Pražský summit očima ruského tisku

 12. květen 2010  Zdeněk Vaněk   komentáře

Při zpracovávání této oblasti jsem se snažil zaměřit na známé i méně známé skutečnosti, jako například proces ratifikace a schvalování, ale také zákulisí vyjednávání nebo stručnou charakteristiku dokumentu. Níže jsou tedy popsány.

Pražský summit očima ruského tiskuPražský summit očima ruského tisku

Při zpracovávání této oblasti jsem se snažil zaměřit na známé i méně známé skutečnosti, jako například proces ratifikace a schvalování, ale také zákulisí vyjednávání nebo stručnou charakteristiku dokumentu. Níže jsou tedy popsány.

Ruský zpravodajský server Gazeta.ru informuje o tom, že ve čtvrtek 8. dubna 2010 byla v Praze podepsána rusko-americká smlouva o snížení strategických zbraní, zkratkou označována jako START. Dále také zmiňuje způsob vyjednávání tohoto klíčového dokumentu, který má napomoci Obamově snaze o eliminaci jaderných zbraní ve světě. Server Gazeta.ru uvádí, že se však podepsání této důležité smlouvy nepovažuje za hlavní záruku na poli mezinárodní bezpečnosti. Také podotýká, že tento dokument obsahuje pouze hlavní myšlenku snížení strategických zbraní a že na něj budou navazovat další smlouvy, které se zaměří na tuto konkrétní problematiku. Jak ruský prezident D. Medvěděv, tak i jeho americký protějšek B. Obama na schůzce jednali o dalších aktuálních problémech, jako je například situace v Severní Koreji, Íránu nebo problematika blízkovýchodního konfliktu. Ruská strana si vymohla podmínku, že v případě, kdy budou ohroženy ruské národní zájmy, může od tohoto dokumentu kdykoli odstoupit. Mimo jiné si Američané na společné schůzce s Rusy ujasnili, že dohoda START nebude mít vliv na rozmístění protiraketové obrany v Evropě. Gazeta.ru také podotýká, že určitý problém může nastat v procesu schvalování tohoto dokumentu, protože prezident ani dolní komora parlamentu, Duma, nejsou nijak časově vázáni ke schválení. Předseda výboru pro mezinárodní záležitosti Dumy však sdělil, že nevěří tomu, že by se obě strany dohodly na společném datu ratifikace smlouvy. Dále se tento server ještě více zaobírá problematikou ratifikace dokumentu, kdy popisuje proces schvalování, pasáže dokumentu a následně zveřejnění jak novinářům, tak i veřejnosti.[1]

Server Kommersant.ru popisuje cestu prezidenta D. Medvěděva z Bratislavy do Prahy, kde byla podepsána smlouva START. Podle Vladimira Solovjova, člena ruské delegace, byla jednání v Praze spojena s dobře odvedenou prací, na kterou mohou být obě strany náležitě hrdé, a tato jednání přináší novou naději do bilaterálních vztahů. Dále také tento server připomíná, že jednání o smlouvě START začala již v dubnu 2009 a iniciativy se ujaly USA. Podotýká také, že Praha byla vybrána záměrně pro podpis této smlouvy Američany, protože jí tak chtěli kompenzovat opuštění plánů protiraketové obrany. Server také upozorňuje, že se obě strany zavázaly, že ihned po ratifikaci v Praze dají smlouvu k nahlédnutí veřejnosti a novinářům, a to v ruštině a angličtině. Ruská strana mimo jiné také prosadila, že se zveřejní i všechny další související dokumenty. Americký prezident B. Obama prohlásil, že je to „restart“ vzájemných vztahů s Ruskem. Kommersant.ru také podotýká, že mu nejmenovaný zdroj z ruského prezidentova okolí prozradil, že při jednom z mnoha telefonních rozhovorů mezi státníky požádal D. Medvěděv svého kolegu o předání všech informací ohledně protiraketové obrany. Americký prezident však tuto nabídku nepřijal. [2]

Na stránkách agentury Ria Novosti se můžeme dočíst i o pozadí Pražského summitu, kdy prezidenti RF a USA jednali nejen o smlouvě START, ale také o rozšíření bilaterálních rozhovorů o ekonomických a obchodních vazbách, jaderné bezpečnosti, protiraketové obraně, ale také o situaci okolo Íránu a Severní Koreje nebo o situaci v Afghánistánu. Dále tento server shrnuje okolnosti okolo podpisu smlouvy START. [3]

Internetové stránky portálu Novaya Gazeta pochvalují ruskou a americkou spolupráci. Také se zmiňují o tom, jak byla smlouva START ve velmi krátkém čase zveřejněna na internetových stránkách Kremlu. Tento server se zaměřuje na rozbor smlouvy, kdy popisuje, že obě strany se v tomto dokumentu zavázaly, že si uchovají 1550 strategických jaderných hlavic a 800 mezikontinentálních nosičů. Smlouva START 3, jak ji označuje Novaya Gazeta, má platnost 10 let. Podstatnou částí dokumentu jsou i vzájemné kontroly při snahách budovat světový mír. Zajímavostí může být, že na těchto internetových stránkách se dočteme, že současný ruský vojenský průmysl zažívá krizi a že není připraven reagovat na aktuální potřeby. Podrobně rozebírá různé oblasti vojenského průmyslu a zamýšlí se nad jejich využitím po podpisu smlouvy START. Další zajímavý fakt je, že B. Obama na D. Medvěděva při pražském summitu naléhal především v oblasti uvalení sankcí na Írán, kdy chtěl, aby jej jeho ruský kolega v RB OSN následoval. Také proces ratifikace se může zkomplikovat především při dalším možném konfliktu Ruska a Gruzie, jak uvádí Novaya Gazeta.[4]

Tento text měl shrnout jednání o summitu v Praze, kdy došlo k podpisu dohody o snížení strategických zbraní mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými. Je to smlouva jistě užitečná, pouze je škoda, že se vztahuje na dva státy a nikoli na celý „jaderný klub“.

Seznam zdrojů

  1.   Gazeta.ru: (2010). Договор конца войны. Gazeta.ru 7. 4. 2010, dostupné na - http://www.gazeta.ru/politics/2010/04/07_a_3348639.shtml - nahlédnuto 9. 5. 2010
  2.   Kommersant.ru: (2010). Россия и США размещают разоружение в Чехии. Kommersant.ru 8. 4. 2010, dostupné na - http://www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=2ff7f67b-4020-4596-9cb3-8eca93f94db9&docsid=1350217 – nahlédnuto 9. 5. 2010
  3.   Novaya Gazeta: (2010). Договор выглядит красиво. Novaya Gazeta 12. 4. 2010, dostupné na - http://kiosk.novayagazeta.ru/data/2010/038/12.html - nahlédnuto 9. 5. 2010
  4.   Ria Novosti: (2010). Главы РФ и США в Праге обсудят ПРО, Ближний Восток и экономику. Ria Novosti 8. 4. 2010, dostupné na - http://www.rian.ru/politics/20100408/219271224.html - nahlédnuto 9. 5. 2010

Ikona byla převzata z: http://www.afriscoop.net/journal/IMG/arton793.jpg

Odpovědný redaktor: Bc. Ondřej Stulík

Odpovědná korektorka: Bc. Berenika Bořecká


[1] Gazeta.ru: (2010). Договор конца войны. Gazeta.ru 7. 4. 2010, dostupné na - http://www.gazeta.ru/politics/2010/04/07_a_3348639.shtml - nahlédnuto 9. 5. 2010

[2] Kommersant.ru: (2010). Россия и США размещают разоружение в Чехии. Kommersant.ru 8. 4. 2010, dostupné na - http://www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=2ff7f67b-4020-4596-9cb3-8eca93f94db9&docsid=1350217 – nahlédnuto 9. 5. 2010

[3] Ria Novosti: (2010). Главы РФ и США в Праге обсудят ПРО, Ближний Восток и экономику. Ria Novosti 8. 4. 2010, dostupné na - http://www.rian.ru/politics/20100408/219271224.html - nahlédnuto 9. 5. 2010

[4] Novaya Gazeta: (2010). Договор выглядит красиво. Novaya Gazeta 12. 4. 2010, dostupné na - http://kiosk.novayagazeta.ru/data/2010/038/12.html - nahlédnuto 9. 5. 2010

Jak citovat tento text?

Vaněk, Zdeněk. Pražský summit očima ruského tisku [online]. E-polis.cz, 12. květen 2010. [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/prazsky-summit-ocima-ruskeho-tisku.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!