Reportáž z konference na téma Prezidentské volební kampaně

 8. květen 2013  Aleš Malár   komentáře

Plzeň – Akademický spolek studentů politických věd v Plzni (AS CPSSU) uspořádal v úterý 7. 5. 2013 konferenci, během níž se debatovalo na téma příprav a průběhu prezidentských volebních kampaní. Na akci byli pozváni manažeři volebních štábů Karla Schwarzenberga, Vladimíra Franze a Miloše Zemana. Zástupkyně posledního ze jmenovaných se však omluvila ze zdravotních důvodů a návštěvníci konference se tedy setkali pouze s Jaroslavem Poláčkem za tým Karla Schwarzenberga a Pavlem Trávníčkem za tým Vladimíra Franze.

Reportáž z konference na téma Prezidentské volební kampaněReportáž z konference na téma Prezidentské volební kampaně

Plzeň – Akademický spolek studentů politických věd v Plzni (AS CPSSU) uspořádal v úterý 7. 5. 2013 konferenci, během níž se debatovalo na téma příprav a průběhu prezidentských volebních kampaní. Na akci byli pozváni manažeři volebních štábů Karla Schwarzenberga, Vladimíra Franze a Miloše Zemana. Zástupkyně posledního ze jmenovaných se však omluvila ze zdravotních důvodů a návštěvníci konference se tedy setkali pouze s Jaroslavem Poláčkem za tým Karla Schwarzenberga a Pavlem Trávníčkem za tým Vladimíra Franze.

Úvodní slovo si vzal Jaroslav Poláček, který hned na úvod upozornil, že není přímo manažerem volebního týmu prezidentské kampaně Karla Schwarzenberga, ale jeho primární činností je příprava volebních kampaní pro stranu TOP 09. Nicméně potvrdil, že i s prezidentskou volební kampaní  měl co dočinění s ohledem na to, že Karel Schwarzenberg byl navrhnut právě stranou TOP 09.

Jaroslav Poláček začal lehkou kritikou prováděcího zákona k přímé volbě prezidenta a popisoval jeho nejmarkantnější nedostatky, například chybějící označení pro volební tým, neboť ten se dle Poláčkových slov vymyká nejen zařazení mezi fyzické, ale dokonce i právnické osoby. S tím také souvisí další nedostatek, a to chybějící sankcionování jednotlivých týmů za případné vybočení z hranic zákona, ač dosti nejistých.  Ve svém projevu pokračoval popisem antikampaní vůči Karlu Schwarzenbergovi a plynule přešel do nástrojů politického marketingu využitých během kampaně. Tím nejzajímavějším bylo bezesporu zřízení call centra, které za dobu provozu zhruba deseti dní zaznamenalo poměrně dobrý výsledek. Sám Poláček se však v zápětí přiznal, že byl k tomuto nápadu ze začátku skeptický, zejména kvůli obavám z individuálních selhání jednotlivých volajících-dobrovolníků, což by celý projekt značně poškodilo. Ohledně odpovědi na dotaz, kolik stojí nakoupení podobných kontaktů, si Poláček nebyl zpočátku jistý. Cenu jednoho kontaktu odhadl přibližně do tří korun bez DPH.

Vedle pozitivních aspektů využití call centra však nezapomněl zmínit i spojitost se stejným projektem z roku 1998, kdy lidem volal skrze záznamník s namluvenou řečí Václav Klaus, což dosud zůstává v lidech poměrně negativně zakořeněno.

Svůj výstup zakončil tezí, že od této volební kampaně začínají hrát výraznou roli i takzvaná nová média, zejména pak sociální sítě, konkrétně Facebook, kde se velmi přesně, na rozdíl od jiných veřejných předvolebních průzkumů, dá zjistit oblíbenost jednotlivých kandidátů a jejich podpora od různých subjektů.

Po první dvacetiminutové přednášce se ujal slova zástupce iniciativy Vladimír Franz prezidentem (VFP) Pavel Trávníček. Už od prvních slov bylo jasné, že posluchače nečeká žádné formální vystoupení. Koneckonců zástupci obou kandidátů víceméně analogizovali „své“ kandidáty. V tomto případě došlo k souboji mezi formálností (Karel Schwarzenberg) se spontánností a nonkonformitou (Vladimír Franz).

Pavel Trávníček se představil jako art director iniciativy Vladimír Franz prezidentem a potvrdil, že stál u jejího samotného zrodu. Díky tomu měl k zúčastněným lidem a potažmo celé volební kampani velmi blízko. U iniciativy VFP to navíc bylo umocněno faktem, že zde neexistovala přesná hierarchie, natož manažerské pozice.

Trávníček celou svou prezentaci pojal jako chronologický přehled vývoje zmíněné iniciativy. Od vzniku facebookovské fanouškovské stránky, přes představení projektu samotnému Franzovi a jeho přesvědčování ke kandidatuře, dále shánění padesáti tisíc podpisů až k samotné volbě a následnému ukončení projektu. Stejně jako Jaroslav Poláček vyzdvihl důležitost médií, která navíc označil za klíčová v celé kampani.

Trávníček vyzdvihl odlišný přístup týmu Vladimíra vzhledem k vedení kampaně během vánočních svátků. Podle jeho slov chtěli nechat voliče odpočinout a nechat je zakusit pravou atmosféru bez politických apelů. Tomu vzápětí kontroval Poláček, který naopak zdůraznil vliv kampaně probíhající i během vánočního volna na kontinuální šíření informací mezi lidmi.

Poté přišel čas i na otázky z pléna. Nejobtížnější z nich se týkala toho, zda by hosté konference na kampani svých kandidátů udělali něco jinak, nebo to neudělali vůbec. Pavel Trávníček svoji odpověď řekl více než výstižně, neboť v kampani Vladimíra Franze nenašel nic, čeho by litoval. Zato Jaroslav Poláček si vcelku posteskl nad vedením kampaně před druhým kolem, která podle něj nebyla vedena dostatečně invazivně.

Konference skončila zhruba po dvou hodinách dotazem, zda Karel Scharzenberg nebo Vladimír Franz zvažují kandidaturu za pět let. Oba hosté to popřeli s jednoznačnými a očekávanými odpověďmi, že na světě zatím nejsou ani sebemenší náznaky, že by něco k tomuto směřovalo.

Odpovědná redaktorka: Nikola Klímová

Text neprošel jazykovou korekturou.

Autorka fotografie: Natalia Mayorova

Jak citovat tento text?

Malár, Aleš. Reportáž z konference na téma Prezidentské volební kampaně [online]. E-polis.cz, 8. květen 2013. [cit. 2024-05-20]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/reportaz-z-konference-na-tema-prezidentske-volebni-kampane.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 3.5 hvězdiček / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář

Vložit komentář