Monitoring australských médií

 5. květen 2011  Jan Mohnert   komentáře

Ve svém monitoringu jsem se zaměřil na to, jak se v uplynulých třech měsících v Austrálii vyvíjela nejdříve otázka připravovaného zdanění emisí, a dále vývoj eskalující situace s australskými imigranty. V mediální sféře byl zcela zřetelný posun ve vnímání důležitosti těchto dvou problematik, když se předělem stal 14. březen.

Monitoring australských médiíMonitoring australských médií

Australský svaz je federativní konstituční republikou skládající se ze šesti federálních států a tří federálních teritorií. Federálními státy jsou Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Tasmánie, Victorie a Západní Austrálie. Mezi federální teritorie se potom řadí Severní teritorium, Teritorium hlavního města Canbery a Jarvis Bay. Oficiální hlavou státu je britská královna Alžběta II., kterou v Austrálii zastupuje generální guvernérka Quentin Louis Bryceová (od r. 2005). Po posledních volbách do Australského dvoukomorového parlamentu ze srpna 2010 má na federální úrovni v dolní komoře zastoupení celkem 7 politických stran a 4 nezávislí poslanci. Australská strana práce (Australian Labor Party) v nich z celkem 150 křesel získala 72, stejně jako Liberálně-národní koalice (skládající se z Liberální strany, Národní liberální strany, Národní strany Austrálie a Liberální stranou venkova), Strana zelených získala 6 mandátů, Národní strana Západní Austrálie 1. Dále jsou v parlamentu celkem 4 nezávislí poslanci.[1]

            Od srpna 2010 vládne s podporou nezávislých poslanců menšinová vláda Australské strany práce v čele s premiérkou Julií Gillardovou. Lídrem opozice je Tony Abbott zastupující Liberálně-národní koalici. Mezi nejvýznamnější témata australské politiky patří především environmentální otázky, které se v průběhu doby mého monitorování australských médií v zásadě točily kolem vládního záměru zdanit emise oxidu uhličitého, se kterým australská opozice zásadně nesouhlasí. Environmentální témata spojená s obnovitelnými zdroji a omezováním emisí CO2 se v australské politice objevují poměrně často. Důvodem je především geografická poloha Austrálie a s ní spojené problémy s ozónovou vrstvou, která je nejslabší právě v oblasti jižního pólu[2]. O důležitosti environmentální problematiky pro australskou politiku svědčí mimo jiné také existence specializovaného ministerstva pro klimatické změny.

            Nicméně jedním z největších problémů, kterým současná Austrálie čelí, je výrazný nárůst uprchlíků žádajících o azyl. Uprchlíci pocházejí především z oblasti Perského zálivu, z Afghánistánu a z jihovýchodní Asie. Australská vláda se problém snažila vyřešit pomocí systému tzv. detenčních táborů a center, kde jsou imigranti internováni po dobu, než se vyřídí jejich žádost o azyl. V důsledku neustálého nárůstu počtu imigrantů žádajících o azyl jsou však kapacity australských úřadů silně přeceněny, takže čekací lhůty na vyřízení jedné žádosti se neustále prodlužují. Někteří z imigrantů například čekají v detenčních centrech na vyřízení své žádosti déle jak 20 měsíců. V průběhu monitorování australských médií situace výrazně eskalovala, proto jsem se rozhodl značnou část monitoringu věnovat sledování jejího vývoje. V době jeho ukončení však situace byla i nadále kritická.

            Ve svém monitoringu jsem se proto zaměřil na to, jak se v uplynulých třech měsících vyvíjela nejdříve otázka připravovaného zdanění emisí, a dále na vývoj eskalující situace s australskými imigranty. V mediální sféře byl zcela zřetelný posun ve vnímání důležitosti těchto dvou problematik, když se předělem stal 14. březen, kdy byla australská policie nucena rozehnat první nepokoje v detenčním táboře na Vánočním ostrově. Od té doby sledovaná otázka zdanění emisí ustoupila výrazně do pozadí ve prospěch prohlubující se krize spojené s problémem rostoucí imigrace do Austrálie a krizí detenčních systému. 

