Máme důvod prodloužit daňové zvýhodnění biopaliv, říká ministr Jurečka

 23. květen 2015  Soňa Krpálková   komentáře

V době, kdy probíhá volební sjezd KDU-ČSL, se můžete v rozhovoru s Marianem Jurečkou dozvědět, jaký je jeho postoj k elektronické evidenci tržeb, nepřiměřeným maržím obchodníků či jak hodlá zlepšit hospodaření Lesů ČR. Samozřejmě jsme se zeptali i na otázku daňového zvýhodnění biopaliv. Více čtěte v rozhovoru Soni Krpálkové.

Úřadující ministr zemědělství a místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.Úřadující ministr zemědělství a místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Jste 1. místopředseda KDU-ČSL, jak se připravujete na volební sjezd? Znáte své protikandidáty?

Připravuji se na sjezd standardně jako každý jiný politik – objíždím okresní a krajské konference strany a představuji delegátům svoji vizi, s níž bych rád pokračoval jako 1. místopředseda KDU.

Musíme jít dál po cestě, na kterou jsme se vydali v roce 2010. Je to cesta budování sebevědomé a programově ukotvené politické strany, která je přitažlivá pro voliče a otevřená pro všechny občany, kterým je vlastní otázka prorodinné politiky, sociálně tržního hospodářství, pevného zakotvení ČR v EU a NATO, budování občanské společnosti, právního státu, apod.

Na sjezdu se vyjma mě mohou objevit i další kandidáti na prvního místopředsedu. Je věcí delegátů, jak rozhodnou.

KDU-ČSL je nejmenší vládní stranou, daří se Vám prosazovat Váš volební program? Myslíte si, že je vláda stabilní?

Tato vláda, i když je ideologicky rozprostřena zprava doleva, je relativně homogenní. Je to dáno volebním výsledkem z posledních voleb. Ve srovnání s předchozími vládami jde o vládu stabilní. KDU-ČSL se v této vládě daří prosazovat náš volební program. Jen si vezměme splněné sliby: V oblasti ekonomiky jsme prosadili zvýšení slevy na dani na druhé dítě o 200 Kč měsíčně a další dítě o 300 Kč měsíčně. Postupně se bude zvyšovat o 300 Kč a 600 Kč od roku 2016 a o 500 a 900 Kč od roku 2017. Snížili jsme DPH na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu. Nezvyšujeme celkovou daňovou zátěž pro domácnosti a firmy. Obnovili jsme slevy na dani pracujícím důchodcům. V oblasti vzdělání se snažíme pomoci rodičům při skloubení rodičovské role a profesního života, a to prostřednictvím dětských skupin či individuální péče.

Prosadili jsme novelu zákona o potravinách a zákona o zemědělství, která posiluje se postavení domácích producentů při současném zvýšení ochrany spotřebitele. Zvýšili a zpřísnili jsme počty kontrol dozorových orgánů kontrolujících kvalitu potravin a rozšířili jsme jejich kompetence o kontrolu provozoven veřejného stravování. Na resortu zemědělství je dále naší prioritou podpora živočišné výroby a pěstování ovoce, zeleniny, chmele, brambor atd. Obnovili jsme tzv. zelenou naftu. Změnili jsme politiku v Lesích ČR.

KDU-ČSL je proti evidenci tržeb. Myslíte si, že tento krok nemůže pomoci k lepšímu výběru daní?

KDU-ČSL není proti elektronické evidenci tržeb, to není pravda. Pouze se snažíme dostat všechny relevantní údaje, abychom předešli případné blamáži podobné té, jaká se udála v případě S-karty pana ministra Drábka z TOP09. Na nedávném jednání koaliční rady došlo k určitému posunu, ale o stoprocentní shodě zatím nelze hovořit. Otazníky visí například nad tím, o kolik bude v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) potřeba posílit počet zaměstnanců ministerstva financí, do jaké míry bude zasažen státní rozpočet, či jaké nároky bude EET klást na podnikatele.

Nadále očekáváme, že ministerstvo financí nyní předloží také způsob řešení daňových úniků velkých firem, ty jsou pro ekonomiku klíčové. Nadále také požadujeme zavedení systému v rámci etap, kdy první fáze zavedení EET by se týkala restauračních zařízení, a to na přechodné období 2016 – 2018 s následným vyhodnocením. Před samotným spuštěním projektu EET také chceme pilotní test celého systému. Chceme vidět konkrétní paragrafované znění návrhu od pana ministra Babiše, aby se naše pochybnosti rozptýlily, pak jsme ochotni zákon podpořit.

Po nástupu do funkce ministra jste představil novou koncepci hospodaření Lesů ČR tak, že cena nebude jediné kritérium a prodej dříví bude podporovat regionální zpracovatele. Jak jste daleko?

