Pohľad na prijaté bezpečnostné stratégie Donalda Trumpa

 3. únor 2019  Redakce e-Polis   komentáře

Jaké bezpečnostní strategie za doby svého prezidentského úřadu Donald Trump přijal? Jakým hrozbám dle nich Spojené státy americké čelí? Jaké bezpečnostní priority Trump vytyčil? To vše a mnohé další se dozvíte v následujícím článku od Jána Vachalce!

zdroj: her.ie (https://www.her.ie/news/donald-trump-angriest-signature-might-ever-seen-329517).zdroj: her.ie (https://www.her.ie/news/donald-trump-angriest-signature-might-ever-seen-329517).

Súčasný prezident USA Donald Trump 18. decembra 2017 oficiálne prezentoval novú Národnú bezpečnostnú stratégiu Spojených štátov (National Security Strategy). Národná bezpečnostná stratégia je základným bezpečnostným dokumentom, v ktorom je formulovaná vízia národnej bezpečnosti USA a cesty na jej dosiahnutie. Dokument vymedzuje štyri základné piliere bezpečnostnej politiky USA:

  • Ochrana vlasti, amerického ľudu a amerického spôsobu života;
  • Podpora americkej prosperity;
  • Zachovanie mieru silou;
  • Posilnenie amerického vplyvu.

Stratégia je oficiálne deklarovaná ako návrat k politike realizmu, uznáva centrálnu úlohu moci        v medzinárodných vzťahoch, potvrdzuje význam národných štátov a definuje národné záujmy USA. Propagácia amerických hodnôt je považovaná za kľúč k šíreniu mieru a prosperity po celom svete (New National Security Strategy, 28.01.2019).

Stratégia hovorí o tom, že neštátne subjekty ohrozujú bezpečnosť amerického obyvateľstva a ekonomickú vitalitu národa tým, že využívajú zraniteľnosť v pozemnej, leteckej, námornej, vesmírnej a kyberpriestorovej oblasti. Obrana proti zbraniam hromadného ničenia je nebezpečenstvo z nepriateľského štátu a neštátnych aktérov, ktorí sa snažia získať jadrové, chemické, rádiologické a biologické zbrane. Sýrsky režim používa chemické zbrane proti svojim vlastným občanom, podkopáva medzinárodné normy proti týmto zbraniam, čo môže povzbudiť viac aktérov, aby ich sledovali a používali. ISIS používa chemické zbrane v Iraku a Sýrii. Teroristické skupiny pokračujú v sledovaní materiálov súvisiacich so zbraňami hromadného ničenia. Ak by teroristi dostali nedostatočne zabezpečený jadrový, rádiologický alebo biologický materiál, USA by čelili vážnemu nebezpečenstvu (National Security Strategy of the United States of America, 28.01.2019).

Spojené štáty americké nasadzujú vrstvený systém protiraketovej obrany zameraný na Severnú Kóreu a Irán, ktorý ich má brániť pred útokmi rakiet. Tento systém bude zahŕňať schopnosť poraziť hrozby raketami. Zosilnená protiraketová obrana nemá za cieľ narušiť strategickú stabilitu alebo narušiť dlhodobé strategické vzťahy s Ruskom alebo Čínou (National Security Strategy of the United States of America, 28.01.2019).

Zasadzujú sa o posilnenie snáh o odhalenie jadrových, chemických, rádiologických a biologických činiteľov spojených s lepšou integráciou operácií spravodajstva, presadzovania práva a núdzového riadenia s cieľom zabezpečiť správnu informovanosť na frontoch za účelom lepšej schopnosti reagovať na hrozby zbraní hromadného ničenia od štátnych a neštátnych subjektov. Snažia sa tiež zabrániť šíreniu zbraní hromadného ničenia a súvisiacich materiálov, ich dodávateľských systémov, technológií a vedomostí (National Security Strategy of the United States of America, 28.01.2019).

