Philip Cunliffe: Legions of peace (recenze)

 11. říjen 2014  JUDr.Rastislav Funta, PhD., LL.M   komentáře

V roku 2014 bolo 122 krajín, ktoré prispievali k mierovým operáciám OSN. Zaujímavé je, že medzi troma top prispievateľmi sú Bangladéš, India a Pakistan. Tento fenomén krajín globálneho Juhu, ktoré sú hlavnými prispievateľmi vojakov pôsobiacich ako modré prilby, je predmetom záujmu Philipa Cunliffe v jeho novej knihe.

Legions of peace. Zdroj: blogs.lse.ac.ukLegions of peace. Zdroj: blogs.lse.ac.uk

V roku 2014 bolo 122 krajín, ktoré prispievali k mierovým operáciám OSN. Zaujímavé je, že v prvej desiatke sú všetky rozvojové krajiny, a medzi troma top prispievateľmi sú Bangladéš, India a Pakistan. Tento fenomén krajín globálneho Juhu, ktoré sú hlavnými prispievateľmi vojakov pôsobiacich ako modré prilby, je predmetom záujmu Philipa Cunliffe v jeho novej knihe, v ktorej sa pokúša podať vysvetlenie, prečo krajiny globálneho Juhu tvoria väčšinu mierových jednotiek OSN. Táto otázka je riešená prostredníctvom analýzy po skončení studenej vojny a jej vplyvu v medzinárodnom kontexte (časť I) a motivácia, ktorá vedie krajiny globálneho Juhu k ich pozitívnemu prístupu k mierovým operáciám OSN (časť II).

Na rozdiel od všeobecného názoru, že operácie OSN sú anti-imperiálne, autor uvádza, že mierové operácie OSN v skutočnosti predstavujú "najvyššiu formu liberálneho imperializmu" (Kapitola 3). Mierové jednotky z globálneho Juhu sú významnými aktérmi pri zabezpečovaní imperiálnych záujmov dnešnej doby (Kapitola 4) a tvoria novú generáciu "Indických vojakov" regrutovaných z indických ozbrojených síl a "Afrických vojakov" regrutovaných z afrických koloniálnych síl, ktoré zvyšujú legitimitu a znižujú riziká a náklady na zabezpečovanie mieru (Kapitola 5). Následne autor tvrdí, že mierové sily OSN, ktoré v podstate slúžia k znižovaniu bezpečnostných obáv globálneho severu (Kapitola 6), môžu byť videné ako imperiálny multilaterálny systém, do ktorého sú krajiny globálneho Juhu úspešne začlenené (Časť III).

Ak prijmeme tézu ohľadne liberálneho imperializmu udržiavania mieru prostredníctvom OSN, ako objasniť utláčaným krajinám globálneho Juhu že tým dochádza k vytváraniu imperiálnej bezpečnosti, než k snahe podkopávať tento systém? Vo štvrtej kapitole zastáva autor ten názor, že dnešné mierové sily OSN z juhu by mali byť vnímané ako kontinuita a súčasť imperiálnej obrany. Napríklad nezávislé ozbrojené sily krajín globálneho Juhu podliehajú prioritám mocného severu, ktoré autor nazýva "podriadená militarizácia" (str. 122). Ďalej je autor toho názoru, že niektoré z koloniálnych vojsk, ktoré sa už predtým podieľali na imperiálnej vojne (napr. Nigéria, India), sa rýchlo prispôsobili ich novej úlohe mierových síl (str. 146-150).

Philip Cunliffe: Legions of peace

Prečo sa rozvojové krajiny Juhu rozhodli k účasti na mierových operáciách OSN? Predpoklad tejto zištnosti je výzvou piatej kapitoly. Opakom je príklad Bangladéša kde sa ukazuje, že príjmy z mierových operácií OSN nie sú tak výrazné ako by sa na prvý pohľad zdalo. Národné záujmy sa však zdajú byť presvedčivým vysvetlením pre ich účasť. Napríklad, nematerialistické príjmy ako sú školenia ohľadne prípravy na povolanie, skúsenosti s medzinárodným nasadením, zlepšenie medzinárodného renomé a legitimity sú všetko lákavé faktory pre rozvojové krajiny prečo pôsobiť v mierových operáciách OSN.

Konkrétne je poskytnutý pohľad na krajiny spoločného hospodárskeho zoskupenia Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika (BRIC) a ich mierovej diplomacie. Pri pohľade na motiváciu a správanie každej z piatich veľmocí nemožno napriek tomu predpokladať, že by zmenili súčasné usporiadanie sveta. Krajinám zoskupenia BRIC vo všeobecnosti chýba inštitucionálna infraštruktúra a musia sa spoliehať na OSN, aby im poskytla priestor "na ktorom si tieto veľmoci môžu vyskúšať geopolitickú expanziu", čo svedčí o "limitoch ich možností" (str. 201).

Autor nás varuje pred tým, že "nie je možné povzniesť bezpečnostné orgány štátu, bez spätnej väzby ohľadne účinkov na demokratické zriadenie"(str. 212). To nás núti zamyslieť sa dvakrát nad správou zástupcu generálneho tajomníka OSN Hervé Ladsous zo 17. júna 2014, v ktorej určil šesť dôležitých priorít na posilnenie mierových operácií, medzi ktoré patrí ako prvá priorita "rozšíriť základňu hlavných prispievateľov do mierových operácií, a súčasne prehĺbiť zapojenie súčasných prispievateľov".

Hlavný prínos tejto knihy spočíva v jej kritickom zhodnotení mierových operácií OSN. Analýza súčasných mierových operácií sa opiera o bohatý zdroj materiálov, a tak dopomáha celkovej úrovni prostredníctvom vecných argumentov. Z tohto dôvodu je kniha vhodná pre každého, kto pracuje v oblasti medzinárodných vzťahov, bezpečnostných štúdií alebo medzinárodného práva.

Odpovědný redaktor: Bc. Kamil Beneš

Text neprošel jazykovou korekturou

Jak citovat tento text?

Funta, PhD., LL.M, JUDr.Rastislav. Philip Cunliffe: Legions of peace (recenze) [online]. E-polis.cz, 11. říjen 2014. [cit. 2024-06-21]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/philip-cunliffe-legions-of-peace-recenze.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4.5 hvězdiček / Hodnoceno: 8x


Přidat komentář

Vložit komentář