Petrarca: homo politicus

 17. březen 2010  Administrator   komentáře

Kniha se otevírá Petrarcovým politickým životopisem, který je zároveň úvodem do problematiky, a pak se věnuje jednotlivým prvkům Petrarcova politického myšlení, jako jsou kritika avignonského papežství a úpadku autority svaté říše římské, politika Karla IV., patriotismus, revoluce římského tribuna Coly di Rienzo, aktualizace antických dějin, politika severoitalských dvorů nebo úvahy nad profilem dokonalého panovníka.

Petrarca: homo politicusPetrarca: homo politicus

Autor: Špička Jiří

Vydavatel: Argo  

Přestože je Francesco Petrarca jednou z klíčových postav dějin evropské kultury a přátelil se s Karlem IV. a jeho dvorem, tato připravovaná monografie bude vůbec první petrarcovskou monografií v českém jazyce. Autor, který se různými aspekty Petrarcova díla zabývá již více než deset let, v knize nabízí komplexní pohled na širokou škálu Petrarcových politických a občanských názorů, pramenících ze studia antických autorů, z osobního styku či korespondence s mnoha vlivnými přáteli nebo z konkrétních životních zkušeností získaných v Avignonu a v severoitalských státech.

Kniha se otevírá Petrarcovým politickým životopisem, který je zároveň úvodem do problematiky, a pak se věnuje jednotlivým prvkům Petrarcova politického myšlení, jako jsou kritika avignonského papežství a úpadku autority svaté říše římské, politika Karla IV., patriotismus, revoluce římského tribuna Coly di Rienzo, aktualizace antických dějin, politika severoitalských dvorů nebo úvahy nad profilem dokonalého panovníka.

Jak citovat tento text?

, Administrator. Petrarca: homo politicus [online]. E-polis.cz, 17. březen 2010. [cit. 2024-02-23]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/petrarca-homo-politicus.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Administrator

Autor:

Administrátor webu.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!