„Koptové a muslimové mohou žít vedle sebe v míru,“ přednáška Drs. Hulsmana

 9. duben 2013  Kateřina Zerzánová   komentáře

V rámci 4. ročníku Festivalu arabské kultury byla pořádána přednáška s názvem Situace koptských křesťanů v Egyptě vedená Drs. Corneliem Hulsmanem. Doktor Cornelis Hulsman se narodil v Holandsku, kde také vystudoval na Univerzitě v Leidene sociologii se zaměřením na východní křesťanství, islám a jejich vývoj. Od roku 1979 do roku 1994 byl jedním z blízkovýchodních specialistů Křesťansko-demokratické strany. Se svou manželkou založil Centrum pro mezikulturní dialog a překlady, kde působí jako ředitel, a které vydává nezávislý internetový časopis Arab-West Report. Odborně se věnuje arabskému světu a muslimsko-křesťanským vztahům.

„Koptové a muslimové mohou žít vedle sebe v míru,“ přednáška Drs. Hulsmana„Koptové a muslimové mohou žít vedle sebe v míru,“ přednáška Drs. Hulsmana

V pátek 5. dubna 2013 se v rámci již čtvrtého ročníku Festivalu arabské kultury v Plzni uskutečnila přednáška Současná situace koptských křesťanů v Egyptě po arabském jaru Drs. Cornelia Hulsmana, nizozemského sociologa, ředitele Centra pro mezikulturní dialog a vydavatele nezávislého internetového časopisu Arab-West Report.

Od pádu prezidenta Husní Mubáraka dochází v Egyptě k obavám o práva a bezpečnost křesťanů, částečně díky anarchii související s absencí policejních složek v ulicích a částečně v důsledku sílícího vlivu radikálních muslimů ve společnosti. Příslušníci koptské ortodoxní církve přitom v zemi tvoří nejpočetnější náboženskou menšinu (různé zdroje uvádějí mezi
5 a 10 %).

V přednášce byla především zdůrazněna potřeba objektivního zpravodajství, kterého se v Egyptě nedostává, což výrazně přispívá k vyostření konfliktů mezi příslušníky jednotlivých náboženských skupin. V této souvislosti Hulsman představil svou iniciativu, internetový žurnál Arab-West Report (www.arabwestreport.info ), který si klade za cíl předcházet eskalacím napětí mezi křesťany a muslimy a mezi západním a arabským světem. Toho se snaží dosáhnout pomocí analýz a nezávislého vyšetřování podezřele jednostranně vyznívajících zpráv o událostech v Egyptě a obecně na Blízkém východě. Jako příklad neobjektivního zpravodajství byla přítomným puštěna reportáž americké televizní stanice Fox zobrazující útlak egyptských koptů (dostupné na http://video.foxnews.com/v/2260266666001/
us-silent-as-christians-are-persecuted-in-egypt/
), kterou Hulsman analyzoval a její jednotlivá tvrzení doplnil o kontexty.

Bylo přiblíženo pozadí jedné z nejvýraznějších událostí posledních let odehrávající se v Egyptě spojených s koptskými křesťany – demonstrace u káhirské televizní věže Maspiro z října 2011, která v důsledku vystupňování napětí mezi protestujícími a egyptskou armádou vedla k asi třem desítkám mrtvých a až desetinásobku zraněných. Doktor Hulsman zdůraznil, že vzhledem k faktu, že egyptská armáda nemá na potlačování koptů strategický zájem a naopak dokonce pomáhá s rekonstrukcí křesťanských budov, existuje pravděpodobnost, že k podnícení konfliktu v klíčové fázi napomáhají skupiny, které mohou z případného rozkolu těžit.

Poté přednášející přešel k popisu postoje koptské menšiny během tzv. Arabského jara. Připomenul, že demonstrace byly celospolečenskou záležitostí iniciovanou převážně mladou generací nespokojenou s velkými sociálními rozdíly, korupcí a policejními represáliemi a že řadoví muslimové a křesťané se protestů od začátku účastnili společně. To nelze tvrdit o hlavních náboženských autoritách na obou stranách, které podporu stávkujícím vyjádřily až velmi pozdě. Chaos a nepřítomnost donucovacích sil v kombinaci se zjitřenými emocemi pak vedly k některým případům sektářských výtržností, kdy docházelo například k nelegální výstavbě náboženských budov a následným odvetným bouráním.

Doktor Hulsman v žádném případě nepopřel, že k mezikonfesním konfliktům a násilnostem v Egyptě dochází (spouštěcími mechanismy bývají témata jako konverze, rozvody manželů, nepovolené stavby kostelů) a že jsou odsouzeníhodné, nicméně připomněl, že jde často o akce jednotlivých náboženských fanatiků. Ty jsou pak zhoršovány právě jednostrannými mediálními prezentacemi nebo jim předchází vzájemná provokace. Běžnější je ve skutečnosti přitom model, kdy křesťané žijí vedle svých muslimských sousedů v míru a kooperaci, vznikají blízká přátelství nebo dokonce sňatky mezi příslušníky jednotlivých náboženství. Kromě toho dochází k mnoha iniciativám vzájemné vstřícnosti. Příkladem je jmenování čtyř asistentů prezidenta Mursího v srpnu minulého roku tak, aby byly zastoupeny různé složky společnosti. Jedním z nich byl i koptský křesťan otevřený mezináboženskému dialogu, Samir Marcos.

Ke konci přednášky byly nastíněny některé kroky, které by podle Drs. Hulsmana měly být přijaty v prevenci další eskalace společenského napětí. Mezi ně patří např. národní dialog mezi islamistickou a neislamistickou částí veřejnosti, odstranění chudoby, potřeba věnovat více pozornosti rozvoji ekonomiky nebo snahy jednotlivců a skupin zbytečně neprovokovat své oponenty.

Posluchačům byla také představena nevládní organizace Center for Arab West Understanding a její hlavní úspěchy (viz http://www.cawu.org/?About_Us ). Jedná se o organizaci fungující v rácmi týdeníku Arab-West Report a Drs. Hulsman přizval přítomné studenty a případné donátory ke spolupráci při jejím chodu.

Na úplný závěr byl puštěn působivý dokument One Hand Rebeccy a Johna Weixlera o přátelství, spolupráci a snaze o zmírnění napětí mezi křesťany a muslimy z různých částí egyptské společnosti (nezkrácená verze k dispozici na https://www.youtube.com/
watch?v=tIYvK4PHuoo
).

Odpovědná redaktorka: Nikola Klímová

Odpovědná korektora: Zuzana Ledbová

Autorka fotografie: Iva Skaláková

Jak citovat tento text?

Zerzánová, Kateřina. „Koptové a muslimové mohou žít vedle sebe v míru,“ přednáška Drs. Hulsmana [online]. E-polis.cz, 9. duben 2013. [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/koptove-a-muslimove-mohou-zit-vedle-sebe-v-miru-prednaska-drs-hulsmana.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!