Spojené štáty americké sa podľa najnovšej bezpečnostnej stratégie snažia o presmerovanie protiteroristických operácií proti teroristickým odborníkom na zbrane hromadného ničenia, financiám, administrátorom a sprostredkovateľom. Spolupráca so spojencami a partnermi vyvíjajú za účelom posilnenia kontroly nad hranicami a prisťahovaleckým systémom. Posilnenie kontroly nad hranicami a prisťahovaleckým systémom sú kľúčové pre národnú bezpečnosť, hospodársku prosperitu a právny štát. Teroristi, obchodníci s drogami a kriminálne kartelové dohody využívajú pórovité hranice a ohrozujú americkú bezpečnosť a verejnú bezpečnosť. Títo aktéri sa rýchlo prispôsobujú, aby prekonali obranu. Spojené štáty potvrdzujú suverénne právo určiť, kto by mal vstúpiť do ich krajiny a za akých okolností. Spojené štáty chápu prínosy, ktoré prisťahovalci urobili pre ich národ počas jeho histórie. Nezákonné prisťahovalectvo však zaťažuje ekonomiku, ubližuje americkým robotníkom, predstavuje riziká ohrozujúce verejnú bezpečnosť a obohacuje pašerákov a ďalších zločincov. Spojené štáty si uvedomujú, že rozhodnutia o tom, komu legálne priznajú právo na pobyt, či občianstvo patrí medzi najdôležitejšie, ktoré krajina musí urobiť. Spojené štáty budú naďalej prijímať zákonných prisťahovalcov, ktorí nepredstavujú bezpečnostnú hrozbu a ktorých vstup je v súlade s národným záujmom a súčasne zvyšuje skríning a kontrolu cestujúcich, zatvára nebezpečné medzery, reviduje zastarané zákony a ľahko odstraňuje zneužívané zraniteľnosti. Taktiež budú reformovať ich súčasný imigračný systém, ktorý na rozdiel od ich národného záujmu  a národného zabezpečenia umožňuje náhodný vstup a rozšírenú migráciu reťazca rodiny. Rozhodnutia o pobyte a občianstve by mali byť založené na zásluhách jednotlivcov a ich schopnosti pozitívne prispievať k sociálnemu spojeniu v USA a nie k náhode alebo rozšíreniu rodiny. Vláda USA bude spolupracovať so zahraničnými partnermi na odrádzaní, odhaľovaní a zadržaní podozrivých jednotlivcov pred vstupom do Spojených štátov. Vláda USA posilní kontrolu potenciálnych prisťahovalcov, utečencov a iných zahraničných návštevníkov, aby identifikovali jednotlivcov, ktorí by mohli predstavovať riziko pre národnú alebo verejnú bezpečnosť (National Security Strategy of the United States of America, 28.01.2019).

Neexistuje žiadna dokonalá obrana proti rozsahu hrozieb, ktorým Amerika čelí. Preto musí spolu so spojencami a partnermi zostať v ofenzíve proti násilným neštátnym skupinám, ktoré sa zameriavajú na Spojené štáty a ich spojencov. Hlavnými nadnárodnými hrozbami, ktorým čelia Američania, sú džihádistickí teroristi a nadnárodné zločinecké organizácie. Hoci ich ciele sú rôzne, tieto subjekty predstavujú určité spoločné výzvy. Po prvé, využívajú americkú otvorenú spoločnosť. Po druhé, často pracujú vo voľných konfederáciách a rýchlo sa prispôsobujú. Ďalej sa spoliehajú na šifrovanú komunikáciu a Dark web (verejne neprístupná časť internetu), aby sa vyhli detekcii, tam sa spájajú, získavajú financie a vykonávajú svoje operácie. Po tretí, prosperujú v podmienkach oslabenia štátu a operujú v prostredí zraniteľných, pretože urýchľujú rozpad pravidiel, aby vytvorili raje, z ktorých plánujú a spúšťajú akcie na Spojené štáty, ich spojencov a ich partnerov. Po štvrté, niektoré sú chránené a podporované štátmi a podieľajú sa na tvorbe ich politiky (National Security Strategy of the United States of America, 28.01.2019).

Džihádistické teroristické organizácie predstavujú najnebezpečnejšiu teroristickú hrozbu pre národ. Amerika spolu s ich spojencami a partnermi bojuje proti týmto fanatikom, ktorí nasledujú totalitnú víziu globálneho islamistického kalifátu, ktorý ospravedlňuje vraždu a otroctvo, podporuje represie a snaží sa podkopať americký spôsob života. Džihádistickí teroristi využívajú virtuálne a fyzické siete na celom svete na radikalizáciu izolovaných jednotlivcov, využívanie zraniteľných skupín obyvateľstva a inšpirovanie a riadenie území. Aj po teritoriálnej porážke ISIS a Al-Káidy v Sýrii a Iraku, hrozba zo strany džihádistických teroristov pretrváva. Používajú skúšobné teroristické trasy cez bojové polia a vyvážajú nástroje a taktiky svojim nasledovníkom. Mnohé z týchto džihádistických terorov sa pravdepodobne vrátia do svojich domovských krajín, odkiaľ môžu pokračovať v plánovaní a spustení akcie na Spojené štáty a ich spojencov. Spojené štáty tiež spolupracujú so spojencami a partnermi, aby odhaľovali a rozkladali teroristické skupiny v krajine - vrátane skupín podporovaných Iránom ako je libanonský Hizballáh (National Security Strategy of the United States of America, 28.01.2019).