Státní podnik Lesy České republiky postupuje v zadávání veřejných zakázek striktně podle zákona o veřejných zakázkách. Obchodní partneři jsou tedy vybíráni prostřednictvím transparentní veřejné soutěže. LČR udělaly řadu opatření, aby se v jednotlivých soutěžích mohlo účastnit co nejvíce uchazečů a nikdo nebyl diskriminován. Aby se lesnické tendry více otevřely malým a středním firmám, navýšil se počet územních jednotek až o 50 %. Postupně je navyšován i objem prodeje dříví v aukcích nastojato. LČR dále vytvořily čtyři pracovní komise, v nichž se setkávají zástupci profesních svazů, akademické sféry i Ministerstva zemědělství. Komise řeší jednotlivé aspekty lesnické zakázky, korektnost smluvního vztahu, podporu spotřeby dřeva, obchod, indexaci i sociální aspekt. LČR chtějí podporovat dřevozpracování, a to zejména tím, že budou podporovat zvýšení konkurenceschopnosti, což souvisí se spotřebou dřeva v ČR, podporou výzkumu, apod.

Ve svém úřadu jste rozdal statisícové odměny s odůvodněním na vysoké pracovní nasazení a dobré schopnosti. Nemyslíte si, že vysoké pracovní nasazení a dobré schopnosti by měli být pro zaměstnance ministerstva samozřejmostí?

Samozřejmě, k tomu ale je nutné jim dát podmínky, aby nadstandardní výkony mohli kvalitně odvádět. Já své spolupracovníky na ministerstvu odměňuji podle jejich aktivity. Jak známo, resort zemědělství má jako snad jediný takřka splněny všechny úkoly, které jsem dostal v rámci koaliční smlouvy. Moji kolegové na ministerstvu jedou na maximum, například se nám podařilo za loňský rok ušetřit na chodu resortu několik stovek milionů korun.

Jak moc škodí protiruské sankce českému zemědělství?

Pokud hovoříme o tzv. primárních dopadech z nezrealizovaných vývozů, tak je možné konstatovat, že provozovatelé potravinářských podniků v ČR se v porovnání s některými jinými členskými státy EU s nastalou situací vypořádali poměrně dobře. Mezi dílčí výjimky patří sektor výroby a zpracování mléka, kde se tyto primární ztráty odhadovaly na úroveň 300 milionů Kč. Druhou věcí je oblast tzv. sekundárních dopadů v důsledku poklesu cen primární produkce na vnitřním trhu EU u vybraných komodit, zejména v sektoru ovoce a zeleniny.

Zásadní otázkou zůstává, jak chcete vyčíslit územní celistvost Ukrajiny, pojmy jako svoboda a demokracie.

Jak vnímáte spor mezi ministry ANO? Myslíte si, že je ANO stabilním koaličním partnerem?

Jedná se o vnitřní věc hnutí ANO, do které nehodlám zasahovat, ani ji nijak komentovat.

Spor mezi ministryní Šlechtovou a ministrem Babišem se výrazně dotýká dotací z EU. Co by jejich případné zastavení znamenalo pro české zemědělce?

Programy v gesci Ministerstva zemědělství – tedy Program rozvoje venkova a Operační program Rybářství - budou administrovány primárně ve vlastním informačním systému a do systému Ministerstva pro místní rozvoj se budou data přenášet následně rozhraním pouze v rozsahu vyhodnocování Dohody o partnerství pro Evropskou komisi.

Postavil jste se za prodloužení daňového zvýhodnění paliv až do roku 2020 ačkoliv někteří čeští politici tvrdí, že je to zbytečné, že to po ČR nikdo nechce. Můžete tedy vysvětlit, o co se vlastně jedná?

My nyní pouze a jen zavádíme částečné zdanění biopaliv, a tím vlastně snižujeme dosavadní míru podpory. Dosud platné absolutní osvobození od daně vede k tomu, že Generální ředitelství cel nemá kontrolu nad obchodem s čistými biopalivy. Tuto pro stát nevýhodnou a rizikovou situaci musíme napravit novelou zákona o spotřební dani. Po jejím přijetí bude uvalena daň na všechny využívané druhy biopaliv. Stát tak bude mít přehled o trhu s nimi a navíc vybere více na daních. V roce 2016 bude vybráno na spotřební dani 310 milionů korun. Někteří říkají, že není důvod prodlužovat daňové zvýhodnění biopaliv o pět let do roku 2020, což nás celkově bude stát devět miliard korun. Už však nedodávají, že zmíněných devět miliard je finanční strop, který nebude pravděpodobně vyčerpán. Od roku 2009 do roku 2013 bylo ve skutečnosti čerpáno 4,8 miliardy korun, z čehož 2 miliardy odvedli podnikatelé na dani z přidané hodnoty. Máme naopak velice racionální důvod, proč toto daňové zvýhodnění prodloužit. Když nenaplníme cíle, na kterých se dohodla celá EU, potrestal by nás Brusel citelnými sankcemi. Výroba biopaliv zajišťuje zejména na venkově práci tisícům lidí. Podle našich předpokladů se zaměstnanost v tomto oboru ještě zvýší z odhadovaného počtu 8,5 tisíce pracovníků v roce 2015 až na přibližně 14 tisíc pracovníků v roce 2020. Nutno také zmínit, že většina členských států Evropské unie rovněž využívá tuto podporu. Navíc, podpora sice platí do roku 2020, Evropská komise však může toto rozhodnutí ještě přehodnotit.

Proč nechcete, aby Čepro spadalo pod ministra financí Babiše?

Pouze jsem do médií uvedl, že je na zvážení otázka, zda by státní distributor paliv Čepro neměl spadat pod jiný resort, než ministerstvo financí vedené Andrejem Babišem. Nebo aby kompetenci sdílelo několik ministerstev najednou. Mohli bychom se tak vyhnout případnému negativnímu napadání ze strany politických oponentů i médií o tom, že firma Agrofert získává díky daňové podpoře biopaliv první generace miliony korun. Zdůrazňuji však, že se jedná pouze o návrh do diskuze.

Když se podíváme na výrobní cenu některých potravin a na jejich cenu v obchodech zjistíme, že někteří obchodníci mají marži i 100%. Dělá proti tomu Vaše ministerstvo nějaké kroky?

Na základě dostupných analýz je možné najít konkrétně příklady, kdy rozdíl mezi tzv. farmářskou cenou oproti ceně v maloobchodní síti skutečně dosahuje uvedených hodnot. Ministerstvo zemědělství již v minulosti všechny účastníky potravinového řetězce na tyto anomálie upozornilo s tím, že tyto dílčí případy nepovažujeme za přínosné jak pro konečného spotřebitele, tak ani pro prvovýrobce či zpracovatele. V této souvislosti jsme prosadili novelu zákona o potravinách a zákona o zemědělství, která posiluje postavení domácích producentů při současném zvýšení ochrany spotřebitele. Projednáváme také zákon o významné tržní síle jako důležitý instrument v boji proti Vámi zmiňovaným praktikám.

Podle některých zdrojů se chystá odchod obchodního řetězce Tesco z ČR. Máte o tom nějaké podrobnější informace?

O této záležitosti jsem zatím slyšel pouze z médií.

Když už je řeč o obchodních řetězcích, Vy osobně jste se snažil prosadit větší podíl potravin z ČR v obchodech. S jakým výsledkem?

Je pravdou, že v řadě komodit, kde je ČR soběstačná, existuje prostor pro zvyšování podílu českých potravin v rámci maloobchodní sítě. Na všech dosavadních jednáních se zástupci maloobchodních řetězců i se zástupci Asociace českého tradičního obchodu jednoznačně zazněl můj apel a zájem na dalším zvyšování tohoto podílu a je to jedna z oblastí, které bude Ministerstvo zemědělství i nadále věnovat svou pozornost.

Mnoho lidí Vás kritizovala za účast ve spotu na podporu českých potravin. Myslíte si, že to byl dobrý krok?

Příliš se mi v tom spotu hrát nechtělo. Obával jsem se reakce. Nakonec mě kolegové přesvědčili, že spot má smysl pouze tehdy, pokud přitáhne pozornost k soutěži. Když v něm vystoupí člověk, který se dlouhodobě zasazuje o podporu našich producentů potravin, kdo je patriot a je i mediálně známý. A ne nějaká hvězda šoubyznysu, které by vztah k potravinovému patriotismu nikdo nevěřil. Svoji roli sehrál i fakt, že kampaň České Vánoce startovala až po podzimních volbách, takže mě nikdo nemohl obvinit z politického protěžování.

Výraznější kritiku jsem však nezaznamenal, naopak osobně mi hodně lidí říkalo, že se jim reklamy na podporu kvalitních potravin líbí. Podobná forma propagace v zahraničí je zcela běžná. Spoustu mých zahraničních kolegů, coby v roli ministra zemědělství, volí formu reklamy, aby propagovali svou domácí produkci.

 

Ing. Marian Jurečka vystudoval Mendelovu lesnickou a zemědělskou univerzitu v Brně obor rostlinolékařství. Do KDU-ČSL vstoupil v roce 1999, postupně se stranickou strukturou propracoval až do funkce 1. místopředsedy, kterou obsadil v roce 2011. Od ledna 2014 je ministrem zemědělství ČR.

Jak citovat tento text?

Krpálková, Soňa. Máme důvod prodloužit daňové zvýhodnění biopaliv, říká ministr Jurečka [online]. E-polis.cz, 23. květen 2015. [cit. 2024-04-21]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/mame-duvod-prodlouzit-danove-zvyhodneni-biopaliv-rika-ministr-jurecka.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář