Peru: ochrana životního prostřední nebo boj za zaměstnanost?

 22. prosinec 2015  Šárka Ševčíková  komentáře

S konflikty ve společnosti mají problémy téměř všechny státy světa. Méně častým jevem je výrazná převaha jednoho druhu konfliktu nad jinými. Právě v Peru výrazně převažují konflikty sociálního a environmentálního charakteru. Důvod? Rozsáhlá těžba nerostných surovin.

Zdroj: commons.wikimedia.orgZdroj: commons.wikimedia.org

Těžební průmysl je jedním z hlavních motorů peruánské ekonomiky, kdy tržby tvoří až 60 % vývozu. Ačkoliv se produkce většiny surovin v posledních letech zvyšuje, s narůstající těžbou rostou i problémy ve společnosti. V devadesátých letech byl v Peru hlavním vnitrostátním konfliktem boj proti teroristické skupině Světlá stezka. V dnešní době převládají sociální konflikty týkající se především těžebního průmyslu. Podle posledních průzkumů se největší počet konfliktů soustředí na dosažení ochrany životního prostředí a rovnoměrnou distribuci bohatství ve společnosti. Od roku 2006 si tyto střety vyžádaly 131 mrtvých osob. Z 210 sociálních konfliktů identifikovaných v červnu 2015 jich 149 bylo v aktivním stádiu a 61 v latentním stádiu konfliktu. Z grafu také vyplývá, že několikanásobně převládají konflikty sociální a environmentální nad těmi ostatními.

Konflikty

Tabulka vytvořená autorkou – zdroj: El Comercio.

Ačkoliv většina protestů v zemi je zaměřená proti těžebním společnostem, peruánská veřejnost těžbu převážně schvaluje. Podle posledních průzkumů, 64 % Peruánců souhlasí s hutnictvím ve své zemi. Článek se soustředí na protesty ve městě La Oroya (region Junín).

Tento sociální konflikt je specifický ze dvou důvodů. Za prvé, tato stávka nebyla vyvolaná proti těžební společnosti, ale naopak proti jejímu uzavření. Tím se tedy ukazuje, že otázka hutnictví v Peru je velmi komplexním problémem. Za druhé, tento konflikt je stále aktuální, i když tato těžební společnost pozastavila svoji činnost již před více než šesti lety.

Konfliktní cyklus

Konfliktní cyklus, zdroj: Politická geografie.

Sociální střety v La Oroya prošly všemi fázemi konfliktního cyklu, avšak tento spor nebyl do současné doby vyřešen a tudíž se znovu dostal do latentní fáze konfliktu. Spor mezi protestujícími a vládou byl zapříčiněn uzavřením práce v těžebních dolech roce 2009, kterou provozovala těžební společnost Doe Run Perú (DRP). To způsobilo, že mnoho lidí ztratilo svoji práci. Ve městě La Oroya, kde je hutnictví hlavním zdrojem obživy obyvatelstva, je uzavření činnosti těžební společnosti obzvláště problematické. Se zvýšenou nezaměstnaností v regionu je také spojená zvýšená chudoba, migrace do jiných měst či regionů a snížení počtu žáků základních škol z 35 na pouhých 12 až 14 žáků ve třídě. Po uzavření hutnického sektoru v této oblasti lidé začali hromadně migrovat do jiných měst a regionů, což vedlo k velkému úbytku obyvatelstva. Před uzavřením firmy Doe Run žilo v La Oroya 70 000 lidí, v současnosti se počet pohybuje pouze kolem 40 000, což je ztráta téměř 43 % obyvatelstva.

Všechny zmíněné faktory vedly obyvatele města a bývalé zaměstnance Doe Run k vyhlášení požadavků, které vláda nemohla splnit. Protestující především žádali znovuotevření této společnosti a také, aby byla vláda flexibilnější v dodržování environmetálních norem, k nimž se zavázala. Doe Run byla uzavřena v roce 2009 právě kvůli nedodržování těchto norem. Meziamerická komise pro lidská práva (CIDH) monitorovala tuto situaci a doporučila státu uzavření Doe Run, jelikož se prokázalo, že tamní děti mají v krvi čtyři až sedmkrát vyšší množství hladiny olova, než je maximální povolené množství doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Vláda nehodlala povolit znovuotevření Doe Run, což obyvatelé města žádali, a proto došlo 11. srpna 2015 k eskalaci konfliktu.

