POZOR! Výzva k podávání přihlášek článků k publikování

 15. listopad 2011  Jan Mohnert   komentáře

Vážení čtenáři! Vzhledem k povaze rubriky „Politické teorie“ jsme se rozhodli k reorganizaci systému publikování článků, které v ní budou zveřejňovány. Od 15. 11. 2011, až do 20. 12. 2011 můžete přihlašovat své články, které byste si přáli v rámci rubriky „Politické teorie“ publikovat.

POZOR! Výzva k podávání přihlášek článků k publikováníPOZOR! Výzva k podávání přihlášek článků k publikování

Vážení čtenáři!

 Vzhledem k povaze rubriky „Politické teorie“ jsme se rozhodli k reorganizaci systému publikování článků, které v ní budou zveřejňovány. Počínaje dnešním dnem, tj.

od 15. 11. 2011, až do 20. 12. 2011 můžete přihlašovat své články,  

které byste si přáli v rámci rubriky „Politické teorie“ publikovat. Článek musí splňovat následující kritéria:

  1. Text musí být teoretické povahy a jeho obsah musí být předmětem studia v rámci politické vědy (nejde nám o případové studie a analýzy, nýbrž o abstraktní teoretické uchopení politiky)
  2. Jeho rozsah nepřesahuje 20 normostran
  3. Musí být vybaven náležitým poznámkovým aparátem
  4. Minimem je 5 relevantních zdrojů

Nesmí se jednat o plagiát! Přihlášení článku je možné provést zasláním e-mailu na adresu jan.mohnert@gmail.com  E-mail musí splňovat následující kritéria:

  1. Jako předmět uveďte „Přihláška článku“ + své jméno
  2. E-mail musí obsahovat přiložený soubor se samotným článkem a to ve formátu „.doc“ a „.docx“ (MS Word) nebo PDF. (Text musí bezpodmínečně obsahovat Vaše jméno – kvůli snadnější identifikaci)
  3. Jako text e-mailu uveďte své jméno (příp. titul) a akademické pracoviště, na němž studujete/pracujete/jehož jste absolventy

Co se pak s článkem bude dít?

 Od 20. 12. 2011 do 24. 1. 2012 bude probíhat vyhodnocování přihlášených článků, korektury a příp. komunikace redakce s jednotlivými autory. Po 24. 1. 2012 bude publikováno maximálně 5 článků, které redakce vyhodnotí jako vhodné k publikování. Pokud redakce vyhodnotí jako vhodné k publikování více jak 5 článků, potom podle časového klíče získají nejpozději přihlášené články prioritu k publikování v příštím publikačním termínu.

 Věříme, že tato změna v systému publikování v rámci rubriky „Politické teorie“ přinese vedle zvýšení úrovně publikovaných článků a přiblížení E-Polisu o krok blíže k „profi – časopisům“ také rozšíření možnosti publikovat mnohem většímu množství zájemců. Oproti dosavadní praxi, kdy texty k publikování aktivně sháněli redaktoři, je nový systém mnohem otevřenější a nabízí možnost publikovat prakticky každému, kdo má co a je schopen odeslat e-mail se zmíněnými náležitostmi na uvedenou adresu.    

Za redakci E-Polisu Bc. Jan Mohnert, rubrika Politické teorie

Jak citovat tento text?

Mohnert, Jan. POZOR! Výzva k podávání přihlášek článků k publikování [online]. E-polis.cz, 15. listopad 2011. [cit. 2024-03-02]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/pozor-vyzva-k-podavani-prihlasek-clanku-k-publikovani.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!