Medzi prijaté opatrenia patrí plánované zvýšenie zdieľania informácií na domácom trhu a so zahraničnými partnermi. Poskytnutie nástrojov, orgánov a zdrojov na zastavenie teroristických činov predtým, než sa uskutočnia. Vojenské a iné operačné agentúry USA príjmu priame kroky proti teroristickým sieťam a budú sa venovať teroristom, ktorí ohrozujú vlasť a občanov USA bez ohľadu na to, kde sú. Kampane proti ISIS a Al-Káide ukazujú, že Spojené štáty umožnia partnerom podporiť kampane priamej akcie na zničenie teroristov a ich zdrojov podpory, čo im sťažuje útoky proti Amerike. Na to pomáha aj narušenie finančných, materiálnych a personálnych dodávateľských reťazcov teroristických organizácií. USA zároveň podporujú ich partnerov v rozvíjaní a zodpovednom využívaní kapacít na znižovanie a udržiavanie pretrvávajúceho tlaku proti teroristom a povzbudzujú partnerov, aby pracovali nezávisle od pomoci USA. Americkí odborníci v oblasti spravodajstva a vnútornej bezpečnosti budú spolupracovať s predstaviteľmi presadzovania práva a občianskymi predstaviteľmi v oblasti prevencie terorizmu a poskytovať presné a diskrétne informácie o radikalizácii vo svojich komunitách (National Security Strategy of the United States of America, 28.01.2019).

National Strategy for Counterterrorism (Národná stratégia boja proti terorizmu) bola prijatá 4. 10. 2018. Jej zmyslom bolo nahradenie prechádzajúcej stratégie z roku 2011 a cieľom je formulácia komplexných prístupov boja proti terorizmu, zdôrazňujúcich využitie všetkých dostupných nástrojov na predídenie terorizmu ako aj boj proti nemu. Zároveň posilňuje vojenské prístupy a dôraz na nevojenské schopnosti. V stratégii sa tiež spomína odhaľovanie zdrojov terorizmu, izolácia teroristov od ich zdrojov a podpory, modernizácia a integrácia nástrojov USA v oblasti boja proti terorizmu, ochrana americkej infraštruktúry a posilnenie jej odolnosti, boj proti teroristickej radikalizácii a proti získavaniu nových prívržencov a posilnenie protiteroristických schopností medzinárodných partnerov.

-       Stratégia je jedným z dostupných zjednoteným nástrojom pre štát, ktorý sa dotýka terorizmu.

-       Pomohla by Spojeným štátom predísť teroristickým útokom a zabrániť im. Nebude sa sústreďovať na jednu organizáciu, ale bude bojovať proti všetkým teroristom so schopnosťou a

úmyslom poškodiť USA, občanov ako aj záujmom v zahraničí.

-       Prvotná strategická pozícia USA zdôrazňuje ochranu pevninských hraníc, posilňuje bezpečnosť vo všetkých vstupoch do prístavov, chráni svoju kritickú infraštruktúru a uľahčuje pripravenosť.

-       Napriek tomu si však v stratégii uvedomujú, že americká iniciatíva nie je sama osebe účinná. Preto sa sústreďuje na rozširovanie partnerov v boji proti radikálnemu islamskému terorizmu, terorizmu sponzorovanému Iránom a iným formám násilného extrémizmu. Povzbudzovanie schopných partnerov, aby zohrávali väčšiu úlohu v boji proti terorizmu. V pomoci ostatných partnerov, aby zohrávali väčšiu úlohu v boji proti terorizmu. Pomáhať ostatným partnerom, aby mohli nakoniec riešiť teroristické hrozby nezávisle.

Prostredníctvom Národnej stratégie boja proti terorizmu sa dosiahne:

-   Teroristická hrozba pre USA sa odstráni.

-   Hranice a príjmy v rámci Spojených štátov sú zabezpečené proti terorizmu.

-   Terorizmus, radikálne islamistické ideológie a iné násilné extrémistické ideológie nepoškodzujú americký spôsob života.

-   Zahraničný partneri riešia teroristické hrozby, aby tieto hrozby neohrozovali kolektívne záujmy Spojených štátov a ich partnerov.

Prostredníctvom tohto nového prístupu USA integrujú novšie nástroje moci na dosiahnutie svojich mechanizmov a strategických cieľov:

-    Kapacita teroristov vykonávať útoky vo svojej vlasti a proti životne dôležitým záujmom

Spojených štátov v zahraničí sa výrazne zmenšila.

-    Pevné zdroje, na ktoré sa teroristi spoliehali, sú prerušené.

-    Možnosti teroristov radikalizovať sa, získavať a mobilizovať násilie vo svojej domovine, sa zmenšila.

-    Američania sú pripravení a chránení pred teroristickými útokmi vo vlasti. Táto ochrana spočíva v prísnejších opatreniach na ochranu hraníc a presadzovaní práva.

-    Teroristi nie sú schopní získať alebo používať zbrane hromadného ničenia, chemické, biologické, rádiologické, jadrové a iné moderné zbrane.

