Pražský rozměr komunálních voleb

 16. listopad 2010  Šimon Krmenčík   komentáře

V letošním roce, který je také často označován za supervolební, se po parlamentních volbách konaly volby do Senátu a do zastupitelstev obcí a měst. Právě nad těmi posledními se z pražského pohledu zastavuji. Velké parlamentní strany se ve volbách do zastupitelstev umístily různě, konkrétně ODS v celorepublikovém součtu o téměř 1900 zastupitelů přišla, naopak sociální demokraté 250 mandátů navíc získali.

Pražský rozměr komunálních volebPražský rozměr komunálních voleb

V letošním roce, který je také často označován za supervolební, se po parlamentních volbách konaly volby do Senátu a do zastupitelstev obcí a měst. Právě nad těmi posledními se z pražského pohledu zastavuji. Velké parlamentní strany se ve volbách do zastupitelstev umístily různě, konkrétně ODS v celorepublikovém součtu o téměř 1900 zastupitelů přišla, naopak sociální demokraté 250 mandátů navíc získali. Projevil se tak trend vyrovnávání sil, jelikož v porovnání s rokem 2006 ODS z původních 36,2 % ztratila 17,5 % hlasů, naopak ČSSD z 16,6% posílila o 3 %[1]. Před čtyřmi lety byl totiž procentuální rozestup mezi zmíněnými stranami téměř dvacetiprocentní[2].

 Volby v hlavním městě Praze skončily největším procentním ziskem hlasů pro TOP 09, konkrétně s 30,26 %. Druhá skončila ODS s 23,10 %, třetí ČSSD s 17,85 %, čtvrté místo získala KSČM s 6,82 % a na pátém místě se umístila koalice SNK ED a SZ, která získala 5,90 % hlasů. Přestože tato koalice překročila volební 5% klauzuli hlasů, nezískala žádný mandát v pražském zastupitelstvu[3]. Výše zmíněné strany tak postupně získaly 26 mandátů pro TOP 09, 20 pro ODS, 14 pro ČSSD a 3 pro KSČM[4]. Přestože měla TOP 09 poměrně výrazný náskok před ODS, skončila na jednotlivých radnicích městských částí v několika případech, na druhém místě[5].

Na radnici Prahy 1 TOP 09 zvítězila se ziskem 13 křesel v pětatřicetičlenném zastupitelstvu, přičemž za koaliční partnery si vybrala ČSSD, která skončila třetí a má šest mandátů, a Věci veřejné, které skončily až čtvrté, s pěti mandáty. ODS, která se na Praze 1 umístila druhá, skončila v opozici, a to zvláště proto, že žádná ze stran, které se dostaly do zastupitelstva, nechtěla se současným vedením občanských demokratů na Praze 1 uzavřít koalici. ODS zde vede kontroverzní starosta Filip Dvořák, podezřelý ze střetu zájmů při poradenství developerům či spojovaný s pochybnými pronájmy[6].

V Praze 2 se stala nejsilnější ODS s 11 mandáty a následně vytvořila radu s ČSSD, jež má šest mandátů, a se Stranou zelených, kteří získali 2 zastupitele. Dle informací z Prahy 2 byla koalice vytvořena na základě programových shod především v otázce prodeje obecního majetku, správy a kultivace bytů[7]. Na Praze 3 a 5 triumfovala TOP 09 s 11, respektive 15 křesly v 35 a 46 členných zastupitelstvech, koaliční jednání ovšem stále probíhají. Překvapením může být úspěch sdružení již neparlamentních stran KDU-ČSL, SZ, NK, které získalo 8 mandátů[8].