11. srpna 2015 byla vyhlášena obyvateli města La Oroya dlouhodobá stávka způsobena obavami ze ztráty jejich zaměstnání. Protesty trvaly dva dny, během nichž došlo k řadě střetů mezi policií a účastníky. Za tyto dva dny zahynul jeden protestující, více než 60 lidí bylo zraněno a hlavní silnice byla celou dobu zablokovaná, čímž chtěli protestující přinutit vládu jednat. Eward Soto de la Cruz v těchto protestech přišel o život. V současnosti se vyšetřuje pět policistů, z nichž jeden měl na protestujícího vystřelit.

Prezident Ollanta Humala ve svém prohlášení řekl, že použití zbraní ze strany policie je naprosto běžným postupem, který vychází z Ústavy. Policie, podle něj, používá zbraně, aby zajistila veřejný pořádek. Také ovšem prohlásil, že násilí není řešením a je tedy ochoten vyjednávat o podmínkách protestujících, pokud uvidí tuto vůli i z druhé strany. Dále kritizoval zablokování hlavní silnice, což způsobilo téměř dvoudenní uvíznutí stovek autobusů, nákladních kamionů, dodávek a soukromých automobilů.

12. srpna 2015 tedy dochází k deeskalaci konfliktu, protože stávka byla pozastavena a došlo k vyjednávání mezi zástupci Svazu hutnictví z La Oroya a úřady. 17. srpna 2015 se sešli zástupci pracovníků ze společnosti Doe Run, zástupci peruánské vlády a také zástupci portfolií práce a životního prostředí. Cílem vyjednávání bylo zajištění pracovních míst a lepších pracovních podmínek pro pracovníky v dolech. Portfolio životního prostředí obecně vyjednává podmínky, za kterých by společnost Doe Run měla těžit. Důraz na životní prostředí se klade také proto, že Peru je jednou ze zemí s nejvíce znečištěnými městy světa a vykazuje velké počty lidí, kteří umírají kvůli vysoké hladině olova v krvi. Navzdory plánovanému vyjednávání protestující zdůraznili, že pokud vláda do sedmi dnů nesplní podmínky dohody, bude vyhlášena další dlouhodobá stávka.

Vláda ovšem nedokázala nabídnout takové podmínky, které by uspokojily obě strany, a proto se konflikt dostává do tzv. konfliktní spirály, kdy společné jednání nedojde k bodu, kdy by obě strany byly alespoň částečně uspokojeny, a proto se toto neúspěšné jednání stává dalším zdrojem konfliktu. Obyvatelé tedy vyhlásili další stávku, která se uskutečnila na konci srpna. Vláda reagovala tak, že nechala nasazenou armádu na pomoc policii až do desátého září. V říjnu (7. - 11.) začaly tyto protesty znovu zablokováním hlavní silnice protestujícími. Vláda tuto akci ovšem hodnotí za klidnější, protože nedošlo k závažným střetům mezi protestujícími a policejními složkami. Ovšem je zřejmé, že pokud vláda nepřijde s řešením, jež by vyhovovalo oběma stranám, nedojde k úplnému ukončení konfliktu. Vláda si toto situaci uvědomuje, proto navrhla zavedení Národního systému dialogu, kde se na rozhodování budou podílet: národní, regionální a lokální vlády a také aliance sociálních aktérů, jako je veřejný ochránce práv, profesní sdružení či univerzity. Vláda si od tohoto kroku slibuje ukončení konfliktu nebo alespoň další vyjednávání s druhou stranou.

Situace ve městě La Oroya je velmi napjatá, Na jedné straně stojí vláda, která se snaží dodržovat úmluvy o ochraně životního prostředí, k nimž se zavázala a na druhé straně je tu obyvatelstvo, jež kvůli tomuto nařízení ztratilo svoji práci, a tudíž jeho životní úroveň se zhoršila.

Literatura

Diario Correo. 2015. „Pobreza, desempleo y migración se incrementa por paralización del Complejo Metalúrgico La Oroya.“ [online]. Peru: [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://diariocorreo.pe/ciudad/paralizacion-de-cmlo-ha-traido-graves-consecuencias-politicas-economicas-sociales-y-laborales-608798/.

El Comercio. 2015. „Carretera Central: camiones no pasarán por un tramo dos días.“ [online]. Peru: [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://elcomercio.pe/peru/pais/carretera-central-camiones-no-pasaran-tramo-dos-dias-noticia-1846673.

El Comercio. 2015. „Conflictos sociales: el panorama en esta infografía interactiva.“ [online]. Peru: [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://elcomercio.pe/peru/pais/conflictos-sociales-panorama-infografia-interactiva-noticia-1824294?ref=flujo_tags_25465&ft=nota_8&e=titulo.

El Comercio. 2015. „Doe Run: trabajadores reinician protestas pese a mesa técnica.“ [online]. Peru: [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://elcomercio.pe/peru/junin/doe-run-trabajadores-reinician-protestas-pese-mesa-tecnica-noticia-1835707.

El Comercio. 2015. „Humala sobre La Oroya: Policía no puede abdicar en uso de armas.“ [online]. Peru: [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://elcomercio.pe/politica/gobierno/humala-sobre-oroya-policia-no-puede-abdicar-uso-armas-noticia-1832764.

El Comercio. 2015. „Junín: trabajadores de Doe Run protestaron en Carretera Central.“ [online]. Peru: [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://elcomercio.pe/peru/junin/junin-trabajadores-doe-run-protestaron-carretera-central-noticia-1848291.

El Comercio. 2015. „La Oroya está en calma y con expectativa por el diálogo.“ [online]. Peru: [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://elcomercio.pe/peru/junin/oroya-esta-calma-y-expectativa-dialogo-noticia-1832978.

El Comercio. 2015. „La Oroya: denuncian abandono de salud de la población.“ [online]. Peru: [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://elcomercio.pe/peru/junin/oroya-denuncian-abandono-salud-poblacion-noticia-1840680.

El Comercio. 2015. „La Oroya: investigan a cinco policías por muerte de poblador.“ [online]. Peru: [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://elcomercio.pe/peru/junin/oroya-investigan-cinco-policias-muerte-poblador-noticia-1833304.

El Comercio. 2015. „La Oroya: liberan más de 20 kilómetros de la Carretera Central.“ [online]. Peru: [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://elcomercio.pe/peru/junin/oroya-liberan-mas-20-kilometros-carretera-central-noticia-1832682.

El Comercio. 2015. „La Oroya: necropsia confirma que muerte fue por impacto de bala.“ [online]. Peru: [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://elcomercio.pe/peru/junin/oroya-necropsia-confirma-que-muerte-fue-impacto-bala-noticia-1832655.

El Comercio. 2015. „MTC reporta que tránsito se recuperó en la Carretera Central.“ [online]. Peru: [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://elcomercio.pe/peru/junin/mtc-reporta-que-transito-se-recupero-carretera-central-noticia-1832801.

El Comercio. 2015. „Ollanta Humala anunció que se está liberando Carretera Central.“ [online]. Peru: [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://elcomercio.pe/peru/junin/ollanta-humala-anuncio-que-se-esta-liberando-carretera-central-noticia-1832598.

Enlace Minería. 2015. „¿Están los peruanos a favor o en contra de la Minería?“ [online]. Lima: Enlace Minería [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://enlacemineria.blogspot.cz/2014/01/estan-los-peruanos-favor-o-en-contra-de.html.

Infotalam. 2015. „Gobierno peruano autoriza intervención militar en protestas de mineros“ [online]. Peru: [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://www.infolatam.com/2015/08/12/gobierno-peruano-autoriza-intervencion-militar-en-protestas-de-mineros/.

Scyscrapercity. 2015. „Huyancayo.“ [online]. Peru: [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1639531.

Univerzita Palackého. 2015. „Politická geografie.“ [online]. Olomouc: [cit. 20. 10. 2015]. Dostupné z: http://geography.upol.cz/soubory/lide/fnukal/POG/POG_P_09.pdf.

Jak citovat tento text?

Ševčíková, Šárka. Peru: ochrana životního prostřední nebo boj za zaměstnanost? [online]. E-polis.cz, 22. prosinec 2015. [cit. 2024-04-21]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/peru-ochrana-zivotniho-prostredni-nebo-boj-za-zamestnanost.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář