Konference Výboru regionů v Plzni

 16. leden 2009  Milan Severa   komentáře

Dne 15. ledna 2009 se v Malém sále Měšťanské besedy konala beseda na téma „Důsledky Lisabonské smlouvy pro místní a regionální orgány – Informovat občany o Lisabonské smlouvě“, která byla určena jak pro odbornou, tak i pro širokou veřejnost. Besedy se zúčastnili i redaktoři portálu E-polis. Bohužel hlavní smysl konference „Informovat občany o Lisabonské smlouvě “ byl naplněn pouze okrajově.

Konference Výboru regionů v PlzniKonference Výboru regionů v Plzni

Dne 15. ledna 2009 se v Malém sále Měšťanské besedy konala beseda na téma „Důsledky Lisabonské smlouvy pro místní a regionální orgány – Informovat občany o Lisabonské smlouvě“, která byla určena jak pro odbornou, tak i pro širokou veřejnost. Besedy se zúčastnili i redaktoři portálu E-polis. Bohužel hlavní smysl konference „Informovat občany o Lisabonské smlouvě “ byl naplněn pouze okrajově.

Jako první se slova ujal Luc Van den Brande, předseda Výboru regionů. Svou přednášku věnoval smyslu evropské integrace a dnešnímu zapomínání na prvopočáteční důvod existence evropské spolupráce, kterým byla snaha zabránit dalším zničujícím válkám. Poté poukazoval na roli Výboru regionů, jako orgánu podporujícího princip subsidiarity a odstraňujícího centralistické smýšlení států.

Druhým řečníkem se stal Michel Delebarre, první místopředseda Výboru regionů, jenž navázal na úvodní slovo a svůj výstup pojal jako historický exkurz do česko-francouzských vztahů. Poukazoval přitom na zásluhy československé exilové armády při osvobozování města Dunkerque. Výstup obou řečníků byl velmi zajímavý a účastníkům přinesl mnoho nových poznatků. Bohužel se však jen zcela minimálně týkal Lisabonské smlouvy.

Jako třetí řečník se představila Alena Gajdušková, první místopředsedkyně Senátu a členka Sociálně demokratické strany, která především kritizovala vládu za dosavadní neschválení Lisabonské smlouvy. Dále se místopředsedkyně zaměřila na priority českého předsednictví a dávala najevo stanovisko své mateřské strany.

Čtvrtým řečníkem se stal Luděk Sefzig, člen senátu a předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie, který navázal na první dva panelisty a ve své přednášce se zabýval Lisabonskou smlouvou a jejím dopadem na Výbor regionů. Poukázal na spojitost budoucího rozvoje principu subsidiarity s existencí Výboru regionů, i na snadnější prosazování evropského práva v případě přijetí Lisabonské smlouvy. Na závěr zdůraznil potřebu pořádat debaty o budoucnosti Evropské unie, a to i v případě nepřijetí Lisabonské smlouvy. Nakonec svého slova pozval všechny zájemce na akce pořádané v nejbližší době Senátem České republiky, jež se těmito tématy bude zabývat.

Závěrečné slovo měl Petr Osvald, člen zastupitelstva města Plzeň a předsednictva Výboru regionů, jenž zrekapituloval předešlé příspěvky a především poukázal na praktické cíle a povinnosti, které by se měl Výbor regionů v budoucnu pokusit vyřešit. Například zlepšení napojení měst na tranzitní síť v Evropě, zlepšení spolupráce v oblasti energetické a environmentální bezpečnosti atd. Po závěrečném slovu proběhla zajímavá diskuze, která důstojně zakončila konferenci.

Jak citovat tento text?

Severa, Milan. Konference Výboru regionů v Plzni [online]. E-polis.cz, 16. leden 2009. [cit. 2024-06-21]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/konference-vyboru-regionu-v-plzni.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 3.2 hvězdiček / Hodnoceno: 5x


Přidat komentář

Vložit komentář

jarek

pondělí, 26. leden 2009
14:15

Stejně tak jako hlavní smysl konference, tak i hlavní smysl článku je, jak soudím, naplněn pouze okrajově. Čtenáři, který se konference nezúčastnil, se nedostává takřka žádné informace. Lze pochopit stručnost u prvních dvou výstupů, které se (ne)týkaly Lisabonské smlouvy, ale v tom případě (a právě proto) měl být věnován dvojnásobný prostor příspěvkům paní Gajdůškové (psáno s ů) a pana Sefziga, kteří Lisabonskou smlouvu neopomněli. Bohužel se tak nestalo. Článek, od kterého jsem čekal rozbor jednotlivých výstupů, se tak proměnil v hodně strohý popis průběhu besedy bez jakékoli analýzy, což je opravdu málo. Na závěr bych se chtěl zeptat autora, zda si je vědom rozdílu mezi sociálně demokratickou stranou a Sociálně demokratickou stranou?


Napsal: jarek [Odpovědět]