V Praze 4, 6 až 10 zvítězila ODS. První povolební vyjednávání směřovalo ke koalici ODS a ČSSD, vzhledem k průtahům se nakonec jednání začala odvíjet mezi TOP 09, ČSSD a SZ. Starosta by mohl být z ČSSD[9]. Na Praze 14 míří do opozice ODS a koalici zřejmě vytvoří TOP 09, ČSSD a Strana zelených. Naopak v Praze 11 ODS uhájila křeslo starosty, do koalice přizvala také ČSSD a Pražany za svá práva[10]. V Praze 7 a 10 se ustavily koalice ODS a ČSSD, v Praze 9 vznikla koalice ODS, TOP 09 a SZ. Velmi těsně vyhrála na Praze 10 ODS, když získala 11 mandátů, TOP 09 v těsném odstupu obdržela 10 mandátů. ČSSD zde získala 8, Desítka pro domácí 3 mandáty[11].

Právě toto sdružení, které vzniklo nejen na podporu zachování tradičního stadionu v „Ďolíčku“, kde sídlí klub Bohemians 1905, skončí v opozici. Starostou by se tady mohl stát náměstek někdejšího primátora Béma Milan Richter z ODS. Dojde tak k tomu, že oba starostové Prahy 7 a 10 budou z téže politické strany. V ostatních pražských obvodech nebyla dosud jednání ukončena s jasným výsledkem.

Bez zajímavosti není třeba koalice na Praze 20, kde koaliční smlouvu podepsala ČSSD, TOP 09, Věci veřejné a Šance pro Počernice[12]. Velkou otázkou jsou probíhající jednání na magistrátní úrovni, kde stále o variantách vyjednávají TOP 09, ODS a ČSSD. Varianty byly na počátku vyjednávání tři, dnes se spíše ukazují jako reálné pouze dvě: ODS a ČSSD, která je spojením netradičním v celostátní politice a naopak poměrně častou formou na jednotlivých radnicích v celé České republice.

Druhá varianta je TOP 09 a ODS. Spojení dvou pravicových stran by bylo logickým vyústěním volebního výsledku – vítězné TOP 09 s druhou ODS. Je ovšem zřejmé, že vyjednavači z ODS kalkulují s oběma variantami, a vzhledem k již dřívější spolupráci ODS a ČSSD na magistrátu v letech 2002 – 2006 se tato varianta stává stále reálnější[13].

Je otázkou, přinejmenším spornou, zda jsou představitelé ODS v Praze po neúspěšných či kontroverzních projektech z posledních let vhodnými reprezentanty k vedení magistrátu. Podobně také kontrolní role opozice ze strany sociálních demokratů v minulých letech nebyla dostatečná. Obě strany, jejich hlavní představitelé v Praze, se zaštiťují svým znovuzvolením.  Ovšem při tomto volebním systému, který za paradoxní označil také například docent Lebeda[14], není lehce možné neoblíbené kandidáty nezvolit.

Jako reakce na problémy a neřešené otázky jednotlivých radnic Prahy vznikla a do voleb kandidovala řada nových neobvyklých občanských sdružení, například Občané za spokojené bydlení (OSB) na Praze 2, Desítka pro domácí – hnutí na podporu obyvatel Prahy 10 nebo Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město v okrese Praha východ – v Říčanech, které získalo skoro 40 % hlasů[15].

Přesto, že strany SNK-ED a SZ s podporou Věcí veřejných podaly stížnost proti rozdělení Prahy na 7 volebních obvodů, které odsouhlasilo poslední vedení magistrátu, stále probíhají na pražských radnicích vyjednávání koalic. Stížnost je především na rozdělení hlavního města a pak také na volbu 9 zastupitelů z každého volebního obvodu oproti původnímu stavu při volbách v roce 2006, kdy byl pouze jeden volební obvod, kde se volilo 70 zastupitelů[16]. Přestože koalice SZ a SNK-ED získala přes 200 tisíc hlasů, překročila 5 % volební klauzuli, nezískala žádný mandát. Spolu s Věcmi veřejnými, které se ke stížnosti také připojily, získaly kandidující strany téměř 400 tisíc hlasů[17], což je v ostrém kontrastu s 20 mandáty pro ODS při necelých 800 tisících hlasech pro tuto stranu[18].

