Národy nejsou dílem náhody

 2. březen 2010  Administrator   komentáře

Kniha je syntetickým výkladem národotvorných procesů v Evropě 19. století. Snaží se zachovat rovnováhu mezi využíváním empirických poznatků a výsledky teoretických analýz moderních společenských věd. Odmítá jednostranné spekulace o národu jako výsledku manipulace mas a zdůrazňuje, že utváření moderních národů je možno pochopit a vysvětlit pouze kombinací poznatků o vývoji etnických, politických i ekonomických vztahů od středověku s poznatky o národních aktivitách a snahách o národní mobilizaci obyvatelstva.

Národy nejsou dílem náhodyNárody nejsou dílem náhody

Autor: Hroch Miroslav

Vydavatel: SLON - Sociologické nakladatelství  

Kniha je syntetickým výkladem národotvorných procesů v Evropě 19. století. Snaží se zachovat rovnováhu mezi využíváním empirických poznatků a výsledky teoretických analýz moderních společenských věd. Odmítá jednostranné spekulace o národu jako výsledku manipulace mas a zdůrazňuje, že utváření moderních národů je možno pochopit a vysvětlit pouze kombinací poznatků o vývoji etnických, politických i ekonomických vztahů od středověku s poznatky o národních aktivitách a snahách o národní mobilizaci obyvatelstva.

V prvé části podává autor kritický přehled dosavadního vývoje názorů a teoretických koncepcí národa a nacionalismu. Ve druhé se zabývá objektivními faktory, o které se národní identita opírala – jazykovou a kulturní tradicí, odkazem minulosti, občanskou a ekonomickou modernizací společnosti. Třetí část je věnována aktivitám ve jménu národa, jazykovým požadavkům, budování kultury, zpracování a instrumentalizaci dějin, zápasům o politickou moc a hospodářské pozice, kulturní a na emoce orientované agitaci.

Je moderní národ samozřejmým a zákonitým pokračováním existence národa od středověku? Je tedy moderní národ nutným výsledkem procesů předchozích staletí? Nebo platí teze, že moderní národy si vymysleli frustrovaní intelektuálové a politici, aby mohli ovládat a manipulovat své spoluobčany? Má vznik a existence malého národa nějaké zvláštnosti ve srovnání s národy velkými? Jaký smysl má vlastně užívání termínu „nacionalismus“?

Jak citovat tento text?

, Administrator. Národy nejsou dílem náhody [online]. E-polis.cz, 2. březen 2010. [cit. 2024-05-20]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/narody-nejsou-dilem-nahody.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Administrator

Autor:

Administrátor webu.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!