Ústřední problémy domácí politiky Austrálie mezi únorem a dubnem 2011

1. Zdanění emisí uhlíku

24. 2. 2011: Australská premiérka oznámila schéma pro zdanění cen za emise uhlíku plánovanou na rok 2012. Podle něho by daně za emise uhlíku v Austrálii měly zůstat na fixní hodnotě po následující tři až pět let. Očekává se, že vláda oznámí bližší detaily do několika měsíců. Regulace je součástí vládního úsilí o zavádění obnovitelných a čistých zdrojů energie a byl silně kritizován jak z řad opozice, tak především průmyslu, který se obává negativních dopadů zdanění na hospodářství. Zemědělské emise jsou prozatím ze záměru vyjmuty a regulaci podléhat nebudou. Liberální strana v souvislosti s návrhem obvinila laboristickou vládu ze zrady na australském lidu, protože v důsledku zdanění může zaniknout až několik desítek tisíc pracovních míst.[3]

28. 2. 2011: Mezi nezávislými poslanci podporujícími vládu je nejistá podpora pro „Carbon Tax“ (regulaci uhlíku) - obávají se, že by mohla negativně zasáhnout voliče v jejich volebních obvodech. Premiérka Gillardová po protestech motoristických organizací a průmyslu byla nucena veřejně oznámit, že zdanění se nebude týkat pohonných hmot. Opozice odmítla vládní zdanění uhlíku s poukazem na možné negativní dopady na australskou ekonomiku. Premiérka Gillardová ovšem lídra opoziční liberální koalice Tonyho Abbotta ostře odsoudila za umělé vyvolávání hysterie a rezolutně odmítla opoziční taktiku, která je založena na strašení veřejnosti.[4]

9. 3. 2011: Největší pochybnosti o zdanění emisí má jeden z nezávislých poslanců podporujících vládu Tony Windsor. Jeho postoj může být klíčový, protože může celý návrh shodit ze stolu.  Vláda však s poslancem jedná a říká, že celý návrh je stále ve hře a že se prosazení zdanění emisí nehodlá vzdát.[5]

11. 3. 2011: Proti plánovanému zdanění uhlíkových emisí protestovaly v ulicích australských měst stovky lidí. V centru Melbourne proběhla naopak demonstrace na podporu zdanění organizovaná environmentálními aktivistickými skupinami, mezi nimi především Greenpeace.[6]

2. 4. 2011: Proti vládnímu návrhu na zdanění emisí protestovalo v Sydneyském Hyde Parku téměř 25 000 lidí, včetně zástupců odborů, které tradičně podporují australské Laboristy. Panuje obava, že plánovaný návrh zdanit emise oxidu uhličitého může zvednout výdaje australských domácností o více než 800 australských dolarů. Opoziční lídr Abbott předhazuje premiérce Gillardové její předvolební závazek „nezavést žádnou uhlíkovou daň“.[7]

14. 4. 2011: Klíčový nezávislý poslanec Tony Windsor se vyjádřil, že zdanění emisí uhlíku by nemělo být podle jeho názoru zavedeno, hrozí, že vládní návrh nepodpoří a že z něho sejde.[8]

2. Prohlubující se problém s imigranty

19. 2. 2011:   Australská válečná loď HMAS Bathurst zachytila plavidlo podezřelé z převozu nelegálních uprchlíků. Na palubě bylo 44 uprchlíků, všichni byli převezeni z bezpečnostních důvodů na Vánoční ostrov.[9]

14. 3. 2011: Australská federální policie použila k rozehnání nepokojů mezi žadateli o azyl internovanými v uprchlickém táboře na Vánočním ostrově slzný plyn poté, co se několik z nich pokusilo o útěk z tábora. Mnozí z žadatelů o azyl jsou v táboře umístění déle než rok. Pocházejí především z Iráku, Íránu, Pákistánu, Srí Lanky, Afghánistánu a z Východního Timoru.[10]

15. 3. 2011: Pro vyšetření nepokojů v záchytném táboře na Vánočním ostrově byl zřízen nezávislý vyšetřovací výbor. Pro posílení bezpečnostní situace na ostrově bylo na ostrov převeleno dalších 60 federálních policistů. Ministr pro imigraci připustil, že vedení tábora bylo před vypuknutím nepokojů pod silným tlakem, i když celkový počet internovaných klesl z 3 000 na 2 500, tábor je stále přeplněný. Opoziční lídr Tony Abbott prohlásil, že násilí na Vánočním ostrově potvrdilo, že systém detenčních táborů pro uprchlíky, který zavedla premiérka Gillardová, je v krizi.[11]

19. 3. 2011: Uprchlíci podílející se na nepokojích v táboře na Vánočním ostrově hrozí rozpoutáním dalšího násilí. Hrozí jim totiž, že jim bude kvůli účasti na nepokojích jejich žádost o poskytnutí azylu odmítnuta, a to i přesto, že bude případně shledána oprávněnou. Ministr pro imigraci Chris Bowen vyzval proto k provedení vyšetřování případ od případu, aby v táboře snížil napětí. Mluvčí opozice pro imigraci Scott Morrison prohlásil, že vláda ztrácí nad detenčním systémem kontrolu a vyzval k pozastavení vydávání žádostí o azyl jako trest za výtržnictví uprchlíků. Mezitím došlo k dalším nepokojům v táborech s afghánskými uprchlíky v Queenslandu. Přes polovinu z 6 500 žadatelů čeká na azyl v detenčním táboře déle jak 6 měsíců.[12]