Je otázkou, nakolik velké koalice v jednotlivých městských částech ovlivní jednání na vrcholné úrovni magistrátu, zřejmé ovšem je, že tyto koalice na jednotlivých radnicích Prahy vznikají poměrně často. Stalo se tak již na Praze 2, 7, 10 a 11[19]. V ostatních městských částech například naopak složila TOP 09 koalice s ČSSD a dalšími partnery[20]. Častým argumentem pro vytváření velkých koalic na magistrátech a radnicích velkých měst jsou, dle jejich vyjádření, programové shody stran a navzájem dobré zkušenosti z minulosti. Není bez zajímavosti, že například i ve městech jako je Brno, Ostrava a Plzeň se představitelé ODS a ČSSD jednoznačně shodly na vytvoření velkých koalic, protože dle jejich názoru nejde v městech o ideologii, ale především právě o shodu v programech. Ovšem v případech, kde voliči volbou jasně preferovali jinou stranu a tím vyjádřili touhu po změně, je s podivem sledovat další politický vývoj. Je zřejmé, že ve výčtu Prahy 1 až 10 vyhrála ODS v 7 částech, takže voliči stávající reprezentaci radnic dali znovu důvěru. Se souhlasným stanoviskem Jiřího Dienstbiera ml. se setkala i koaliční vláda ODS, ČSSD a SZ na Praze 2, přestože na celopražské úrovni Dienstbier koalici s ODS odmítá[21].

Volby v Praze s účastí 44,43 % ukázaly ve srovnání s komunálními volbami v roce 2006 mírně vyšší účast, ovšem pro tehdy vítěznou ODS ukázaly letošní volby ztrátu více jak 31 % hlasů[22]. Naopak TOP 09 jako nová strana získala výraznou podporu - přes 30 % hlasů, nejlepší výsledek voleb v polistopadové historii zaznamenala ČSSD v Praze se ziskem téměř 19 % hlasů[23].

Můžeme tak usuzovat, že z velké části nespokojení voliči ODS dali hlas TOP 09; naopak Věci veřejné, které na Praze 1 získaly přes 12 %, v celé Praze pouze 5,66 % hlasů Pražany neoslovily.

Žhavou a zároveň rozporuplnou otázkou se pak logicky stává tendence vedení pražských občanských a sociálních demokratů složit velkou koalici na Magistrátu hlavního města Prahy, jelikož, jak je z výsledků voleb zřejmé, voliči preferovali jinou variantu. Můžeme ještě očekávat zajímavý vývoj ve smyslu osudu představitelů ODS a ČSSD, jelikož voliči již teď dle průzkumů nesouhlasí s povolebním vývojem na magistrátní úrovni. Vzhledem k tomu, že nález Správního a Ústavního soudu může zvrátit volební výsledky a může dojít k opakování voleb, stále tedy není nic rozhodnuto[24]. Čistým řešením volebního výsledku a důvěryhodnosti před občany by byla opoziční role pro každou z velkých stran.

Nabízí se ještě otázka, zda po zmíněných neprůhledných jednáních ODS, ČSSD a TOP 09 budou mít voliči ještě zájem či alespoň trochu „odvahy“ jít případně znovu k volbám. Doufejme, že ano.

Použitá literatura:

  • Sobotka, Bohuslav: 2010. Dopis členům: Praha.

Seznam použitých zdrojů:

Odpovědná redaktorka: Selma Hamdi

Odpovědná korektorka: Bc. Hanka Stýblová

Titulní obrázek převzat z: http://www.sxc.hu/photo/1251091


[1] Sobotka, Bohuslav: 2010. Dopis členům: Praha.

[2] Totéž.

[3] Výsledky voleb, dostupné na: http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xobecnaz=Praha&xstat=0&xvyber=0 ,10.11.2010.

[4] Totéž.

[5] TOP09 vyhrála v Praze 1, 3 a 5, naopak ODS vyhrála v Praze 2, 4, 6 až 10, dostupné na: http://www.novinky.cz/domaci/215125-kdo-bude-vladnout-prehled-koalic-v-85-mestech.html, 10.11.2010.