-     Partneri verejného sektora, partneri zo súkromného sektora a zahraniční partneri zohrávajú väčšiu úlohu pri prevencii a boji proti terorizmu.

V mechanizmoch a strategických cieľoch je potrebné upozorniť na koncový stav:

-     Teroristická hrozba pre USA je vylúčená.

-     Hranice a všetky prístavy vstupu do USA sú chránené pred teroristickými hrozbami.

-     Terorizmus, radikálne islamistické ideológie a iné násilné extrémistické ideológie nepoškodzujú americký spôsob života.

-     Zahraniční partneri riešia teroristické hrozby, aby tieto hrozby neohrozovali kolektívne záujmy USA a jeho parterov

Dôležitý je pohľad na rámcové úsilie:

-      Sleduje zdroje teroristickej hrozby.

-      Izoluje toky finančné, materiálne a logistické zdroje podpory pre teroristov.

-      Modernizuje a integruje širší súbor nástrojov a orgánov USA na boj proti terorizmu a ochranu vlasti.

-      Ochrana infraštruktúry a zvýšenie pripravenosti.

-      Protiteroristická kampaň a nábor.

-      Posilnenie protiteroristickej nálady u medzinárodných partnerov.

Za ďalšou pozitívnou zmenou, ako aj v oblasti prioritnej akcie, je pohľad na cieľové teroristické skupiny. Je to hlavne vo využití vojenských a nevojenských schopností zameriavať sa na teroristov a teroristické skupiny, ktoré predstavujú najväčšiu hrozbu pre amerických občanova a ich záujmy. Zahŕňa to vodcov teroristov, operátorov, plánovanie a jednotlivcov využívajúcich svoje odborné znalosti v oblastiach ako zbrane hromadného ničenia, výbušniny, kybernetické operácie a propaganda. Uplatňuje pretrvávajúci tlak prostredníctvom udržiavaných spravodajských služieb USA a partnerov, presadzovania práva, hospodárskych a finančných opatrení a vojenských opatrení na narušenie, degradáciu a zabránenie rekonštrukcií teroristických sietí (National Strategy for Counterterrorism of the United States of America, 29.01.2019).

Zabezpečenie širšieho partnerstva pri šlenení:

Náš, čoraz prepojenejší svet vyžaduje, aby sme uprednostnili partnerstvá, ktoré povedú k činnostiam aj trvalému úsiliu, ktoré zmierňujú terorizmus. Spojené štáty budú preto partnermi s vládami a organizáciami vrátane spojeneckých štátov, technologického sektora, finančných inštitúcií a občianskej spoločnosti. Budeme využívať diplomatickú spoluprácu s partnerskými vládami a budeme mobilizovať existujúce koalície a multilaterálne a medzinárodné fóra, aby sme zvýšili vôľu schopných partnerov pri boji proti hrozbám a súčasne podporia implementáciu medzinárodných štandardov boja proti terorizmu a koordináciu medzinárodného úsilia o zdieľanie bremena.

V závere sa stratégia venuje projektovaniu americkej sily, ktorá sa stáva pretavenou súčasťou národnej stratégie boja proti terorizmu. V porovnaní s predchádzajúcim stavom nastal posun v americkom prístupe k boju proti terorizmu a predchádzaniu terorizmu. Vedie sa v nej princíp s jasným pochopením neustáleho sa meniaceho operačného prostredia. Kým táto stratégia bola nutne formulovaná na pozadí hrozieb, ktoré dnes ohrozujú národnú bezpečnosť, tak aj v nej čelia a poskytujú flexibilné úsilie v usmernení, ktoré negatívne pristupuje proti agilnej a adaptačnej teroristickej hrozbe (National Strategy for Counterterrorism of the United States of America, 29.01.2019).

 

Autor: PhDr. Ján Vachalec

 

bibliografické odkazy

  1. New National Security Strategy: https://www.whitehouse.gov/articles/new-national-security-strategy-new-era/
  2. National Security Strategy of the United States of America: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
  3. National Strategy for Counterterrorism of the United States of America:https://www.dni.gov/files/NCTC/documents/news_documents/NSCT.pdf

 

Doporučená citace:

Vachalec, J. (2018). Pohľad na prijaté bezpečnostné stratégie Donalda Trumpa. e-Polis.cz. 3. 2. 2019 ( http://www.e-polis.cz/clanek/pohlad-na-prijate-bezpecnostne-strategie-donalda-trumpa.html [datum náhledu]).

Jak citovat tento text?

e-Polis, Redakce. Pohľad na prijaté bezpečnostné stratégie Donalda Trumpa [online]. E-polis.cz, 3. únor 2019. [cit. 2024-02-23]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/pohlad-na-prijate-bezpecnostne-strategie-donalda-trumpa.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář