Reportáž z besedy s Jiřím Dienstbierem

 16. duben 2012  Tomáš Pergl   komentáře

V úterý 10. dubna 2012 proběhla na Katedře fyziky Fakulty pedagogické ZČU další z diskuzí se zástupci naší politické scény, zorganizované Akademickým spolkem Česko-slovenské unie studentů politických věd v Plzni (AS CPSSU). Tentokrát byl hostem místopředseda České strany sociálně demokratické, senátor a stínový ministr spravedlnosti, Mgr. Jiří Dienstbier. Posluchači dorazili v hojném počtu, což bylo znát při prvním potlesku po úvodní řeči Jana Straky.

Reportáž z besedy s Jiřím DienstbieremReportáž z besedy s Jiřím Dienstbierem

V úterý 10. dubna 2012 proběhla na Katedře fyziky Západočeské univerzity v Plzni další z diskuzí se zástupci naší politické scény, zorganizované Akademickým spolkem Česko-slovenské unie studentů politických věd v Plzni (AS CPSSU). Tentokrát byl hostem místopředseda České strany sociálně demokratické, senátor a stínový ministr spravedlnosti, Mgr. Jiří Dienstbier. Posluchači dorazili v hojném počtu, což bylo znát při prvním potlesku po úvodní řeči Jana Straky, místopředsedy AS CPSSU v Plzni.

Poté již dostal slovo senátor Dienstbier, který se důkladně věnoval třem základním tematickým okruhům. Nejprve pohovořil o reformě české justice. Konstatoval, že reforma je nutná, nicméně vyžaduje postupné kroky. Poté prozradil, že je velkým zastáncem aplikace prvků přímé demokracie. Svůj kladný postoj k zavedení zákona o přímé volbě prezidenta obhajoval tím, že se veřejnost bude podílet na zvolení své hlavy státu a posílí vztah občanů k politickému systému. Problém však vidí v přehnaném očekávání voličů a v nedostatečných kompetencích prezidenta. Dále se zmínil o problémech spojených s korupcí ve společnosti, která podle něj pramení již z přelomu 80. a 90. let. Velkou vinu přikládá pokřivenému vnímání toho, co je a co není správné. Možná řešení tohoto problému spatřuje především v majetkovém přiznání, v zavedení vyšších sankcí a v již zmíněné reformě české justice.

Po dokončení výkladu odstartovala debata s přítomnými posluchači a moderátorem, Vítem Procházkou. Dienstbier odpovídal na smršť dotazů, kterých byla celá řada. Odhalil, že se přiklání k preferenčnímu hlasování, aby lidé měli možnost rozhodnout o tom, kdo bude zvolen. Pozitivní postoj má také ke zrušení 5% klauzule v komunálních volbách. Odmítl možnost populistické kampaně kandidátů v budoucích prezidentských volbách či selhání konceptu soudcovské samosprávy, jak je tomu v jiných postkomunistických demokraciích. Senátor svým smyslem pro humor pobavil posluchače při otázce týkající se možnosti zrušení Senátu. Citoval jednoho ze svých kolegů, který prohlásil, že by bylo úspornější zrušit Poslaneckou sněmovnu, kde sedí 200 poslanců.

Pan senátor poslední větou pozval posluchače na veřejně přístupné zasedání Senátu, a tím zakončil tuto debatu. Hostu lze vytknout pouze nedostatek času věnovaný tématu zdroje korupce v České republice. Nadšené publikum ho i přesto na konci setkání odměnilo bouřlivým potleskem, a proto lze tuto diskusi hodnotit jako zdařilou.

Odpovědný redaktor: Petr Vrchota

Odpovědná korektorka: Bc. Jana Nováková

Fotografie pořízena v rámci besedy.

Jak citovat tento text?

Pergl, Tomáš. Reportáž z besedy s Jiřím Dienstbierem [online]. E-polis.cz, 16. duben 2012. [cit. 2023-12-10]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/reportaz-z-besedy-s-jirim-dienstbierem.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 3.88 hvězdiček / Hodnoceno: 8x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!