POZOR! Výzva k přihlášení Vašich článků k publikování

 8. květen 2012  Jan Mohnert   komentáře

Vážení čtenáři! Opakujeme naší výzvu pro veřejnost: od 10. 5. 2012 až do 20. 6. 2012 můžete přihlašovat své články, které byste si přáli v rámci rubriky „Politické teorie“ publikovat.

POZOR! Výzva k přihlášení Vašich článků k publikováníPOZOR! Výzva k přihlášení Vašich článků k publikování

Vážení čtenáři!  Opakujeme naší výzvu pro veřejnost:od 10. 5. 2012 až do 20. 6. 2012 můžete přihlašovat své články, které byste si přáli v rámci rubriky „Politické teorie“ publikovat. Článek musí splňovat následující kritéria:

  1. Text musí být teoretické povahy a jeho obsah musí být předmětem studia v rámci politické vědy (nejde nám o případové studie a analýzy, nýbrž o abstraktní teoretické uchopení politiky)
  2. Jeho rozsah nepřesahuje 20 normostran
  3. Musí být vybaven náležitým poznámkovým aparátem
  4. Minimem je 5 relevantních zdrojů

Nesmí se jednat o plagiát! Přihlášení článku je možné provést zasláním e-mailu na adresu jan.mohnert@gmail.com  E-mail musí splňovat následující kritéria:

  1. Jako předmět uveďte „Přihláška článku“ + své jméno
  2. E-mail musí obsahovat přiložený soubor se samotným článkem a tove formátu „.doc“ a „.docx“ (MS Word) nebo PDF. (Text musí bezpodmínečně obsahovat Vaše jméno – kvůli snadnější identifikaci)
  3. Jako text e-mailu uveďte své jméno (příp. titul) a akademické pracoviště, na němž studujete/pracujete/jehož jste absolventy

Jak citovat tento text?

Mohnert, Jan. POZOR! Výzva k přihlášení Vašich článků k publikování [online]. E-polis.cz, 8. květen 2012. [cit. 2023-11-28]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/pozor-vyzva-k-prihlaseni-vasich-clanku-k-publikovani.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!