Kdo jsi, Česká republiko?

 11. červen 2009  Pavel Šatra   komentáře

Samuel Huntington stanovil základní otázku mezinárodní politiky pro období studené války: „Na čí straně jsi?“ Odpovídali jsme bez váhání. Jsme schopni zodpovědět i Huntingtonovo otázku pro 21. století? Kdo jsi?

Kdo jsi, Česká republiko?Kdo jsi, Česká republiko?

Samuel Huntington stanovil základní otázku mezinárodní politiky pro období studené války: „Na čí straně jsi?“ Odpovídali jsme bez váhání. Jsme schopni zodpovědět i Huntingtonovo otázku pro 21. století? Kdo jsi?

Patříme do EU a NATO. Ty zajišťují místo v globalizovaném světě pro své aktivní a akceschopné členy. Státy těchto organizací považují své členství za cenné a pečují o něj, neboť vědí, že bez něho by opustily vody mezinárodní politiky, vzdaly by se možnosti ovlivňovat mezinárodní dění a s největší pravděpodobností by část své suverenity zcela nedobrovolně přenechaly nadnárodním korporacím. V globalizovaném světě záleží na vnímání státu z hlediska identity ve společenství. Geografická návaznost je druhořadá.

Pojí nás se členy EU a NATO jen geografie?

Proč lze Českou republiku prohlásit za „člena nečlena“ Evropské unie?

Zpočátku pouhopouze kolísající podpora Topolánkovy vlády v Poslanecké sněmovně navýšila obavy členských států EU týkající se schopností České republiky předsedat Radě EU. Reklamní kampaň českého předsednictví sdělila nepostradatelným zahraničním partnerům, že se jim v prvním pololetí roku 2009 chceme mstít (v tomto bodě nás zachránila nepřeložitelnost reklamního sloganu). Ratifikační proces Lisabonské smlouvy neměl a dosud nemá na domácí politické scéně odpovídající prioritu. Pád Topolánkovy vlády a neoficiální konec českého předsednictví Radě EU jistě nepřispěl k napravení výše zmíněných pochybení. Vše završuje Václav Klaus, jenž si bohužel není vědom toho, že reprezentativní charakter jeho funkce nelze odložit, takže jeho osobní kroky jsou připisovány na vrub celé České republice.

Považuje nás někdo po deseti letech v NATO za nováčka?

Ne, a proto neexistuje ospravedlnění pro začátečnický krok ex-vládní koalice. Ta zprvu s NATO nekonzultovala umístění radaru Spojených států na českém území. A čím přispěla ex-opozice k znejistění našich životně důležitých vojenských partnerů? ČSSD s podporou KSČM se nenechala zahanbit a trumfovala návrhem na stažení českých vojsk z Afghánistánu.

Píši o identitě ve společenství, která se vytváří po desetiletí, a beru si k ruce události, jejichž stáří se počítá na měsíce. Je to vhodné? Ano, jelikož ke zničení této identity postačí několik netaktických kroků, které se již odehrály.

Osobně nedokážu zodpovědět otázku: „Kdo jsi, Česká republiko?“ Vy ano?


Použitá literatura:

Huntington, Samuel P.: 2001. Střet civilizací. Rybka Publishers: Praha.

Jak citovat tento text?

Šatra, Pavel. Kdo jsi, Česká republiko? [online]. E-polis.cz, 11. červen 2009. [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/kdo-jsi-ceska-republiko.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4 hvězdiček / Hodnoceno: 10x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!