Reportáž z konference Forum 2000 - díl I.

 18. září 2013  Kateřina Zerzánová   komentáře

I v letošním roce vám přinášíme reportáže z jednotlivých panelových diskuzí, které proběhly v rámci každoroční konference Forum 2000, pořádané Nadací Forum 2000. Letošní ročník byl poctěn návštěvou velmi významného hosta, a to barmské političky a laureátky Nobelovy ceny míru Aun Schan Su Ťij. První díl našich reportáží se týká panelu s názvem The Role of External Actors in Transforming countries, který se zabýval rolí vnějších aktérů v přetvářejících se společnostech.

Reportáž z konference Forum 2000 - díl I.Reportáž z konference Forum 2000 - díl I.

Panel s názvem The Role of External Actors in Transforming countries zabývající se rolí vnějších aktérů v přetvářejících se společnostech moderoval politik a diplomat Alexandr Vondra, který v úvodu zmínil důležitost podpory ze Západu, které se Československu dostalo v souvislosti se změnou režimu v roce 1989. Česká republika je příkladem země, která si prošla fází transformace směrem k demokratickému uspořádání a my sami máme nyní možnost zhodnotit situaci po více než dvaceti letech od Sametové revoluce. Diskutující Barbara Haig, Jerzy Pomianowski, Kenn Wollack a Suata Kınıklıoğlu se v rámci panelu tedy zabývali evaluací vývoje zemí z bývalého východního bloku. Zároveň se zabývali otázkou, do jaké míry je vhodné a užitečné angažmá třetích stran v transformačním procesu zemí s odlišnými historickými zkušenostmi.

Jako první dal moderátor slovo Barbaře Haig, viceprezidentce pro politiku a strategii americké neziskové organizace Národní nadace pro demokracii, zabývající se od 80. let implementací demokratických programů financovaných vládou Spojených států v Jižní Africe, Nikaraguy, střední a východní Evropě a v současnosti také na Blízkém východě a v Afghánistánu. Haig podotkla, že Evropa v době slábnutí a rozpadu východního bloku sice od zahraničních vlád finanční pomoc dostávala, ovšem krátkodobou a nedostatečnou na to, aby podpořila vznik a fungování institucí občanské společnosti.

Jerzy Pomianowski, výkonný ředitel čerstvě založené Evropské nadace pro demokracii, bývalý polský diplomat a osobnost polského předrevolučního undergroundu, zdůraznil potřebu chybějících prvků ve společnosti, které by demokracii podpořily, a také definici dobrého politika, který by měl mít nejen dobré nápady, ale také s nimi přicházet v pravý čas. Jeho nadace je zatím ve fázi přijímání prvních zásadních rozhodnutí a rozvoje vlastních operačních modulů, ovšem chtěla by mít velmi jasný mandát a být schopna rychle pomoci tam, kde jsou mezery, a to za kooperace s evropskými institucemi. Velkou, ale neodmyslitelnou výzvou bude udržení si nezávislého fungování navzdory uspokojení donátorů, stejně jako v případě amerického protějšku. Je důležité uvědomit si, že ideje prosazující činnost bychom přes vnější podporu měli být schopni dělat nezávisle. V souvislosti s hranicí mezi podporou a vměšováním se pak Pomianovski přiznal, že nikdy nechápal nedůvěru k demokracii jako takové, která přece znamená právo lidu se rozhodovat o tom, kdo je bude reprezentovat, v arabském světě tolik rozšířenou.

Ken Wollack, prezident Národního demokratického institutu, neziskové a nestranické americké organizace, pomáhajícího s komplexní, hlavně technickou asistencí ve společnostech, které si prošly změnou režimu, v úvodu citoval výrok jistého venezuelského politika, že neintervence je vlastně také forma intervence. Například arabský svět trpí po desetiletí konflikty, a i v Evropě by byla po pádu Berlínské zdi dlouhodobější asistence zapotřebí. Často se přikládá příliš velký význam samotné změně vlády a následný vývoj je podceněn. Důležité je však nalézt rovnováhu mezi prodemokratickou asistencí a potřebným ekonomickým rozvojem, a také vzájemné učení se mezi podporujícím a podporovaným.  Za pozitivně fungující prvek při rozvoji demokracie ve společnosti označil moderní komunikační technologie, v jejichž používání měli zatím navrch před autoritářskými režimy občané. Pro demokratizaci je ale klíčová mezinárodní spolupráce.

Alexandr Vondra před uvedením posledního panelisty, Suata Kınıklıoğlu, výkonného ředitele tureckého Centra pro strategickou komunikaci připomenul, že pozornost Evropy se na Blízký východ obrátila až po událostech v září roku 2001. Nyní se skeptici při pozorování porevoluční situace obávají nepříznivého vývoje. Kınıklıoğlu pak zdůraznil, že žijeme ve světě, kde dochází ke střetu hodnot, a v myslích mnoha lidí krystalizují otázky, jak vlastně správně žít, což se jistě promítne do voleb nyní chystaných v mnoha zemích. Co se týče událostí v arabských zemích, Turecko je jimi díky své poloze samozřejmě silně ovlivněné, v současnosti se potýká zejména s velkým počtem syrských uprchlíků. Je důležité, aby si zahraniční podporovatelé uvědomovali svou zodpovědnost při každém kroku, kterého se dopustí (nebo nedopustí). Momentálně se Turci například ptají, proč došlo k intervenci v případě Iráku, kde podle nich byla zbytečná, a v případě Sýrie, kde je potřebná, se stále nic neděje. Dále pak připomenul, že sponzorující vlády nejednají vždy jen na základě hodnot, ale také vlastních konkrétních zájmů. Přesto vyjádřil víru v dobrou práci mnoha participantů cizí asistence a popřál jim Boží pomoc.

V závěrečné diskuzi byla výstižná slova Barbary Haig o důležitosti individuálního posuzování situace v každé zemi, i když to v některých případech může znamenat akceptaci vojenského nebo autoritativního režimu, pokud by jeho existence předešla rapidnímu zhoršení života obyvatel, a zajímavé informace poskytl také Jerzy Pomianowski, když uvedl, že v Polsku by podle průzkumů bylo 40% lidí ochotno akceptovat autoritativní režim, nebo že v Bělorusku není pro demokratizaci největším problémem Lukašenko, ale 60 % populace, která se obávají možného zhoršení situace.

Odpovědná redaktorka: Nikola Klímová

Text neprošel jazykovou korekturou.

Titulní obrázek převzat z www.forum2000.cz.


Jak citovat tento text?

Zerzánová, Kateřina. Reportáž z konference Forum 2000 - díl I. [online]. E-polis.cz, 18. září 2013. [cit. 2024-04-14]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/reportaz-z-konference-forum-2000-dil-i.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář