Otázka pravicového extrémismu v USA

 17. březen 2010  Bc. Adam Jelínek   komentáře

Velmi zajímavou debatu týkající se problematiky pravicového extremismu vyvolala přibližně před rokem analýza ministerstva vnitřní bezpečnosti USA („department of homeland security“) nesoucí název: „Pravicový extremismus: současná ekonomická a politická situace podporuje radikalizaci a nábor“ („Rightwing Extremism: current economic and political climate fueling resurgence in radicalization and recruitment“).

Otázka pravicového extrémismu v USAOtázka pravicového extrémismu v USA

Velmi zajímavou debatu týkající se problematiky pravicového extremismu vyvolala přibližně před rokem analýza ministerstva vnitřní bezpečnosti USA („department of homeland security“) nesoucí název: „Pravicový extremismus: současná ekonomická a politická situace podporuje radikalizaci a nábor“ („Rightwing Extremism: current economic and political climate fueling resurgence in radicalization and recruitment“)[1]. Tento dokument dává do korelace možnost nárůstu pravicového extremismu se současnou hospodářskou krizí a politickou situací v USA. Volba prvního afroamerického prezidenta spolu s úbytkem pracovních míst či hypoteční krizí, ale také problematikou imigrantů nebo nedostatečné kontroly zbraní v USA vytváří velmi příznivé podhoubí pro skupiny pravicových extrémistů. Na vydání tohoto dokumentu reagovalo mnoho amerických konzervativních komentátorů. V nepřímé návaznosti na tento dokument také lze zmínit obvinění, které vznesli demokraté vůči republikánům týkající se podněcování nevole vůči novému prezidentovi USA. 

Americký deník The Washington Times poukazuje na fakt, že pravicový extremismus v USA nebude pouze o rasismus a nenávisti, ale také o boji proti federální autoritě a o podpoře lokální nebo státní autonomie. Může také zahrnovat monotématicky orientované skupiny („single-issue groups“), které budou bojovat proti potratům či imigrantům. Dále Washington Times zmiňuje, že kopie výše zmíněného dokumentu byla rozeslána úřadům šerifa po celých spojených státech (Hudson, 2009).

Konzervativní přispěvatelka Fox News, Michelle Malkin, se do dokumentu velmi opřela. Považuje ho za jeden z nejhorších exemplářů propagandy, jaký kdy od ministerstva vnitřní bezpečnosti četla. Dle jejího názoru dokument nepředkládá žádný důkaz o spojitosti mezi pravicovým extremismem a politickou a ekonomickou situací v USA. Dále viní dokument z přílišné obecnosti a nekonkrétnosti. Podle tohoto dokumentu lze označit pomalu každého amerického konzervativce za pravicového extremistu (Malkin, 2009).

Celkově vzato, reakce konzervativců byla velmi agresivní. Řada konzervativních komentátorů celý dokument považuje za záminku pro omezování konzervativních svobod a celé pravice. William A. Jacobson, profesor práva na Cornell Law school v Ithace, dokonce píše na svém blogu o  ohrožení ústavy. Opět poukazuje na to, že dokument je tak nekonkrétní a definice extremisty je tak vágní, že občan jednající dle 1 a 10 dodatku ústavy USA by mohl být označen za extremistu. Celý dokument je podle něj více záležitostí politiky, než ochrany občanů USA před extremismem (William, 2009).

Podle Rona Chusida ze serveru Liberal Values je reakce konzervativních blogerů, mezi něž patří i oba výše zmínění, absolutně nepřiměřená: „Konzervativní blogeři se opravdu musí identifikovat s nejextrémnějšími elementy pravicového křídla“ („Conservative bloggers must really identify themselves with the most extreme elements of the right wing“), píše. Podle něj zpráva ministerstva vnitřní bezpečnosti není o republikánech, konzervativcích ani o konzervativních blogerech. Dokument podle něj popisuje extremisty a varuje před vlnou násilí, kterou by mohli způsobit. Reakce konzervativců je tedy pro něj znakem silné paranoie na pravém křídle politického spektra USA (Chusid, 2009).  

Pravicový extremismus se stal i předmětem sporu mezi Republikány a Demokraty v USA. Podle Demokratů Republikáni neunesli porážku v prezidentských volbách a začali podněcovat a nepřímo finančně podporovat malé skupiny pravicových extrémistů. Tito extrémisté měli napadat vítězství Baraka Obamy v prezidentských volbách, vyvolávat veřejné nepokoje a znevažovat vyobrazení demokratických politiků pomocí nacistických a jiných společensky pobuřujících symbolů. Republikáni označili tento výrok za zcela scestný a nepodložený. Podle nich se jedná pouze o politický záměr diskreditovat republikánskou stranu (Hamby, 2009). 

Sloupkař deníku the New York Times, Thomas L. Friedman, označil negativní kampaň vůči americkému prezidentovi ze strany pravice za velmi nebezpečnou. Pravice zachází podle něj příliš daleko vytvářením otázek ohledně jeho občanství. Ptá se, co vede uživatele facebooku k zakládání dotazníků typu „Měl by Obama být zabit?“ s možnostmi odpovědi Ne, Možná, Ano, Ano, pokud mi seškrtá zdravotní péči. Celý tento dotazník je předmětem vyšetřování americké tajné služby. Politika je podle něj tvrdá, ale neměla by zacházet až k systematickému ničení legitimity amerického prezidenta (Friedman, 2009).

Z dnešního úhlu pohledu lze konstatovat, že situace se poměrně uklidnila ruku v ruce s postupným překonáváním hospodářské krize v USA, ale přesto zůstává v Americe dostatek problémů souvisejících s imigrací, problematikou kontroly zbraní či pokles oblíbenosti amerického prezidenta, které podněcují extrémistické tendence v USA. Závěrem podnětný úryvek z Friedmanova článku.  

The American political system  was, as the saying goes, “designed by geniuses so it could be run by idiots.” But a cocktail of political and technological trends have converged in the last decade that are making it possible for the idiots of all political stripes to overwhelm and paralyze the genius of our system.“

Thomas L. Friedman

Titulní obrázek převzat z: http://www.afriscoop.net/journal/IMG/arton793.jpg

Internetové zdroje:


[1] Celý dokument dostupný na: http://www.fas.org/irp/eprint/rightwing.pdf, 3. 3. 2010.

Jak citovat tento text?

Jelínek, Adam. Otázka pravicového extrémismu v USA [online]. E-polis.cz, 17. březen 2010. [cit. 2023-06-02]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/otazka-pravicoveho-extremismu-v-usa.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4.25 hvězdiček / Hodnoceno: 59x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!