POZOR! Další výzva k přihlášení Vašich článků k publikování

 13. březen 2012  Jan Mohnert   komentáře

Vážení čtenáři! Protože do redakce rubriky „Politické teorie“ nám za minulé období nedorazil ani jeden článek, který bychom mohli publikovat, opakujeme naší výzvu pro veřejnost: od 19. 3. 2012, až do 23. 4. 2012 můžete přihlašovat své články, které byste si přáli v rámci rubriky „Politické teorie“ publikovat.

POZOR! Další výzva k přihlášení Vašich článků k publikováníPOZOR! Další výzva k přihlášení Vašich článků k publikování

Vážení čtenáři! Protože do redakce rubriky „Politické teorie“ nám za minulé období nedorazil ani jeden článek, který bychom mohli publikovat, opakujeme naší výzvu pro veřejnost: od 19. 3. 2012, až do 23. 4. 2012 můžete přihlašovat své články, které byste si přáli v rámci rubriky „Politické teorie“ publikovat. Článek musí splňovat následující kritéria:

  1. Text musí být teoretické povahy a jeho obsah musí být předmětem studia v rámci politické vědy (nejde nám o případové studie a analýzy, nýbrž o abstraktní teoretické uchopení politiky)
  2. Jeho rozsah nepřesahuje 20 normostran
  3. Musí být vybaven náležitým poznámkovým aparátem
  4. Minimem je 5 relevantních zdrojů

Nesmí se jednat o plagiát! Přihlášení článku je možné provést zasláním e-mailu na adresu jan.mohnert@gmail.com E-mail musí splňovat následující kritéria:

  1. Jako předmět uveďte „Přihláška článku“ + své jméno
  2. E-mail musí obsahovat přiložený soubor se samotným článkem a tove formátu „.doc“ a „.docx“ (MS Word) nebo PDF. (Text musí bezpodmínečně obsahovat Vaše jméno – kvůli snadnější identifikaci)
  3. Jako text e-mailu uveďte své jméno (příp. titul) a akademické pracoviště, na němž studujete/pracujete/jehož jste absolventy

Co se pak s článkem bude dít? Od 23. 4. 2012 do 23. 5. 2012 bude probíhat vyhodnocování přihlášených článků, korektury a příp. komunikace redakce s jednotlivými autory. Po 23. 5. 2012 bude publikováno maximálně 5 článků, které redakce vyhodnotí jako vhodné k publikování. Pokud redakce vyhodnotí jako vhodné k publikování více jak 5 článků, potom podle časového klíče získají nejpozději přihlášené články prioritu k publikování v příštím publikačním termínu.  

Jak citovat tento text?

Mohnert, Jan. POZOR! Další výzva k přihlášení Vašich článků k publikování [online]. E-polis.cz, 13. březen 2012. [cit. 2024-04-15]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/pozor-dalsi-vyzva-k-prihlaseni-vasich-clanku-k-publikovani.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!