[6] Trojrole starosty Filipa Dvořáka mu vynesla miliony a zavání střetem zájmů, dostupné na: http://zahranicni.ihned.cz/c1-47097790-trojrole-starosty-filipa-dvoraka-mu-vynesla-miliony-a-zavani-stretem-zajmu, 10.11.2010..

[7] V Praze 2 budou vládnout ODS, ČSSD a zelení, dostupné na: http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha--koalici-uzavre-vitezna-ods-s-cssd-a-sz.html, 3.11.2010.

[8] Kdo bude vládnout - přehled koalic v 85 městech, dostupné na: http://www.novinky.cz/domaci/215125-kdo-bude-vladnout-prehled-koalic-v-85-mestech.html, 10.11.2010.

[9] Bez ohledu na volby Praze stále vládne ODS, dostupné na: http://domaci.eurozpravy.cz/politika/17381-bez-ohledu-na-volby-praze-stale-vladne-ods/, 10.11.2010.

[10] Kdo bude vládnout - přehled koalic v 85 městech, dostupné na: http://www.novinky.cz/domaci/215125-kdo-bude-vladnout-prehled-koalic-v-85-mestech.html, 9.11.2010.

[11] Bez ohledu na volby Praze stále vládne ODS, dostupné na: http://domaci.eurozpravy.cz/politika/17381-bez-ohledu-na-volby-praze-stale-vladne-ods/, 10.11.2010.

[12] „Společně pro Počernice", dostupné na: http://www.cssdpocernice.cz/, 25.10.2010.

[13] Námluvy Tůmy s ODS pokračují. ČSSD ze hry ale není, dostupné na:

http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/praha/clanek.phtml?id=681229 , 10.11.2010.

[14] Viz „Komunální volby jsou systémově složitější než parlamentní“, dostupné na: http://www.ct24.cz/volby-podzim-2010/system-voleb/100523-komunalni-volby-jsou-systemove-slozitejsi-nez-parlamentni/, 10.11.2010.

[15] Výsledky voleb, dostupné na: http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv111?xjazyk=CZ&xid=1&xobecnaz=Praha, 10.11.2010.

[16] Stížnost SZ a SNK-ED, dostupné na: http://www.zeleni.cz/media/aktuality/strana-zelenych-a-snk-ed-pripravili-stiznost-na-neplatnost-voleb-pripojily-se-veci-verejne/, 10.11.2010.

[17] Tj. SZ, SNK-ED a  VV, pozn. autora.

[18] Zelení napadnou rozdělení Prahy na sedm obvodů, stížnost podpoří další strany, dostupné na: http://www.novinky.cz/domaci/214307-zeleni-napadnou-rozdeleni-prahy-na-sedm-obvodu-stiznost-podpori-dalsi-strany.html, 10.11.2010.

[19] Kdo bude vládnout Praze, dostupné na: http://www.novinky.cz/domaci/215125-kdo-bude-vladnout-prehled-koalic-v-85-mestech.html, 10.11.2010.

[20] Praha 1 – TOP09, ČSSD a VV; Praha 14 – TOP09, ČSSD a SZ, Praha 20 – ČSSD, TOP 09, VV, Šance pro Počernice.

[21] Koalice na Praze 2, dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=256&r=mfpraha&idc=1477656#main, 28.10.2010.

[22] Volby 2006 – volební účast – 42,17 %.

[23] Výsledky voleb, dostupné na: http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv111?xjazyk=CZ&xid=1&xobecnaz=Praha, 10.11.2010.

[24] Zelení napadnou rozdělení Prahy na sedm obvodů, stížnost podpoří další strany, dostupné na: http://www.novinky.cz/domaci/214307-zeleni-napadnou-rozdeleni-prahy-na-sedm-obvodu-stiznost-podpori-dalsi-strany.html, 10.11.2010.

Jak citovat tento text?

Krmenčík, Šimon. Pražský rozměr komunálních voleb [online]. E-polis.cz, 16. listopad 2010. [cit. 2024-06-21]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/prazsky-rozmer-komunalnich-voleb.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 3.33 hvězdiček / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!