Forum 2000 - konference pohledem mladého účastníka politologa

 6. listopad 2006  Mgr. Jan Kroutil   komentáře

Letošní pracovní část konference Forum 2000, pořádaná stejnojmennou nadací (spoluzakládal Václav Havel) a konaná v datu 9.-10.10. 2006, nesla název Dilemata globální ko-existence. Pod tímto souhrnným názvem se skrývají témata a otázky, jako ekologická hrozba na planetě, demografická exploze, globální sociální nerovnost a také konflikt civilizací nebo kultur a národnostní konflikty. Co přesně by se mělo udělat, aby se lidé chovali ohleduplně k naší planetě, aby zůstala zachována možnost života pro příští generace?

Forum 2000 - konference pohledem mladého účastníka politologaForum 2000 - konference pohledem mladého účastníka politologa

Letošní pracovní část konference Forum 2000, pořádaná stejnojmennou nadací (spoluzakládal Václav Havel) a konaná v datu 9.-10.10. 2006, nesla název Dilemata globální ko-existence. Pod tímto souhrnným názvem se skrývají témata a otázky, jako ekologická hrozba na planetě, demografická exploze, globální sociální nerovnost a také konflikt civilizací nebo kultur a národnostní konflikty. Co přesně by se mělo udělat, aby se lidé chovali ohleduplně k naší planetě, aby zůstala zachována možnost života pro příští generace? I nad touto otázkou se zamýšleli pozvaní hosté. Do Prahy do Žofínského paláce přijeli například Hassan bin Tallal (korunní princ Jordánska), Mary Robinsonová (býv. prezidentka Irska), Kim Campbellová (býv. premiérka Kanady – viz foto), Bronislaw Geremek z Polska, Boutros Boutros-Ghali (býv. gen. tajemník OSN), jenž mi na požádání poskytl autogram, Ernesto Zedillo (dříve prezident Mexika), Zygmunt Baumann. Mezi další řečníky se řadili Grigorij Javlinskij, Alexandr Milinkevič, prezidentka Lotyšska V. Vike-Freiberga, Mikuláš Dzurinda a Jacques Rupnik. Nejznámější osobností, která letos přijela, byla Jeho Svatost 14. Dalajlama Tenzin Gyatso (zúčastnil se úterního maratonu).

Pondělí, 9.10. - Hlavní dějiště konference bylo zaplněno stovkami pozvaných diváků. Do sálu se mohli dostat jen ti pozvaní, kteří zároveň potvrdili účast. Byla diskutována tři klíčová témata, resp. otázky rozdělené do tří jednacích panelů: 1. Jak se vyrovnat s rozmanitostí globálních kultur, ideologií a náboženství? 2. Je demokracie řešením na globální úrovni? 3. Lidská práva dnes a jejich revidování. Poté, co Václav Havel zahájil pracovní část konference svým proslovem. Přišel na pořad první panel. Jednacím jazykem byla angličtina a občas zazněla francouzština, které většina lidí v sále nerozuměla. K dispozici byl simultánní překlad v angličtině, ruštině a češtině. Jako pozvaný pozorovatel jsem měl možnost zapsat si výroky jednotlivých řečníků. Například K. Campbellová uvedla, že je důležité oddělovat náboženství od státu. Kannan Makiya: „… problém islámu dnes spočívá v tom, že proudy islámu představující zlo jsou na vzestupu a naopak proudy islámu představující dobro jsou buď na ústupu nebo se bojí … Kdo řekne v muslimských zemích nahlas větu: Jeruzalém je výjimečný tím, že je posvátným místem pro judaismus a islám zároveň (rovnocenně), vystavuje se nebezpečí.“ E. Zedillo: „ … při řešení problémů v mezinárodním kolektivu je dobré oddělit lidi včetně jejich náboženského vyznání od řešených problémů.“

V druhém panelu Hung-mao Tien (ministr zahraničí Taiwanu) přišel s nápadem: „Aby se budoucí generace naučila žít v míru, je nutné, aby dnešní děti poznaly pozitivní stránky různých náboženství. K tomu je nutné, aby poznávaly různá náboženství. Může toho být dosaženo vytvořením nové učebnice a její aplikací ve školní výuce v různých státech světa. Učebnici by měl vytvořit mezinárodní kolektiv světových odborníků na náboženství, což se zatím nestalo.“ Během polední přestávky jsem mluvil s Bronislawem Geremkem. Řekl mi přitom, že OSN je „fešna institucija“.

Třetí panel, odpoledne: Nino Burjanadze, dříve úřadující prezidentka Gruzie uvedla, že bývalé země SSSR demokracii potřebují. Na to navázal Aleksandr Milinkievič při popisu současné situace v Bělorusku: „ … Volby v Bělorusku se v podstatě nekonaly, protože úředníci vyplňovali již předem připravené formuláře tak, aby vyhrál manipulátor voleb … U nás je totální strach. Během voleb bylo více než 1000 politicky činných lidí zadrženo policií … Na školách se vyučuje tak, aby děti obdivovaly vůdce Lukašenka …“ Následoval příspěvek Grigorije Javlinskeho popisující okolnosti v současném Rusku: „Dospělo to tak daleko, že političtí oponenti mohou být zavražděni za bílého dne. Atentát na novinářku z minulého týdne (1. týden v říjnu 2006 – pozn. autora) je důkazem … Byla zavražděna, protože psala pravdu o mučeních v Čečensku.“

V úterý byly hlavními body programu dopolední Mezináboženský dialog a odpolední duchovní meditace s Dalajlamou. Jeho Svatost přišla do Žofína dopoledne kolem desáté. Před ním procházelo vchodem několik lámů, v minutových intervalech po sobě, takže netrpělivost novinářů a fotografů narůstala a byla patrná jak při příchodu tak i odchodu Jeho Svatosti. Kolem Dalajlamy se motalo hodně lidí. Stál jsem od něj několikrát cca 1 metr a mohl na něj promluvit, ale rozhodl jsem se, že místo obtěžování jeho samotného budu raději naslouchat tomu, co říká. V panelu po jeho boku zasedlo sedm dalších představitelů nejrozšířenějších světových náboženství. Chyběl pouze přestavitel hinduismu. Nejlépe jsem si zapamatoval příspěvek Jeho Svatosti: „Vážení panelisté, upozorňuji, že jako jediný z vás tady jsem nevěřící. Prostě je to tak.“ ( potlesk publika) „ … Člověk může načerpat životní energii, pokud kombinuje inteligenci s láskou … Láskou se rozumí nejen úcta k sobě, ale i k ostatním bytostem.“

Odpolední meditace vedená Dalajlamou a T. Halíkem se konala v kostele poblíž Klementina. Do kostela se vešlo 400 až 500 pozvaných účastníků. Na rozdíl od křesťanských kněží, Dalajlama mluvil k přítomným tak, jako by s nimi konverzoval, přičemž nepoužíval předepsané texty ani modlitby. Posluchač tak mohl reflektovat jeho slova. Na závěr, Jeho Svatost vyhlásila čas na osobní meditaci (pět minut), aby si každý meditoval o pojmu láska.

Myslím si, že letošní Fórum bylo výjimečné účastí mnoha světoznámých osobností. Výjimečná byla možnost slyšet a zapisovat si jejich názory nezávisle na sdělovacích prostředcích a v neposlední řadě možnost mluvit s většinou z nich bezprostředně v kuloárech, nezávisle na tom, zda pozvaný účastník měl nebo neměl vysokou společenskou funkci či postavení.

Jak citovat tento text?

Kroutil, Jan. Forum 2000 - konference pohledem mladého účastníka politologa [online]. E-polis.cz, 6. listopad 2006. [cit. 2023-12-03]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/forum-2000-konference-pohledem-mladeho-ucastnika-politologa.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Mgr. Jan Kroutil

Autor:

Autor je student politologie, MU v Brně.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 2.6 hvězdiček / Hodnoceno: 0x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!