Mohlo to jít také jinak. Průvodce polistopadovými roky

 14. duben 2009  Administrator   komentáře

Kniha je chronologicky řazený soubor autorových komentářů a článků publikovaných v letech 1990-2006. Námětem jsou nejen vnitřní záležitoti ČR, ale i jiná aktuální témata té doby jako např. Kosovo, vstup ČR do EU, EU sama o sobě atd.. Ke knize je přiložen kompaktní disk s digitálními verzemi autorovy první knihy napsané v roce 1972 a vydané francouzsky (samizdat) v roce 1976 (Economie Nationale de la Tchécoslovaquie Contemporaine), česky 1990 pod názvem \"Socialismus v čs. národním hospodářství\".

Mohlo to jít také jinak. Průvodce polistopadovými rokyMohlo to jít také jinak. Průvodce polistopadovými roky

Dovolte mi Vás upozornit na nedávno vyšlou knihu "Mohlo to jít také jinak" s podtitulkem "Průvodce polistopadovými roky" od Jaroslava Teplého, která by mohla být pro studenty politologie velmi zajímavým zdrojem informací o době, o které se zatím nemohli mnoho dovědět.

Kniha je chronologicky řazený soubor autorových komentářů a článků publikovaných v letech 1990-2006. Námětem jsou nejen vnitřní záležitoti ČR, ale i jiná aktuální témata té doby jako např. Kosovo, vstup ČR do EU, EU sama o sobě atd.. Ke knize je přiložen kompaktní disk s digitálními verzemi autorovy první knihy napsané v roce 1972 a vydané francouzsky (samizdat) v roce 1976 (Economie Nationale de la Tchécoslovaquie Contemporaine), česky 1990 pod názvem "Socialismus v čs. národním hospodářství". Digitální verze má titul "Rekonstrukce čs. postsocialistického hospodářství" . Tato starší kniha podává velmi neobvyklým, ale praktickým způsobem popis socialistického systému. Není vědecká, ani čistě ekonomická, neobsahuje žádné grafy, matematické výpočty apod. Je naprosto srozumitelná i čtenářům se základním vzděláním. Do rukou tak dostává čtenář možnost srovnávat socialistické období s polistopadovým z méně obvyklého úhlu, protože autorův pohled na věci je od běžných názorů domácích i zahraničních dosti odlišný. Jako ukázku najdete dole dva výňatky charakterisující zhruba obě části.

Přílohy, nejprve úvod ke starší, dnes digitální, knize napsané v roce 1972 a poprvé publikované 1976 v Paříži.

ÚVOD

Po 20 letech úspěšného socialistického vývoje v Československu se ukázalo, že se země nachází v hluboké krizi ve všech oborech lidské existence, a že je nejvyšší čas hledat a najít prostředky k naléhavě potřebné nápravě. V roce 1968 byly v tomto směru učiněny první kroky, jež byly připravované již v předcházejících letech. Občanům byla předložena fakta, i když jen částečná, o skutečném stavu republiky, což bylo nutné pro to, aby se mohlo začít znovu. Pokrok, i když jen částečný, se projevil spíše ve sféře politické než ekonomické. Přes otřes způsobený událostmi v roce 1968 a současnou velmi tíživou situaci je potřeba pokračovat alespoň v přípravě plánů na znovuvýstavbu národního hospodářství, protože se zdá nad jakoukoliv pochybnost, že vývoj v tomto směru je nevyhnutelný.

Prvotní příčiny katastrofální situace jsou samozřejmě politické. Nicméně se nebudeme zabývat v této studii čistě politickými okolnostmi, ledaže to bude nezbytné, abychom mohli vysvětlit, proč je hospodářská situace taková, jaká je. Budeme se zabývat mnohem víc způsobem, jakým se politické podmínky transformují do hospodářského života a zvláště do mezilidských vztahů, které silně ovlivňují hospodářský život moderního státu. Neboť řešení problémů čistě politických je teoreticky mnohem jednodušší, což je možno považovat za špatný vtip, jako by bylo snadné obnovit normální politický systém v současných podmínkách, ale důraz je na slově "teoreticky". Politická situace se občas může změnit velmi náhle a nemusí zanechat hlubokých stop. V naší studii si položíme otázku: Předpokládejme, že se politická situace dostane do přiměřeného stavu, že sovětský tlak poleví nebo dokonce zmizí, co dělat? Krátká epizoda roku 1968 ukázala jasně, že nebylo podstatných názorových rozdílů, co se týče základních politických principů, ale co udělat s národním hospodářstvím? 20 let tzv. socialistického systému vytvořilo určitou situaci, která bude samozřejmě základem jakéhokoliv budoucího vývoje. Je nemožné pokračovat stejně jako dosud, protože to znamená živořit způsobem, který ohrožuje národní existenci; jednoduchý návrat před rok 1948 není přímo možný, je třeba hledat východisko. A protože je třeba vyjít ze současné situace, pokusíme se napřed načrtnout bilanci 20 uplynulých let a charakterizovat stručně nejdůležitější nedostatky, které jsou původem současných obtíží, aniž bychom si dělali nároky na jejich úplný výčet. Speciální pozornost bude věnována elementům a faktorům, které není možno nalézt ve statistikách, mj. lidskému faktoru a problémům motivace.

Citace československých oficiálních pramenů jsou určeny spíše pro západní čtenáře, v Československu není již potřeba shromaždovat dokumenty, které by dokazovaly, co každý ví. Tyto citace, i když také neúplné, jsou však dosti názorné. Pro hmotné výsledky národního hospodářství byl vzat za základ rok 1967, poslední rok "normálního" vývoje před událostmi roku 1968.

BUSINESS WEEK MAY 31, 2004

INTERNATIONAL -- READERS REPORT

Western Economic Thinking Got Lost In Translation

Shock therapy was the principal reason for the catastrophic course of the transition of post-socialist countries to the market economy ("Poland and the EU," European Edition Cover Story, May 10). Western economists have actually never understood what was going on in so-called socialist countries and in their economies. That necessary knowledge of the internal workings of the past socialist system should have been the only possible basis for any attempt to reform it.

Direct application of Western economic thinking to disrupted and disabled societies controlled by yesterday's men was an ill-considered business. Nationalized industry was not the main problem, but rather the destroyed natural professional hierarchy in companies and in the whole society; misappropriation; corruption; lack of discipline and morals; etc. A necessary period of political, social, and moral cure was skipped over for the sake of such insane ideas as "shock therapy" and fast privatizations.

Poland had an outdated economy unaccustomed to a market environment, bad management, and lack of money, not to mention a network of the Communist party still in place. How could something go well or even fast without careful, in-depth preparation? The privatization of coal mines in Great Britain took more than 10 years of preparation -- and that was in a market economy. A quick launch of the market system is only half of the story. The other is to convince citizens that it has been done in their own interest, and that won't be easy.

Jaroslav Teply

Voorburg, Netherlands

Poznámka: tučně vyznačenou větu vysadila redakce BW do čela rubriky.

Jak citovat tento text?

, Administrator. Mohlo to jít také jinak. Průvodce polistopadovými roky [online]. E-polis.cz, 14. duben 2009. [cit. 2024-05-19]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/mohlo-to-jit-take-jinak-pruvodce-polistopadovymi-roky.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Administrator

Autor:

Administrátor webu.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!