8. 4. 2011: V detenčním centru v Curtinu byl třicetiletý afghánský žadatel o azyl převezen do nemocnice s těžkým zraněním, které si přivodil zřejmě úmyslně sám.  V detenčím táboře čekal na udělení azylu více jak 16 měsíců.[13]

18. 4. 2011: Další dva muži afghánského původu byli z detenčních táborů převezeni do nemocnice s poraněními, která si způsobili úmyslně sami. Ochránci práv uprchlíků kritizují neustále se prodlužující čekací dobu na udělení azylu. Sebepoškozování uprchlíků v detenčních táborech je podle nich jejím přímým důsledkem.[14]

20. 4. 2011: Iráčan a Íránec vylezli na protest proti odmítnutí své žádosti o azyl na střechu detenčního centra pro uprchlíky Villawood v Sydney. Oba čekali na záporné vyjádření australských úřadů v detenčním táboře přes 15 měsíců. Další z odmítnutých uprchlíků se vyšplhal na totéž centrum v Sydney kolem 5 hodiny ranní, pronikl dovnitř oknem a dožadoval se své žádosti o azyl a více informací k jejímu odmítnutí. Mluvčí opozice pro imigraci Morrison označil protesty za přímý důsledek neúspěšné politiky Laboristů na ochranu hranic.[15]

21. 4. 2011: Další neúspěšní žadatelé o azyl protestují na střechách Sydneyského detenčního centra proti odmítnutí žádosti o azyl po 15 měsících čekání v detenčním táboře. V noci střechy některých z domů dokonce zapálili. Mezitím v detenčním centru v Západní Austrálii zahájili azylanti na protest proti nepřiměřeně dlouhým čekacím dobám protestní hladovku.[16]

26. 4. 2011: K protestní hladovce se přidává dalších 12 azylantů umístěných v detenčním centru v Curtinu. Celkem se ve všech táborech v Austrálii účastní protestní hladovky více jak 500 uprchlíků.[17]

Odpovědná redaktorka: Selma Hamdi

Odpovědná korektorka: Bc. Hanka Stýblová

Seznam zdrojů:        


[1] http://electionresources.org/au/senate.php?election=2010 , (25. 4. 2011)

[2] http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13161265, (21. 4. 2011)

[3] http://www.abc.net.au/news/stories/2011/02/24/3147523.htm, (24. 2. 2011)

[4] http://www.abc.net.au/news/stories/2011/02/28/3150223.htm ,  (28. 2. 2011)

[5] http://www.dailytelegraph.com.au/news/breaking-news/labor-tells-independent-tony-windsor-carbon-tax-still-on/story-e6freuyi-1226018321328 (9. 3. 2011)

[6] http://www.heraldsun.com.au/ipad/carbon-tax-airs-protests/story-fn6bfm6w-1226020039122,  ; (11. 3. 2011)

[7] http://www.dailytelegraph.com.au/news/gillard-taking-heat-on-big-bills/story-e6freuy9-1226032599276,  ; (2. 4. 2011)

[8] http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/carbon-tax-compensation-fires-up-industry/story-fn59niix-1226038942842,  ; (14. 4. 2011)

[9] http://www.dailytelegraph.com.au/news/navy-intercept-boat-off-christmas-island/story-e6freuy9-1226008589416, (19. 2. 2011)

[10] http://www.perthnow.com.au/news/police-use-tear-gas-to-recapture-asylum-seekers/story-e6frg12c-1226021140286, (14. 3. 2011)

[11] http://www.dailytelegraph.com.au/immigration-minister-chris-bowen-orders-inquiry-on-christmas-island-riots/story-fn6bmg6l-1226021505274, (15. 3. 2011)

[12] http://www.heraldsun.com.au/ipad/violent-clash-between-asylum-seekers-and-police-on-christmas-island/story-fn6bfkm6-1226024350553, (19. 3. 2011)

[13] http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/asylum-seeker-in-hospital-after-self-harm-at-curtin-detention-centre/story-fn59niix-1226036185055, (8. 4. 2011)

[14] http://www.theaustralian.com.au/news/breaking-news/more-detention-centre-self-harm-attempts/story-fn3dxity-1226041106657, (18. 4. 2011)

[15] http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/two-asylum-seekers-on-roof-of-sydney-detention-centre/story-fn59niix-1226042116475, (20. 4. 2011)

[16] http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13153091, (21. 4. 2011)

[17] http://www.theaustralian.com.au/news/breaking-news/hunger-strike-continues-in-curtin-immigration-detention-centre/story-fn3dxiwe-1226045064468, (26. 4. 2011)

Jak citovat tento text?

Mohnert, Jan. Monitoring australských médií [online]. E-polis.cz, 5. květen 2011. [cit. 2023-12-10]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/monitoring-australskych-medii.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 3.67 hvězdiček / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!