně řešit. Východisko pan hejtman vidí v zacílení finančních prostředků do oblastí těsně u hranic s Německem, ve zlepšení dopravní infrastruktury, vzniku nových pracovních míst a hlavně v rozvoji řemesel a podpoře malých škol. Poté se k otázce vyjádřil primátor Martin Baxa, který hned v úvodu omluvil Jiřího Pospíšila, jenž se diskuze nemohl účastnit kvůli neodkladné záležitosti. Plzeňský kraj by podle něj měl klást důraz na fungování infrastruktury a udržení škol v menších obcích. V této souvislosti ocenil úspěchy Svazu měst a vesnic ČR, jejichž iniciativa zachránila řadu malých škol. Dalším panelistou byl současný starosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek. Ten okamžitě avizoval, že nemůžeme očekávat příliv investorů do okrajových částí kraje, protože ti potřebují vzdělané a dostupné zaměstnance. Za jedno z možných řešení problému pokládá podporu drobných zaměstnavatelů a malých firem. Na otázku nezaměstnanosti poté reagoval Petr Náhlík, který se jasně vyjádřil pro podporu malých podnikatelů. Problém ale vidí na úrovní státní, protože pokud se budou vypisovat velké zakázky, pak je získají jen velké firmy. Jako poslední zazněla odpověď Karla Šidla. Ten za problém považuje ústup strojírenského průmyslu a odchod podniků, jež však nejsou nahrazovány drobnými podnikateli, kteří by nabízeli místním práci. Také si neodpustil kritiku silně liberalizovaného trhu znevýhodňujícího drobné zemědělce.

   Druhá otázka se vztahovala ke středoškolskému vzdělávání. Hejtman se jednoznačně vyjádřil pro podporu technických oborů a snaze udržet stávající školy. Podle Martina Baxy neexistuje univerzální recept na zachování všech oborů, důležitá je však podpora technického vzdělávání. Spojování škol, které spolu nesouvisí, odmítá. Pavel Čížek vyjádřil názor, že studenti musí být flexibilní a schopni se přizpůsobit aktuální poptávce trhu práce. Dalším, kdo na otázku reagoval, byl Petr Náhlík, jenž zdůraznil, že ačkoliv v Plzeňském kraji je řada významných potravinářských firem, tak zde chybí obory spojené s touto oblastí. Poté dostal slovo Karel Šidlo, který kladně ohodnotil spojení učilišť a středních odborných škol, zároveň vyjádřil názor, že vzdělávací střediska by měla nabídnout studentům větší perspektivu.

   Jako poslední se probíralo téma krajských nemocnic. Karel Šidlo označil za problém a nevýhodu fakt, že síť krajských nemocnic nepokrývá celé území, neboť Plzeňský kraj je jediným krajem, který nemá v každém okrese nemocnici. Podle jeho názoru by se spíš měla vyvinout snaha udržet stávající nemocnice než jejich řady rozšiřovat. Poté navázal Petr Náhlík, jenž zdůraznil, že kraj musí zachovat v nemocnicích všechna dosavadní oddělení. Dále slovo dostal Pavel Čížek, který uvedl, že základní standard musí být v celém kraji stejný, ale upozornil také na deficit, protože finance nepokrývají veškeré potřeby. Milan Chovanec uvedl, že s absencí nemocnic bojuje kraj tím, že rozšiřuje počet stanovišť záchranné služby. Poté přišel čas na otázky z řad publika. Dotazy se týkaly podpory kultury v kraji, rozvoje Národního parku Šumava či referenda ohledně výstavby OC Aréna.

   Druhý panel byl věnován stranám, které fungují na úrovni krajské politiky. Kandidáti zde odpovídali na stejné otázky, jako předchozí panelisté. V úvodu se moderátor zeptal Václava Prokůpka, zda se od něho Sdružení nestraníků skutečně distancovalo, protože se nedávno objevila výzva, ve které strana apeluje na potenciální voliče, aby pana Prokůpka nevolili. Václav Prokůpek vysvětlil, že podal demisi, která ale nebyla přijata, tím pádem je lídrem kandidátky i nadále. Dále moderátor vyzval jednotlivé kandidáty, aby představili sebe i svou stranu a zároveň odpověděli na první otázku týkající se boje s nezaměstnaností. Jako první se slova ujal Pavel Dostál. Ten uvedl, že jeho strana mimo jiné prosazuje úplné zrušení daní z příjmu pro živnostníky a vytváření pracovních míst drobnými podnikateli. Zazněl také názor, aby problém s nezaměstnaností spočíval na bedrech soukromých agentur, nikoli úřadu práce. Na otázku reagoval i Václav Prokůpek, který uvedl, že jeho strana chce obnovit komplex závodů, podobný jaký tu byl před rokem 1989. Zároveň odmítl poskytování práce cizím dělníkům a ostře narážel na vyplácení sociálních dávek. Dále dostal slovo Josef Baxa, podle něhož je ze strany kraje malá podpora regionálních zemědělců. Svůj názor vyjádřil i Adam Šoukal, který uvedl, že by kraj měl podporovat regionální zemědělce tím, že by zapracoval na podobě farmářských trhů.

   Dalším probíraným tématem bylo zdravotnictví. Adam Šoukal se pozastavil nad tím, proč byla nemocnici v Klatovech poskytnuta mnohonásobně vyšší finanční dotace, než bylo původně v plánu. Na závěr dodal, že je pro zlepšení kvality péče poskytované v rokycanské nemocnici. Poté Josef Baxa nostalgicky vzpomenul na socialistické zdravotnictví. Dále se ke slovu dostal Václav Prokůpek, podle něhož nemocnici v Plané někdo rozkradl, přičemž chce potrestání viníků. Uvedl také, že by tuto nemocnici rád opět uvedl do provozu. Jako poslední zazněla odpověď Pavla Dostála, který zmínil, že kraj má mít v nemocnicích pouze dozorčí funkci, jinak hrozí riziko korupce a přehnané byrokratizace.

   Závěrečná otázka se týkala školství. Podle Pavla Dostála je problém slučování škol v jejich špatném financování. Také dodal, že pokud na to škola nemá, musí zaniknout. Václav Prokůpek vidí v úbytku žáků výhodu, protože učitelé se jim poté budou moci individuálněji věnovat, a proto je zásadně proti rušení či slučování škol. Proti rušení škol vystoupil i Josef Baxa, který ještě doplnil, že kraj by měl některé obory zatraktivnit. S předchozími pány si notoval i Adam Šoukal. Následovaly otázky ze strany diváků, které se týkaly převážně korupce a transparentnosti politiků.

   Přestože debata s kandidáty na hejtmana Plzeňského kraje trvala bezmála čtyři hodiny, našla si dostatek posluchačů a AS CPSSU si může připsat další vydařenou akci.

 

 

 

Jak citovat tento text?

Szobonyová, Anna. Reportáž z moderované diskuze s kandidáty na hejtmana Plzeňského kraje [online]. E-polis.cz, 6. říjen 2012. [cit. 2023-11-28]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/reportaz-z-moderovane-diskuze-s-kandidaty-na-hejtmana-plzenskeho-kraje.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!